Komunikazioa eta Publizitatea: Konbentzitzeko Estrategiak27093

Ikastegia
Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea
Titulazioa
Kazetaritzako Gradua
Ikasturtea
2017/18
Maila
1
Kreditu kopurua
6
Hizkuntzak
Gaztelania
Euskara
Ingelesa
Kodea
27093

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala3248
Gelako p.2842

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

Graduaren lehen kurtsoa osatzen duten ikasgaiak hiru ardatzetan egituratzen dira: (1) Ekonomiaren ezagutza, (2) Hizkuntza, (3) Komunikazioa.
Hirugarren ardatz horretan biltzen dira Kazetaritzarekin, Ikus-Entzunezko Komunikazioarekin, eta Publizitatea eta Harreman Publikoekin lotutako ikasgaiak.
Ikasgai hau Publizitate eta Harreman Publikoen arloari dagokio, lehen lauhilekoan ikasten den Komunikazio Komertzial, Korporatibo eta Instituzional (KKKI) ikasgaiarekin batera.
Halaber, bi ikasgai hauek Komunikazio Komertzialaren Oinarriak moduluan integratzen dira, ondoko ikasgai hauekin batera: Publizitatearen eta Harreman Publikoen Sistemak eta Prozesuak (2. maila, 1. lauhilekoa), Publizitatearen Historia (2. maila, 2. lauhilekoa), Publizitatearen Zuzenbidea, eta Publizitatearen Etika (4. maila, 2. lauhilekoa).

Ikasgai honek marketing eta/edo komunikazio plan ororen muinaren oinarriak jartzen ditu, alegia, xede-taldearen ezagutza eta bai mezuaren, iturriaren, hartzailearen, kanalaren eta testuinguruaren artean ematen den elkarreragina ulertzea ere.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

Ikasgaia egin ondoren, ikaslea gai izango da:
1. Pertsuasioak egungo gizarteetan duen funtzioaz jabetzeko, pertsuasioaren agerpen desberdinak bereizteko eta agerpen guztien oinarri komuna antzemateko.
2. Pertsuasio elkarrekintzan parte hartzen duten prozesu psikologikoak interpretatzeko gizarte psikologia erabiliz.
3. Mezu pertsuasiboak analizatzeko, eraginkortasun gakoak azalduz.
4. Komunikazio egoeraren araberako estrategia eta mezu pertsuasiboak diseinatzeko.

Ikastearen emaitza horiek ikasgaia kokatzen den hiru Graduetan komunak diren ondorengo gaitasun orokor hauek garatzen dituzte: komunikazioaren teoriak ulertu eta praktikan jartzea, gertaerak eta proiektu komunikatiboak modu kritikoan aztertu eta baloratzea, komunikazio proiektuak planifikatu eta kudeatzea, eta komunikazio arazoen aurrean irtenbide sortzaileak aplikatzea.

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

1. Ahozko komunikazioa: Komunikazioa pertsonaz pertsona eta komunikazioa publiko baten aurrean.
2. Aktitudeak eratzea eta aldatzea
2.1. Aktitudeak: definizioa eta egitura
2.2. Aktitudeak: funtzioak eta ondorioak
2.3. Aktitudeak neurtzea
3. Pertsuasioaren ikuspuntu teorikoak
3.1. Yale eskola
3.2. Juzku Sozialaren teoria
3.3. Erantzun kognitiboaren teoria
3.4. Eredu Heuristiko-Sistematikoa
3.5. Lanketa Probabilitatearen Eredua
4. Pertsuasio-iturria
4.1. Sinesgarritasuna
4.2. Erakargarritasuna
4.3. Boterea
5. Mezua
5.1. Edukia
5.2. Antolaketa
6. Ezaugarri pertsonalen eragina pertsuasioan.
7. Pertsuasioaren testuingurua: Kanala eta hedabideak. Markoak.

Metodologiatoggle-navigation

Ikasgai honek hainbat irakaskuntza-ikasketa metodo erabiltzen ditu dagozkion gaitasunen garapena bermatzeko. Saio teorikoetan, komunikazio pertsuasiboaren funtsezko teoria, eredu eta kontzeptuen azalpen magistralarekin batera, sustatu egingo da ikasleen parte-hartze aktiboa horiei buruzko eztabaida eta aurkezpenetan.

Praktika-saioetan ariketa indibidual zein taldekoak burutuko dira, eta bai ahozko aurkezpenak ere.

