Komunikazio Teoriak27099

Ikastegia
Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea
Titulazioa
Kazetaritzako Gradua
Ikasturtea
2017/18
Maila
2
Kreditu kopurua
6
Hizkuntzak
Gaztelania
Euskara
Kodea
27099

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala5379.5
Gelako p.710.5

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

Komunikazioaren teoriak delako irakasgaia sortu da komunikazioaren fenomenoa bere era eta eredu askotarikoak deskribatzeko helburuarekin.
Irakasgaiak bilatzen du prozesu komunikatiboen eta masa-komunikazioaren eraginak azaltzea eta ikastea.
Honako ikaste- eta ikasketa-arlo hauek aurkezten ditu irakasgaiak: teoria komunikatibo estandarrak eta bestelako-alternatiboak, komunikazio-sistemaren egitura, eta komunikazio-arloko ikerketak.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

1. Identifikatzea eta azaltzea komunikazioaren eta informazioaren oinarrizko kontzeptuak. Beti ere, komunikazioaren jarduera ulertuta gizakien eta gizarteen kultur-ekoizpen moduan; inguru linguistiko, erlijioso, sozial eta politiko askotarikoetan txertatua dena.
2. Identifikatzea eta analizatzea komunikazio-prozesuen ezugarriak eta ereduak.
3. Hausnartzea komunikazio-eredu desberdinei buruz eta aplikatzea ereduok egungo komunikazioaren konprentsioan.
4. Analizatzea gizarte-komunikazioa bere osagai kanonikoak kontuan hartuta: igorlea, hartzailea, mezua, bidea eta eragina.
5. Aplikatzea teknikak eta teoriak informazioa eta desinformazioaren arteko harremana modu kritiko eta beregain batez ulertzeko.

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

1. KOMUNIKAZIO-PROZESUAK ETA INFORMAZIOA
1.1. Komunikazio-ereduak
1.2. Komunikazioa eta kultura

2. GIZA KOMUNIKAZIOA
2.1. Errealaren hautematea
2.2. Errealitateen sozializazioa

3. GIZARTE-KOMUNIKAZIOA
3.1. Gizarte-komunikazioaren osagaiak.
3.2. Gizarte-komunikazioaren funtzioak.

4. KOMUNIKAZIOREN TEORIAK
4.1. Eredu estandarrak
4.2. Eredu alternatiboak

5. INFORMAZIOA ETA DESINFORMAZIOA
5.1. Gizarte-komunikazioaren apologia eta kritika
5.2. Pertsuasioa eta manipulazioa


6. GIZARTE-KOMUNIKAZIOA ETA GU
Ikasturte bitarte eta amaierako lanak
- Ariketa gidatuak, testuingu desberdineko informazioa eta komunikazioa ulertzeko.
- Artikuluen irakurketa, giza eta gizarte-komunikazioaz. Hausnarketa eta eztabaida gai horiei buruz.
- Metraje luzeen ikustaldiak, aztertzeko giza eta gizarte-komunikazioa.

Metodologiatoggle-navigation

Klase magistralak eta lan praktikoak uztartuko ditu metodologiak. Azalpen torikoak osatuko dira adibide eta kasu praktikoekin. Ikasleek klasean bertan bideratuko dituzte lan horiek. Klasetik at, talde-lanak izango ditu ikasleak egiteko, irakaslearen zuzendaritzapean.

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

  • Ebaluazio Jarraituaren Sistema
  • Azken Ebaluazioaren Sistema
  • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
    • Garatu beharreko proba idatzia (%): 25
    • alde lanak (arazoen ebazpenak, proiektuen diseinuak) (%): 75

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

1. EBALUAZIO JARRAITUAREN SISTEMA.
Klaseetara normaltasunez datozen ikasleentzat, ebaluazio-sistema jarraitua erabiliko da (%75 praktika, %25 azterketa).

Deialdiari jarraituari uko egiteko: Graduko Ikasketen Gestiorako Arautegiak dioena hartuko da kontuan. Irakasleari jakinarazi lehenbailehen ukoa, arren.

Ikasleak ebaluazio jarraituaren metodologiari uko egin diezaioke. Horretarako irakasgaiaren ardura duen irakasleari idatzi bat aurkeztu beharko dio martxoaren 23a baino lehen.

2.AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA
Klaseetara normaltasunez ez datozen ikasleek, edo 'azken ebaluzioaren sistema' hautatzen dutenek ikasturte amaierako azterketa egingo dute(%100).
Ikasturte-amaierako azterketak atal bi izango ditu: teorikoa eta praktikoa. Ikasturtearen ebaluazio positiboa izateko, ikasleak atal biak gainditu behar ditu, zein bere aldetik. Froga horrek 2 eta 4 ordu bitarteko iraupena izatea aurreikusten da.
Ikasleak azken ebaluazioari uko egin diezaioke. Horretarako irakasgaiaren ardura duen irakasleari idatzi bat aurkeztu beharko dio martxoaren 19a baino lehen.


3. PLAGIOA
Ikasgaiaren praktiketan, entregagaietan edo azterketetan plagio aedo kopia aurkitzen bada, ikasgai osoaren suspentsoa ekarriko du dagokion deialdian.

