Dokumentazio Iturrien Kudeaketa27096

Ikastegia
Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea
Titulazioa
Kazetaritzako Gradua
Ikasturtea
2017/18
Maila
2
Kreditu kopurua
6
Hizkuntzak
Gaztelania
Euskara
Kodea
27096

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala4669
Ordenagailuko p.1421

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

Dokumentazio iturrien kudeaketa irakasgaia Kazetaritza Graduko 2. mailako oinarrizko irakasgai da.
Jakintzagai oinarrizkoa eta aplikatua den aldetik, informazio iturri orokorren kontsulta behar duten irakasgaien (irakasgai gehienak) euskarri izan behar du, baita berariazko informazio iturriak behar dituztenena ere. Ez da behar aurretiko ezagutzarik, ez bada informazioa bilatzen eta erabiltzen bakoitzak duen esperientzia.
Irakasgai honetan egingo den lanak alfabetizazio informazionalaren inguruko ezagutza orokorrak eskuratzeko balioko dio ikasleari, gaitasuna izan dezan ikaskuntzan zein lanean beharko dituen informazioa eta dokumentazioa eskuratzeko, eta, halaber, modu etiko eta eraginkorrean erabiltzen jakin dezan. Eduki espezializatuko informazioa eta komunikabideei eta lan informatiboari lotutako teknikak eskuratzeko baliabideak ere landuko dira. Kontuan izango da iturrien digitalizazioa eta horiek Internet bidez nola eskuratu.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

Irakasgai hau Kazetaritza Graduko titulazioko gaitasun transbertsal honi dagokio: iturri desberdinetan bilatzea, aukeratzea, hierarkizatzea eta analizatzea, eta edukiak forma eta estrategia narratiboetara moldatzea.
Egitasmo zehatz bakoitzean, ikasleak gai izan behar du identifikatzeko zer informazio behar den. Jakin behar du non eta nola bilatu, eta, iturrien kalitatea zorrotz ebaluatuz, behar duen informazioa aurkitzeko gai izan behar du. Azkenean, aurkitutako informazio eta dokumentazioa modu etiko eta eraginkorrean erabiliz, kalitateko ekoizpen bat osatzea lortu behar du.

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

TEORIAREN EGITARAUA

1.- Dokumentazio Informatiboa: zer da eta zertarako balio du. Hurbilketa historikoa.
2.- Informazio- eta Dokumentazio-iturriak: informazioa non aurkitu, erreferentziako lanak.
3.- Prozesu dokumentala: informazioa nola hautatu, analizatu eta gorde. Prozesuaren etapak.
4.- Ikerketa lanen metodologia. Aipuak eta erreferentzia bibliografikoak. Gradu amaierako lanak.
5.- Informazioa berreskuratu: informazioa nola bilatu eta berreskuratu Interneteko datu-baseetan. Teknikak eta operadoreak. Interneti buruzko hausnarketa. Egileen eskubideak.
6.- Dokumentazioaren aplikazioa Kazetaritza espezialitatean: Prentsako dokumentazioa. Prentsako argazkitegiak. Ikusentzunezko dokumentazioa.

Egitarau praktikoa (laborategiko ariketak eta lanak)

- EHUko Liburutegia: Zerbitzuak. Hemeroteka. Bilaketak katalogo eta datu baseetan.
- Erreferentziako lanen eta beste iturri batzuen kontsulta.
- Interneteko datu-baseen galdeketa. Informazio eta dokumentuen bilaketak.
- Bilaketak Interneten: gidak, direktorioak, bilatzaileak, metabilatzaileak, batzaileak.
- Dokumentu desberdinen analisia: prentsa, argazkiak...
- Aurreikuspenak. Prentsa digitala. Albiste agentziak. Prentsa batzaileak. Bestelako informazio iturriak.
- Hemeroteka digitalak.
- Argazki, irudi, bideo eta abarren bilaketak.
- Webguneen ebaluazioa

Metodologiatoggle-navigation

Klase teoriko eta praktikoak izango dira. Lehenbizikoak ikasgelan garatuko dira: klase magistralak, irakurketak, lanen aurkezpenak, etab. Klase praktikoak laborategian zein ikasgelan gauzatuko dira. Laborategian, interes handiko baliabide informatiboak aurkeztuko dira, eta hauen balorazio eta kontsultarako beharrezkoak diren trebetasunak garatzea izango da helburua. Ikasgelako praktiketan, alde batetik, teknika zehatzak ikasiko dira (analisi dokumentala, erreferentzia bibliografikoak, etab.) eta, bestetik, komunikazio gaitasunak landuko dira (aurkezpenak, eztabaidarako esparruak, etab.).