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

  • Ebaluazio Jarraituaren Sistema
  • Azken Ebaluazioaren Sistema
  • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
    • Test motatako proba (%): 50
    • Praktikak egitea (ariketak, kasuak edo buruketak) (%): 50

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

EBALUAZIO JARRAITUA:

Ikasgai honetan ebaluazio jarraitua lehenesten da, eta honela egiten da:

1. Alde teorikoa: test idatzia (%50)
2. Alde praktikoa: hainbat lan ikasturtean zehar (%50):

a) Pertsuasio testuak analizatu eta sortu
b) Saio praktikoetara etorri eta parte hartu
c) Ahozko aurkezpenak eta eztabaidak saio praktikoetan.

Saio praktikoetara etortzea derrigorrezkoa da. Gutxienez, praktiken %70ean parte hartu behar du ikasleak, ebaluaketa jarraituan onartua izateko. Praktikak behar bezala betetzen ez baditu, ikasleak ezin izango du test teorikoa egin.

Proba teorikoa suspendituz gero, ikasgai osoa suspenditu egiten da.

EBALUAZIO JARRAITUARI UKO EGITEA:

Ikasleen ebaluaziorako araudian jasotzen denaren arabera, ikasleak uko egin ahal izango dio ebaluazio jarraituari eta ebaluazioa azken probaren bitartez egiteko eskatu. Horretarako, eskaera idatziz helarazi behar dio irakasle arduradunari lauhilekoaren lehen bederatzi asteen barruan.

AZKEN PROBA:

Azken probaren bitarteko ebaluazio sistemak zati teorikoa (%50) eta zati praktikoa (%50) izango du. Proba teorikoa suspendituz gero, ikasgai osoa suspenditu egiten da.

OHIKO DEIALDIARI UKO EGITEA:

Ikasleak uko egin ahal dio ebaluazioaren ohiko deialdiari. Horretarako, ebaluazio jarraituaren kasuan, eskaera idatziz helarazi behar dio irakasle arduradunari lauhilekoa amaitu baino hilabete bat lehenago. Kalifikazioa Ez Aurkeztua izango da.

Azken probaren bitarteko ohiko ebaluazioaren kasuan, ebaluazio deialdiari uko egiteko nahikoa izango da probara ez aurkeztea. Kasu horretan, kalifikazioa Ez Aurkeztua izango da.

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Ezohiko deialdian egin beharreko probak zati teorikoa (%50) eta zati praktikoa (%50) izango du.
Proba teorikoa suspendituz gero, ikasgai osoa suspenditu egiten da.

Ezohiko ebaluazio deialdiari uko egiteko nahikoa izango da probara ez aurkeztea. Kasu horretan, kalifikazioa Ez Aurkeztua izango da.

Nahitaez erabili beharreko materialatoggle-navigation

Irakasleak Moodle informatika-plataforman argitaratzen dituen materialak derrigorrez landu beharko ditu ikasleak.

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

Briñol, P.; de la Corte, L.; Becerra, A. (2001). Zer da pertsuasioa. Leioa: EHU argitalpen zerbitzua.

Cialdini, R.B. (1990). Influencia. Ciencia y práctica. Barcelona: Ed. José Manuel Sastre Vidal.

Morales, J.F.; Gaviria, E., Moya, M., Cuadrado, I. (2007). Psicología Social. McGraw-Hill. Kapítuluak: 17 – 19; 21.

Gehiago sakontzeko bibliografia

Aristóteles (1997). La retórica. Madrid. Gredos.

Boronat, D y Pallarés, E. (2009). Vender más en internet. La persuabilidad o el arte de convertir usuarios en clientes. Barcelona. Gestión 2000.

Briñol, P., Petty, R. E. (2005). Individual differences in attitude change. In D. Albarracín, B. T. Johnson, & M. P. Zanna (Eds.), The handbook of attitudes and attitude change (pp. 575-616). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Fogg, B.J. (2003). Persuasive Technology. Using computers to change what we think and do. Morgan Kaufmann Publishers.

Garzia, J. (2008). Jendaurrean hizlari. (Ahozko) Komunikazio gaitasuna lantzeko eskuliburua. Alberdania.

Guijarro T. Muela C. (2003). La música, la voz, los efectos y el silencio en publicidad. Madrid. Dossat 2000

Igartua, J.J. (2007). Persuasión narrativa. El papel de la identificación con los personajes a través de las culturas. Alicante: Ed. Club Universitario.

Igartua, J. (1996). Psicología de la publicidad. Donostia: Ibaeta Psicología.

