Informazio Generoak27092

Ikastegia
Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea
Titulazioa
Kazetaritzako Gradua
Ikasturtea
2017/18
Maila
1
Kreditu kopurua
6
Hizkuntzak
Gaztelania
Euskara
Kodea
27092

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala3248
Gelako p.2842

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

Irakasgai honek Informazio Genero nagusien (berria, elkarrizketa, erreportajea eta kronika) ikuspegi bateratu bat eskaintzen die ikasleei. Ezaugarri ohikoak eta haietako bakoitzeko espezifikotasunak erakusten ditu. Ikasleei baimentzen die kazetari-irizpidea zimendatzea eta bultzatzea. Horretaz gain, irakasten die informazio-edukia lortzea, egituratzea, laburbiltzea eta idaztea.

Informazio Generoak 1. Kazetaritzako, Publizitateko eta Ikus-Entzunezko Komunikazioko Graduetako ikasgai oinarrizko bat da. Idatzitako kazetaritzak erabiltzen dituen modeloek garatzen dituzten irakasgaiekin harremanetan badago: Berrien Idazkera Prentsan (lehen ikasturtean), Ziberkazetaritzako Idazkera (bigarren ikasturtean), Interpretazio Generoak eta Erreporterismoa (hirugarren ikasturtean), Kazetaritza Espezialitatua eta Prentsa Edizioa (laugarren ikasturtean).

Irakasgaia era egokian osatzeko, beharrezkoa da gramatikaren hizkuntzaren oinarrizko nagusitasuna izatea, bereziki ortografia eta sintaxia, unibertsitateko irakaskuntzaren aurreko heziketa-tarteetan ikertzen direnak.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

Ikasgaia egiten duten ikasleek ondoko gaitasunak bereganatuko dituzte:

1.Informazio generoak bereizi, haien ezaugarri nagusiak ezagutu eta genero bakoitza nola egokitu albiste izan daitezkeen gai ezberdinetara.
2. Ikasitako generoak planteatu eta idaztea: erreportajea eta elkarrizketa.
3. Idatzizko adierazmena hobetzea.
4. Gaurkotasunaren ezagutza.

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

Teoria:

1. Sarrera. Kazetaritza hizkuntza eta estiloa. Generoak eta haien sailkapena.
1.1. Kazetaritza eta estiloa.
1.2. Kazetaritza estiloaren ezaugarriak.
1.3. Estiloaren arau praktikoak.

2. Kazetaritza generoak.
2.1. Hastapenak eta definizioa.
2.2. Kazetaritza generoen sailkapena.
2.3. Kontsiderazio orokorrak.

3. Albistea: osagaiak eta egitura.
3.1. Ezaugarri nagusiak.
3.2. Albistearen osagaiak.

4. Erreportajea.
4.1. Ezaugarri orokorrak.
4.2. Izenburua eta lehenengo paragrafoa.
4.3. Erreportajearen gorputza.
4.4. Erreportajearen itxiera.

5. Elkarrizketa.
5.1. Elkarrizketaren prestakuntza, garapena eta idazkera.
5.2. Elkarrizketaren tipología.

6. Kronika.
6.1. Kronikaren oinarriak.
6.2. Kronikaren sailkapena.


Praktika:

1. Klasean emandako datuekin albiste bat idatzi.
2. Ikasleak lortutako datuekin tokian tokiko albiste bat idatzi.
3. Hitzaldi bati buruzko albiste bat idatzi.
4. Irakasleak proposatutako gai bati buruzko erreportaje bat idatzi.
5. Ikasleak proposatutako gai bati buruzko erreportaje bat idatzi.
6. Zuzeneko estiloan elkarrizketa bat idatzi.
7. Zeharkako estiloan elkarrizketa bat idatzi.
8. Kronika bat idatzi.

Metodologiatoggle-navigation

Zeregin presentzialak: klase magistralak; laborategi-praktikak; ikasgelako lan erakusketa; azterketa

Zeregin ez presentzialak: gai-ikerketa eta azterketa-prestaketa; informazio-bilaketa eta lan/proiektuak prestaketa; irakurgaiak eta iruzkin kritikoak;

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

 • Ebaluazio Jarraituaren Sistema
 • Azken Ebaluazioaren Sistema
 • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
  • Garatu beharreko proba idatzia (%): 30
  • Test motatako proba (%): 10
  • Praktikak egitea (ariketak, kasuak edo buruketak) (%): 60

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Ohiko deialdia (Etengabeko ebaluazioa):

Notaren % 60 lauhilekoan zehar klasean entregatutako praktiken bidez lortuko da. Banakako edota taldeko ariketak egon daitezke. Ariketa batzuek balio desberdinak har ditzakete. Ortografia-akatsek puntuak kenduko dituzte. Plagioa antzemango balitz, ikasleari suspentso kalifikazioa jarriko zaio zuzenean. Nahitaezkoa da praktika guztiak egitea.

Beste % 40 azterketa teorikoa eta gaurkotasunaren ezagutza neurtzeko froga baten artean banatuko da.
Ikasgaiaren nota praktikaren eta teoriaren gehiketaren emaitza izango da. Irakasgaia gainditzeko, teoria eta praktika gainditu beharko dira.

*Atal bakar bat (praktikoa edo atal teorikoa) suspenditu dutenei gainditutako atalaren nota gordeko zaie ezohiko deialdirako. Nota hori ez da hurrengo kurtsorako gordeko.