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

  • Ebaluazio Jarraituaren Sistema
  • Azken Ebaluazioaren Sistema
  • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
    • Garatu beharreko proba idatzia (%): 40
    • Praktikak egitea (ariketak, kasuak edo buruketak) (%): 60

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Irakasgaia gainditzeko atal teorikoa zein praktikoa gainditu beharko dira. Alde praktikoari dagozkion 6 puntuetatik ikasleak gutxienik 3 lortu behar ditu eta alde teorikoari dagozkion 4 puntuetatik, gutxienez, 2.

Horrez gain, laborategira bertaratzea ezinbestekoa da, bertan egingo diren ariketen bi herenak gutxienez eginez. Laborategian, puntuatuko duten frogak egingo dira kurtsoan zehar.

Azterketa teorikoaren eredua garapen laburreko galderek osatuko dute.

Froga praktikoak: 6 puntu.
Azterketa teorikoa: 4 puntu.
Azterketa teorikoaren batez besteko iraupena: 90 m.
Froga praktikoaren batez besteko iraupena: 90 m.

Ikasleak ebaluazio jarraituaren metodologiari uko egin diezaioke. Horretarako irakasgaiaren ardura duen irakasleari idatzi bat aurkeztu beharko dio martxoaren 23a baino lehen.

Ikasleak azken ebaluazioari uko egin diezaioke. Horretarako irakasgaiaren ardura duen irakasleari idatzi bat aurkeztu beharko dio apirilaren 19a baino lehen.

Ikasgaiaren praktiketan, entregagaietan edo azterketetan plagioa edo kopia aurkitzen bada, ikasgai osoaren suspentsoa ekarriko du dagokion deialdian.

Irakasgaia gainditzeko alde teorikoa eta praktikoa egin eta gainditu behar da. Alde horietako bat egiten ez duen ikaslea EZ AURKEZTU gisa agertuko da aktetan.

Halaber, gainditu beharreko aldeetako bat suspendituz gero, aktetan suspenditutako atalaren kalifikazio baxuena agertuko da.

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Irakasgaia gainditzeko arlo teorikoa eta praktikoa gainditu egin behar dira. Horretarako, beharrezkoa da praktiketan gutxienez 3 puntu lortzea eta teorian gutxienez 2 puntu.

Proba praktikoa: 6 puntu.
Azterketa teorikoa: 4 puntu.
Azterketa teorikoaren batez besteko iraupena: 90 m.
Azterketa praktikoaren batez besteko iraupena: 90 m.Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

Ez da Eskuliburuak:

AGIRREAZALDEGI BERRIOZABAL, T. Informaziorako dokumentazioaren oinarriak. 2. argit. Bilbo: Udako Euskal Unibertsitatea, 2006. http://goo.gl/jM0e9x.

CORDÓN GARCÍA, J.A. et al. Las nuevas fuentes de información: información y búsqueda documental en el contexto de la web 2.0. 2ª ed. Madrid: Pirámide, 2012.

GALDÓN LÓPEZ, G. (coord.). Teoría y práctica de la documentación informativa. Barcelona: Ariel, 2002.

RUBIO JORDÁN, A. V. Documentación Informativa. Madrid: CEF, 2012.

Gehiago sakontzeko bibliografia

ABADAL, E.; GUALLAR, J. Prensa digital y bibliotecas. Gijón: Trea, 2009.

AENOR: Documentación. Normas Fundamentales. Recopilación de Normas UNE. Tomo II. Madrid: AENOR, 1994. Disponible en: www.aenor.com
--UNE 50-103-90: "Documentación. Preparación de Resúmenes" 123-133.
--UNE 50-104-94: "Referencias Bibliográficas. Contenido, Forma y Estructura" 134-152.

AGIRREAZALDEGI, T. (koord.). Informazioaren komunikazioa eta datu eta bilduma digitalerako sarbidea. Leioa: UPV/ EHU, 2014.