Knowles, E.S., Linn, J.A. (2004). Resistance and persuasion. Lawrence Erlbaum.

Lakoff, G. (2007). No pienses en un elefante. Lenguaje y debate político. Madrid. Universidad Complutense.

León, J.L. (2008). Persuasión pública. Universidad del País Vasco. Servicio Editorial

López Vazquez, B (2007). Publicidad emocional. Estrategias creativas. Madrid. ESIC.

Moliné, M. (1988). La comunicación activa. Publicidad sólida. Bilbao: Ed. Deusto.

Moral, F., Igartua, J.J. (2005). Psicología social de la comunicación. Aspectos teóricos y prácticos. Capítulos 3 – 4. Ed. Aljibe.

O’Keefe, D.J. (2002). Persuasion. Theory and Research. 2nd ed. Thousand Oaks: Sage.

Perloff, R.M. (2017). Communication and Attitudes in the 21th Century. Routledge.

Pratkanis, A.; Aronson, E. (1994). La era de la propaganda. Uso y abuso de la persuasión. Barcelona: Paidós.

Aldizkariak

1. Questiones publicitarias. Komunikazio eta publizitateari buruzko nazioarteko aldizkaria. Sevillako unibertsitatea.
2. Comunicación y Sociedad. Universidad de Navarra. Komunikazio Fakultatea.
3. ZER. Komunikazio ikasketen aldizkaria. Ed. Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea. UPV/EHU.
4. Control Publicidad.
5. El publicista.
6. Social Influence

Web helbideak

Ikertzaileak:

Icek Ajzen: http://people.umass.edu/aizen
Steve Booth-Butterfield: http://healthyinfluence.com/wordpress/steves-primer-of-practical-persuasion-3-0
Pablo Briñol: https://www.uam.es/otros/persuasion/index.html
Russell H. Fazio: http://faculty.psy.ohio-state.edu/fazio/fazio/index.php
B.J. Fogg: http://www.bjfogg.com
Juan José Igartua: http://web.usal.es/~jigartua
Richard E. Petty: http://www.psy.ohio-state.edu/petty

Bestelakoak:

Elkarketa inplizituen testa: https://implicit.harvard.edu/implicit
Pertsuasio-printzipioen aplikazioa gizarte arazoetara:
http://www.instituteforgovernment.org.uk/content/133/mindspace-influencing-behaviour-through-public-policy
Gizarte arauaren teoria eta aplikazioak: http://socialnorms.org/social-norms-approach/
Pertsuasioari buruzko wikia: http://persuasion-publicitaria.wikispaces.com
Teknologia pertsuasiboa: Nazioarteko konferentzia: http://www.springerlink.com/content/q607527j47u7/#section=712760&page=1
Advertising Principles. Evidence-based persuasion principles. J. Scott Armstrong: http://www.advertisingprinciples.com/

http://www.ted.com


5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiatoggle-navigation

  • ARANA ARRIETA, EDORTA
  • CASADO DEL RIO, MIGUEL ANGEL
  • MIGUEL DE BUSTOS, JUAN CARLOS

Taldeaktoggle-navigation

01 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

11:00-13:00

09:00-11:00

17-30

09:00-11:00

Irakasleak

01 Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

11:00-13:00

Irakasleak

01 Gelako p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

09:00-11:00

Irakasleak

02 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

09:00-11:00

11:00-13:00

17-30

09:00-11:00

Irakasleak

02 Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

11:00-13:00

Irakasleak

02 Gelako p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

09:00-11:00

Irakasleak

03 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

11:00-13:00

09:00-11:00

17-30

11:00-13:00

Irakasleak

03 Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

09:00-11:00

Irakasleak

03 Gelako p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

09:00-11:00

Irakasleak

16 Teoriakoa (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

15:00-17:00

15:00-17:00

17-30

15:00-17:00

Irakasleak

16 Gelako p.-1 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

15:00-17:00

Irakasleak

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

11:00-13:00

09:00-11:00

17-30

09:00-11:00

Irakasleak

31 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

11:00-13:00

Irakasleak

31 Gelako p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

11:00-13:00

Irakasleak

32 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

09:00-11:00

09:00-11:00

17-30

09:00-11:00

Irakasleak

32 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

09:00-11:00

Irakasleak

32 Gelako p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

13:00-15:00

Irakasleak

66 Teoriakoa (Ingelesa - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

15:00-17:00

15:00-17:00

17-30

15:00-17:00

Irakasleak

66 Gelako p.-1 (Ingelesa - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

15:00-17:00

Irakasleak