Kazetaritzaren Teknologia27094

Ikastegia
Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea
Titulazioa
Kazetaritzako Gradua
Ikasturtea
2017/18
Maila
2
Kreditu kopurua
6
Hizkuntzak
Gaztelania
Euskara
Kodea
27094

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala3248
Ordenagailuko p.2842

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

Aldaketa izugarriak suposatu badituzte teknologia berriek gure garaiko gizartearen hainbat esparrutan, are gehiago Kazetaritzaren arloan, non bai informazioaren BILAKETAk zein ondorengo KUDEAKETA profesionalak eta erredakzioa halanola bere HEDAPENAk –baita, azkenean, bere KONTSUMOAk– etengabeko eraldaketa jazaten ari dira gaur egun. Honela, komunikabideen profesionalek eguneroko bere tresnarik garrantzitsuena dute internet, informatika eta edizio digitala.

Kazetaritzaren Teknologiako irakasgai honek bigarren kurtsoko ikasleok teknologia berriei ikuspuntu profesional batetatik hurbiltzea du helburu. Datuen bilaketatik hasita, informazioaren kudeaketa eta mami informatiboen edizio eta publikazioraino, euskarri digitaletan zein inprimatutakoetan.

Kazetaritzaren mundu profesionalerako zuzenean aplikagarriak izateaz gain, kurtsoaren mamiek ere graduan jarrraian ikasten diren beste ikasgaien oinarri gisa balioko dute. Adibidez, Kazetaritzaren Diseinuaren Oinarriak, Infografia, Ziberkazetaritza edota Fotokazetaritza kasu.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

IKASKUNTZAREN EMAITZAK
Kazetaritzaren Teknologiako irakasgaia bukatuta, ikasleok:

-HTML eta nabigazioaren oinarriak ikasiko dute webgunetxo interaktiboa sortu ahal izateko
-Interneteko bere domeinu proprioa kudeatuko dute, non mami digitalak argitaratuko dituzte, jabego intelektuala errespetatzen eta copyright-lizentzia motak ezberdintzen jakiten
-Interneteko bilaketa-motorrak nola funtzionatzen duten ulertuko dute modu profesionalean erabili ahal izateko
-Jakimen horiek SEO-arekin erlazionatuko dute, beronek kazetaritzako mamien ekoizpena nola baldintzatzen duen ulertu ahal izateko
-Argazki digitalak tratatuko dituzte, irudi bektorialak sortuko baita tipografia maneiatu ere
-Prentsako edizioko software-aren bitartez egunkariko orrialdeak montatuko dituzte
-Konputagailua eta aparailu mugikorren funtzionamendua eta sistema operatiboak hobe ezagutuko dituzte, baita berauen periferiko nagusiak
-Ukimenezko mekanografiaren oinarriak ikasiko dituzte eta trebezia bezala arituko ere

TITULAZIOKO GAITASUNAK:
Aipatutako ikaskuntzaren emaitza horiek lortu ahal izateko, kurtsoan zehar Kazetaritzako Titulazioaren ondorengo bost gaitasun generikoak (GG) garatuko dira:

- Lan informatiboei kazetaritza genero eta formatu nagusiak ematea komunika bakoitzaren berezko hizkuntzaren bitartez
- Iturri desberdinetan bilatzea, aukeratzea, hierarkizatzea eta analizatzea, edukiak forma eta estrategia narratiboetara moldatuz.
- Komunikazioko eta informazioko prozesuei teknikak, teknologiak eta baliabideak ematea eta trebetasunak garatzea.
- Edukien alderdi formal eta estetikoak zuzen diseinatzea komunikabide desberdinen ezaugarrien arabera.
- Proiektu informatzaile edo komunikatiboak modu egokian asmatzea, planifikatzea, egitea eta kudeatzea.


ZEHARKAKO GAITASUNAK
Aipatu titulazioko gaitasun horiek garatzean, gainontzeko bost zeharkako gaitasun hauek arituko dira ere, unibertsitateko beste ikasketekin amankomunak eta edozein jarduera akademikoa, profesionala edo pertsonalerako baliotsuak ere.

-Konpromiso etikoa. (Jarrera kontsekuentea balore akademiko, profesionalak eta pertsonalekin. Autokritikarako gaitasuna. Irtenbide zientifiko-teknikoen eragin soziala eta ingurumen-eragina aztertzea).
-Ikaskuntza gaitasuna (Informazio-iturriak erabili. Informazioa analizatu eta laburtu. Ezagutza eraiki)
-Sormen eta ekintzaile gaitasuna (Gaitasun sortzaile eta berritzailea. Gaitasun ekintzailea. Egoera berrietara kritikoki moldatu eta ziurgabetasuna kontrolatu)
-Komunikazio gaitasuna. (Gaiaren inguruko terminologia erabili. IKTren erabilera)
-Autonomia eta erantzukizuna. (Prozesu zuhurra eta ikerketa. Baliabide pertsonalen kudeaketa. Elkarrizketa eta erantzukizunerako gaitasuna. Erabakiak hartzeko gaitasuna)