4. EZ AURKEZTUA
Irakasgaia gainditzeko alde teorikoa eta praktikoa egin eta gainditu behar da. Alde horietako bat egiten ez duen ikaslea EZ AURKEZTU gisa agertuko da aktetan.
Halaber, gainditu beharreko aldeetako bat suspendituz gero, aktetan suspenditutako atalaren kalifikazio baxuena agertuko da.Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

AZKEN FROGA IDATZIA (%100)
Ikasturte-amaierako ezohiko azterketak atal bi izango ditu: teorikoa eta praktikoa. Ikasturtearen ebaluazio positiboa izateko, ikasleak atal biak gainditu behar ditu, zein bere aldetik. Froga horrek 2 eta 4 ordu bitarteko iraupena izatea aurreikusten da.

Ikasleak azken ebaluazioari uko egin diezaioke. Horretarako irakasgaiaren ardura duen irakasleari idatzi bat aurkeztu beharko dio martxoaren 19a baino lehen.

PLAGIOA
Ikasgaiaren praktiketan, entregagaietan edo azterketetan plagio aedo kopia aurkitzen bada, ikasgai osoaren suspentsoa ekarriko du dagokion deialdian.

EZ AURKEZTUA
Irakasgaia gainditzeko alde teorikoa eta praktikoa egin eta gainditu behar da. Alde horietako bat egiten ez duen ikaslea EZ AURKEZTU gisa agertuko da aktetan.
Halaber, gainditu beharreko aldeetako bat suspendituz gero, aktetan suspenditutako atalaren kalifikazio baxuena agertuko da.

Nahitaez erabili beharreko materialatoggle-navigation

-Basterretxea, J.I. (2002): Kultura-aniztasuna eta gizarte-komunikazioa, UEU, Bilbo.

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

- Basterretxea, J.I., (2003): Arerio ikusezina, identitateaz eta gizarte-komunikazioaz, Alberdania, Irun.
- De Moragas Spà, M. (2011): Interpretar la comunicación. Estudios sobre medios en América y Europa. Barcelona: Gedisa
- Igartua, J.J. y Humanes M.L. (2004) Teoría e investigación en comunicación social. Madrid: Síntesis
- Wolf M. (1994): Los efectos sociales de los media. Barcelona: Paidòs Comunicación.
- Media Texthack Group (2014) Media Studies 101 – A Creative Commons Textbook. http://mediatexthack.wordpress.com. ISBN: 978-0-473-28649-1
- Batzuen artean, (2009): ¿Hedabideak eta euskara-plangintza¿ in BAT Soziolinguistika aldizkaria,68. zenbakia, Soziolinguistika klusterra, Andoain.
- Batzuen artean, (2005): Kazetaritza euskaraz, oraina eta geroa, EHU, Leioa.
- Zallo et al., (2002): Komunikabideak hemen, Alberdania, Irun.
- Baylon eta Mignot (1996): La comunicación. Editorial Cátedra, Madril.

Gehiago sakontzeko bibliografia

-Curran et al., (1998): Estudios culturales y comunicación, Paidós, Bartzelona.
- Mattelart, A., (1996): La mondialisation de la communication, PUF, Paris.
- Ramonet, I., (2000): La golosina visual, Debate, Madril.
- Valbuena de la fuente, F. (1997): Teoría general de la información, Noesis,Madril.
- Martín Serrano, M. (2007): Teoría de la comunicación, McGrawHill, Madril.
- McQuail, D. (1991): Introducción a la teoría de la comunicación de masas, Paidos, Bartzelona

Aldizkariak

- UZTARO aldizkaria; giza eta gizarte-zientziak: www.uztaro.eus
-Estudios sobre el mensaje periodístico. Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid.
-Zer, Revista de estudios de comunicación, UPV/EHU, Bilbao.
-Comunicación y estudios universitarios, Fundación Universitaria San Pablo CEU, Valencia

Web helbideak

- JAKIN aldizkaria; giza eta gizarte-zientziak: www.jakin.eus
- LARRUN aldizkaria; giza eta gizarte-zientziak: www.argia.eus/larrun
- INGUMA euskal komunitate zientifikoaren datu-basea: www.inguma.eus
- BURUXKAK: liburuak formatu digitalean: www.buruxkak.eus


5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiatoggle-navigation

  • ABRIL VARGAS, MARIA NATIVIDAD
  • AGIRREAZALDEGI BERRIOZABAL, MARIA TERESA
  • RAMIREZ DE LA PISCINA MARTINEZ, JESUS MARIA

Taldeaktoggle-navigation

01 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

11:00-13:00

09:00-11:00

17-30

11:30-13:00

09:00-11:00

Irakasleak

01 Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

10:30-11:30

Irakasleak

01 Gelako p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

10:30-11:30

Irakasleak

16 Teoriakoa (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

15:00-17:00

15:00-17:00

17-30

15:00-17:00

15:30-17:00

Irakasleak

16 Gelako p.-1 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

15:00-15:30

Irakasleak

17 Teoriakoa (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

15:00-17:00

15:00-17:00

17-30

15:00-17:00

15:30-17:00

Irakasleak

17 Gelako p.-1 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

15:00-15:30

Irakasleak

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

11:00-13:00

09:00-11:00

17-30

11:00-12:30

09:00-11:00

Irakasleak

31 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

12:30-13:00

Irakasleak

32 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

11:00-13:00

09:00-11:00

17-30

11:00-12:30

09:00-11:00

Irakasleak

32 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

12:30-13:00

Irakasleak