-- Kazetaritza eta Dokumentazioa, informazioaren sarbide irekiaren eta sare sozialen bidegurutzean.Leioa: UPV/EHU, 2012.

-- Dokumentazio eta ondare bibliografikoaren komunikazioa. Leioa: UPV/EHU, 2011. http://hdl.handle.net/10810/15245.

-- Dokumentazioa eta eduki digitalen kudeaketa. Leioa: UPV/EHU, 2010.

AGIRREAZALDEGI, T.; CAMACHO, I. (arg.) Dokumentazio zerbitzuak Euskal Herriko komunikabideetan. Leioa: UPV/EHU, 2009. http://hdl.handle.net/10810/15243.

APA. Normas para referencias bibliográficas. Buenos Aires: Biblioteca Central UCES, 2012. http://www.uces.edu.ar/biblioteca/citas-bibliograficas-APA-2012.pdf

RODRÍGUEZ YUNTA, L. "Bases de datos documentales: estructura y uso". In Maldonado, A. (Coord.). La información especializada en Internet. Madrid: CINDOC, 2001. http://www.unav.es/dpp/documentacion/proteger/lryunta.pdf

RUBIO LACOBA, M. Documentación informativa en el periodismo digital. Madrid: Síntesis, 2007.

Aldizkariak

Anales de Documentación

BiD: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació

Cuadernos de Documentación Multimedia

El Profesional de la Información

Hipertext.net

IFLA journal

Information research

Revista General de Información y Documentación

Web helbideak

- ALDEE.

- Cómo elaborar un trabajo académico. Madrid: Universidad Carlos III. http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/aprende_usar/autoformacion

- E-LIS. E-prints in Library and Information Science .

- IFLA, International Federation of Library Associations and Institution. IFLANET..

- IWETEL: Foro para profesionales de bibliotecas y documentacion

- Joana Albret Bibliotekonomia Mintegia

- Temaria - Revistas digitales de biblioteconomía y documentación. Barcelona: Universitat de Barcelona Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Grup de recerca Organització i Recuperació de Continguts Digitals, 2005-2006 .

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiatoggle-navigation

  • ABRIL VARGAS, MARIA NATIVIDAD
  • AGIRREAZALDEGI BERRIOZABAL, MARIA TERESA
  • RAMIREZ DE LA PISCINA MARTINEZ, JESUS MARIA

Taldeaktoggle-navigation

01 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

11:00-13:00

09:00-11:00

17-30

11:00-13:00

10:00-11:00

Irakasleak

01 Ordenagailuko p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

13:00-14:00

Irakasleak

01 Ordenagailuko p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

13:00-14:00

Irakasleak

01 Ordenagailuko p.-3 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

13:00-14:00

Irakasleak

01 Ordenagailuko p.-4 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

09:00-10:00

Irakasleak

16 Teoriakoa (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

15:00-17:00

15:00-17:00

17-30

16:00-17:30

16:00-17:30

Irakasleak

16 Ordenagailuko p.-1 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

14:00-15:00

Irakasleak

16 Ordenagailuko p.-2 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

15:00-16:00

Irakasleak

16 Ordenagailuko p.-3 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

15:00-16:00

Irakasleak

16 Ordenagailuko p.-4 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

15:00-16:00

Irakasleak

17 Teoriakoa (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

17:00-19:00

17:00-19:00

17-30

17:30-19:00

17:30-19:00

Irakasleak

17 Ordenagailuko p.-1 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

19:00-20:00

Irakasleak

17 Ordenagailuko p.-2 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

19:00-20:00

Irakasleak

17 Ordenagailuko p.-3 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

19:00-20:00

Irakasleak

17 Ordenagailuko p.-4 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

19:00-20:00

Irakasleak

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

11:00-13:00

09:00-11:00

17-30

11:30-13:00

10:00-11:30

Irakasleak

31 Ordenagailuko p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

13:00-14:00

Irakasleak

31 Ordenagailuko p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

09:00-10:00

Irakasleak

32 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

10:00-12:00

11:00-13:00

17-30

10:00-12:00

11:30-12:30

Irakasleak

32 Ordenagailuko p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

09:00-10:00

Irakasleak

32 Ordenagailuko p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

12:30-13:30

Irakasleak

32 Ordenagailuko p.-3 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

12:30-13:30

Irakasleak