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

1. HARDWARE
Lan esparrua
Teklatua. Ukimenezko mekanografia
Beste periferiko batzuk

2. SISTEMA OPERATIBOAK
Mac / Windows / Linux / Ubuntu / Android
Funtzionamendurako nomenklatura
Bits / Bytes / multiploak
Karakterrak / kodifikazioa / UTF-8
Screenshots
Giltzari digitala

3. NABIGAZIOA
Nabigatzaileak
Paths / fitxategiak / luzapenak
Fitxategi motak. Elkartrukekoak eta jabe-formatuen arteko aldea
DNS-a. Domeinuak / Mailak / URL-ak
Laburtzaileak
Web ostalaritza
HTML / etiketak / barneko eta kanpoko loturak
CSS estiluak
Adobe Dreamweaver

4. BILATZAILE-MOTORRAK
Google-en Negozio eredua eta y funcionamendua
Bilaketa aurreratuak
Google Rank
Arretaren merkatua
Adwords
Adsense
Interneteko jartzapena eta SEO

5. APARAILU MUGIKORRAK ETA KONEKTIBOTASUNA
Android / iOS
Aplikazio mugikorrak
Responsive Design
Beste euskarri batzuk
GPS-a
Posta elektronikoa
Bapateko mezularigintza
VOIP zerbitzuak

6. IRUDI DIGITALA

6.1. Pixela
Gris eskala
Sistema hexadezimala
Kolorea: gehiketa sistema (RGB)
Irudien tratamendua
Adobe Photoshop
Gehien erabilitako tresnak
Geruzak eta kanalak
Gardentasuna
Bitmapen formatuak
(RAW, TIFF, JPG, GIF, PNG)
Irudi bankuak

6.2. Bektoreak
Irudi bektorialaren tratamendua
Adobe Ilustrator
Irudi bektorialaren fitxategi formatuak
(EPS, PDF, SVG)
Tipografia

6.3. Infografia

7. IMPLICAZIO JURIDIKO ETA ETIKOAK
Egile-eskubideak / kredituak
Seguritatea

8. Mamien Kudeaketerako Sistemak (CMS)
Wordpress / Drupal / Blogger / Joomla

9. INPRIMAKETA SISTEMAK
Historia
Inprimaketa motak
Kolorea: kenketa sistema (CMYK)
Imprenta / rotativa
Neurrien sistemak
Orrialdeen muntaketa
Maketaziorako software-a. Adobe InDesign

10. BESTE ERRAMINTA DIGITAL BATZU
Datu baseak
Big data
Open Data
Kalkulu orriak. Microsoft Excel
3-D modelagintza
Informazio geografikoa eta errepideak
(KMZ, KML, Maps, StreetView)
Hodei zerbitzuak
(Dropbox / iCloud / Drive / Google)
Plataforma kooperatiboak. GoogleDocs
e-Learning-a
(Lynda / TED / Google Actívate / Moocs)
Autoedizio eta publikazio plataformak


Metodologiatoggle-navigation

Asteroko bi ordu teorikoak ikasgela nagusian emango dira, adibide bisualak eta eskemekin batera. Ondoren, eGela bitarteko test interaktiboak, maerial osagarriak, irakurketak eta berrikusketa materialak ere jarriko dira UPV/EHU-ko Moodle-ean. Gidatutako tutorialak eta ariketa osagarri hauen bitartez eskola teorikoetan ikusitakoa zabaldu ahal izango da.

Asteroko gainontzeko bi eskola orduak talde txikiagotan bananduko dira konputagailuen gelan. Bertan, mekanografia eta HTML hizkuntza ikasiko dugu. Webgune txiki bat alokatuko dugu, SEO deskubrituko, argazki digitalak editatuko, irudi bektorialak sortu eta egunkariko orrialdeak montatuko zuzenean konputagailuan zuzenean praktikatzen. Unibertsitateak gure eskura jartzen duen Adobe software-ko ezagunenak diren lau programak erabiliko ditugu (Photoshop, Ilustrator, inDesign eta Dreamweaver), baina hauetaz aparte doako programa eta alternatiba libreagoak ere, ikasle bakoitzak bere etxean praktikatu ahal izateko.

Irakasgai honek duen alderdi praktikoa dela eta, mami gehienak kazetaritza ogibidean zuzenean aplikagarriak izateko bideratuta daude.