Ikasleen Ebaluaziorako Arautegiaren 8.3 artikuluari jarraiki ikasleak etengabeko ebaluazioari uko egiten diola jasotzen duen idatzi bat aurkeztu beharko dio irakasgaiaren ardura duen irakasleari eta horretarako, bederatzi asteko epea izango du lauhilekoa hasita, hau da, martxoaren 23a baino lehenago.

Azken ebaluazioa:

Azken ebaluazioak honako probak jasoko ditu:
• Garatu beharreko proba idatzia (30%)
• Test motatako proba (10%)
• Praktikak egitea: ariketak, kasuak. (60%)

Ikasleen Ebaluaziorako Arautegiaren 12.2 artikuluari jarraiki deialdiari uko egin nahi dioten ikasleek irakaskuntza aldia bukatu baino hilabete lehenago egin beharko dute eskaria, hau da, apirilaren 23a baino lehenago. Eskari hori idatziz aurkeztu beharko zaio irakasgaiaren ardura duen irakasleari.

Azken ebaluazioaren kasuan, ebaluaketa egun ofizialean egin beharreko probara ez aurkezte hutsak ekarriko du automatikoki deialdiari uko egitea.

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Notaren % 60 azterketa praktikoaren bidez lortuko da. Beste % 40 azterketa teorikoa eta gaurkotasunaren ezagutza neurtzeko froga baten artean banatuko da.

Ikasgaiaren nota praktikaren eta teoriaren gehiketaren emaitza izango da. Irakasgaia gainditzeko, teoria eta praktika gainditu beharko dira.

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

BEZUNARTEA, O.; DEL HOYO, M.; MARTÍNEZ, F. (1998). 21 Lecciones de reporterismo. Leioa: Universidad del País
Vasco.
CASASÚS, J. M.; NÚÑEZ LADEVEZE, L. (1991). Estilo y géneros periodísticos. Barcelona: Ariel.
CASSANY, Daniel (1995). La cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama.
DÍAZ NOCI, Javier (2000). Informazio-generoak. Bilbo: Euskal Herriko Unibertsitatea.
DÍAZ NOCI, J.; SALAVERRÍA ALIAGA, Ramón (coords.) (2003). Manual de Redacción Ciberperiodística. Barcelona: Ariel.
ECHEVARRIA LLOMBART, B. (1998). Las W's del reportaje. Valencia: Fundación Universitaria San Pablo CEU.
LOPEZ HIDALGO, Antonio (2001). El titular. Manual de titulación periodística. Sevilla: Comunicación Social.
MARTÍNEZ AGUINAGALDE, F. (1997). Del uso de la entradilla en los textos periodísticos informativos e interpretativos.
Madrid: Fragua.

Gehiago sakontzeko bibliografia

AGENCIA EFE (2000). Diccionario de español urgente. Madrid: Editorial SM.
CANTAVELLA, J.; SERRANO, F. (2004). Redacción para periodistas: informar e interpretar. Barcelona: Ariel.
ESPADA, A. (2008). Periodismo práctico. Madrid: Espasa-Calpe.
GÓMEZ MOMPART, J. L. (1982). Los titulares en prensa. Barcelona: Mitre.
GRIJELMO, Á. (2003). El estilo del periodista. Madrid: Santillana.
MARTÍN VIVALDI, G. (1987). Géneros periodísticos. Madrid: Paraninfo.
MARTÍNEZ ALBERTOS, J. L. (1974). Redacción periodística, los estilos y los géneros en la prensa escrita. Madrid: ATE.
MARTÍNEZ ALBERTOS, J. L. (2001). Curso General de Redacción Periodística. Madrid: Paraninfo.
QUESADA, M. (1984). La entrevista: obra creativa. Barcelona: Mitre.
Libros de estilo: El País (Ediciones El País); El Mundo (Unidad Editorial); Abc (Ariel); Berria (Berria).

Aldizkariak

- Anàlisi.
- Comunicación y Sociedad.
- Doxa.
- El profesional de la información.
- Revista Latina de Comunicación Social.
- Textual & Visual Media.
- Trípodos.
- Zer. Revista de estudios de comunicación.

Web helbideak

http://www.periodistas21.blogspot.com/
http://www.escolar.net/
http://www.hiperactivo.com/
http://www.poynter.org/
http://blogs.elmundo.es/elmundo/blogs/elmundopordentro/

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiatoggle-navigation

 • GENAUT ARRATIBEL, AINGERU
 • LEGARDA URIARTE, JOSE MARIA
 • MESO AYERDI, KOLDOBIKA

Taldeaktoggle-navigation

01 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

09:00-11:00

11:00-13:00

17-30

11:00-13:00

Irakasleak

01 Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

09:00-11:00

Irakasleak

01 Gelako p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

11:00-13:00

Irakasleak

02 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

11:00-13:00

09:00-11:00

17-30

11:00-13:00

Irakasleak

02 Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

09:00-11:00

Irakasleak

02 Gelako p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

11:00-13:00

Irakasleak

03 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

09:00-11:00

11:00-13:00

17-30

11:00-13:00

Irakasleak

03 Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

09:00-11:00

Irakasleak

03 Gelako p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

09:00-11:00

Irakasleak

16 Teoriakoa (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

17:00-19:00

17:00-19:00

17-30

17:00-18:30

17:00-17:30

Irakasleak

16 Gelako p.-1 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

17:30-19:30

Irakasleak

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

09:00-11:00

11:00-13:00

17-30

09:00-11:00

Irakasleak

31 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

11:00-13:00

Irakasleak

31 Gelako p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

11:00-13:00

Irakasleak

32 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

11:00-13:00

09:00-11:00

17-30

11:00-13:00

Irakasleak

32 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

09:00-11:00

Irakasleak

32 Gelako p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

09:00-11:00

Irakasleak