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

  • Azken Ebaluazioaren Sistema

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Ohiko deialdia (edota 'lehen deialdia) urtarrilean inguru izan ohi da. Eta ezohikoa (edo 'bigarrena') udan. Bata edo besteari uko egiteko ez da beharrezkorik inolako abisua ematea. Nahikoa da data eta ordu ofizialean azterkearen gelan ez agertzea –guzti hauek, fakultateak iragarritakoak–. Kasu honetan, espedientean 'ez aurkeztua' bezala isladatuko da.

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Ezohiko deialdia (edo 'bigarrena')-erako antzeko ebaluaketa sistemak erabiliko dira. Uko egiteko prozedura, berbera ere.

Nahitaez erabili beharreko materialatoggle-navigation

Irakasgai hau behar bezala jarraitu ahal izateko nahitatezkoa izango da ikasleek bere eskura izatea honako tresna digital hauek:

-Google kontua
-Twitter kontua
-Dropbox kontua
-Domeinu propia eta beronen ostalaritza zerbitzua
-Aparailu mugikor azkarra

Honetaz gain, oso komenigarria izango da ere ikasleak bere ordenagailu proprioa izate, non libreki instalatu eta konfiguratu bere aplikazioak.

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

BERNAL TRIVIÑO, Ana I. Herramientas digitales para periodistas. 2015. Ed. UOC.
CRUCIANELLI, Sandra. Herramientas digitales para periodistas. Knight Center for Journalism. 2013, 2ª ed.
PDF bezala hemen eskuragarria: https://knightcenter.utexas.edu/books/HDPP.pdf


Gehiago sakontzeko bibliografia

ALMUIÑA, Celso; Sotillos, Eduardo; (Eds.) Del periódico a la Sociedad de la Información (III). Sociedad Estatal España Nuevo Milenio, SA. Madrid. 2002.
ÁLVAREZ MARCOS, José. Tecnologías para la información periodística. Editorial MAD. Sevilla. 1999.
COMPUTER ASSOCIATES INTERNATIONAL. Arquitectura informática para los 90. Computer Associates International. 2ª ed, 1991.
Edo, Concha. Del papel a la pantalla. La prensa en Internet. Comunicación Social, Ediciones y Publicaciones. Sevilla. 2002.
LIMBURG, Michael. Gutemberg se digitaliza. PressGraph Barcelona, 1995.
LÓPEZ, Xoxé. Sistemas digitales de información. Pearson/Prentice Hall. Madrid. 2006.
MIRABITO, Michael A. Las nuevas tecnologías de la comunicación. Editorial Gedisa. Barcelona. 1998.
PABLOS COELLO, José Manuel de. Tipografía para periodistas. Una exploración por la estructura tecnológica de la prensa. Editorial Universitas, SA. Madrid. 2003.
PABLOS, José Manuel de. Del plomo a la luz. Ediciones IDEA/ Centro de la Cultura Popular Canaria. Santa Cruz de Tenerife. 1991.
PAULIK, John V. El periodismo y los nuevos medios de comunicación. Ediciones Paidós Ibérica, SA. Barcelona. 2005.
SEIJAS CANDELAS, Leopoldo. Los sistemas informativos en la era digital. Editorial Universitas, SA. Madrid. 2001.

Web helbideak

www.clasesdeperiodismo.com
www.cursomeca.com
www.periodistadigital.com/tecnologia/blogs/
www.periodismo.com
www.w3schools.com

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiatoggle-navigation

  • GENAUT ARRATIBEL, AINGERU
  • LEGARDA URIARTE, JOSE MARIA
  • MESO AYERDI, KOLDOBIKA

Taldeaktoggle-navigation

01 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

10:00-12:00

12:00-14:00

2-15

12:00-14:00

Irakasleak

01 Ordenagailuko p.-4 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

13:00-15:00

Irakasleak

01 Ordenagailuko p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

09:00-11:00

Irakasleak

01 Ordenagailuko p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

09:00-11:00

Irakasleak

01 Ordenagailuko p.-3 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

09:00-11:00

Irakasleak

16 Teoriakoa (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

15:00-16:00

17:00-20:00

2-15

17:00-19:00

Irakasleak

16 Ordenagailuko p.-1 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

15:00-17:00

Irakasleak

16 Ordenagailuko p.-2 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

17:00-19:00

Irakasleak

17 Teoriakoa (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

15:00-16:00

17:00-20:00

2-15

17:00-19:00

Irakasleak

17 Ordenagailuko p.-1 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

15:00-17:00

Irakasleak

17 Ordenagailuko p.-2 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

17:00-19:00

Irakasleak

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

11:00-13:00

09:00-11:00

2-15

11:00-13:00

Irakasleak

31 Ordenagailuko p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

13:00-15:00

Irakasleak

31 Ordenagailuko p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

09:00-11:00

Irakasleak

32 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

11:00-13:00

09:00-11:00

2-15

11:00-13:00

Irakasleak

32 Ordenagailuko p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

13:00-15:00

Irakasleak

32 Ordenagailuko p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

09:00-11:00

Irakasleak