Komunikazio Publikoaren Zuzendaritza27124

Ikastegia
Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea
Titulazioa
Kazetaritzako Gradua
Ikasturtea
2017/18
Maila
4
Kreditu kopurua
6
Hizkuntzak
Gaztelania
Euskara
Kodea
27124

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala5379.5
Gelako p.710.5

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

Enpresek, esistitzeko, komunikatu behar dute eta gizarte erakundeek komunikatzeko bizi dira, beraien baloreak hedatzeko. Komunikazioaren ikuspegi estrategiko honek gidatzen ditu erakundeak egun, dagokien publikoarekin daukaten elkarrekintzen, transakzioen eta elkartrukeen bidez.

Erakundeetan, komunikazio publikoaren hobesteak, zuzendaritzaren esparruan komunikazio publikoaren zuzendaritza integratzea eskatzen du. Era honetan profesionalak betebehar eta ardura berrietara egokitu behar du bere lana. Betebehar eta ardura horien artean: izen onaren kudeaketa, antolakuntza estrategikoa eta konfiantzaren eraikuntza eskatzen du.

Ondorioz, ikasleriaren prestakuntzak bi helburu izango ditu: harremanen sozialen trebetasunak indarberritzea eta esparru interaktibo berrietara bere ikusmira zabaltzea. Hau aurrera eramateko, ikuskapenak eta komunikazio planak oinarrizko erreminta bezala erabiliz egingo du, bere geroko jarduera profesionalaren zutabe izango direlarik.

Irakasgai hau, Publizitate, Harreman Publiko eta Kazetaritzako graduek partekatzen dute eta Komunikazio Kabineteen irakasgaiarekin, Harreman Publikoen Teknikak, Nazioarteko Erakundeen Komunikazioa eta Bozeramaleen formakuntza bezala irakasgaiekin estuki loturik dagoen irakasgaia da.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

Nazioarteko eta Euskal Herriko eskenatokian ematen diren estrategia eta komunikazio teknika nagusiak aztertzea.

Azterketa hau egitea dugu helburu bai erakunde publiko eta gobernuen komunikaziori dagokionez, bai komunikazio politikoan eta gobernuz kanpoko erakundeen ihardueretan, komunikazio publikoaren zuzendaritzan aplikatzeko asmoz.


1. Komunikazioa publikoaren zuzendaritzaren praktikan aplikatuak izan daitezen, nazioarte mailan orokortuak daudean teknika eta estrategiak aztertzea eta definitzea, bere eremua erakunde eta gobernu komunikazioa, komunikazio politikoa, hauteskunde kanpainak edota gizarte erakundeena izan daitekezkelarik.

2. Komunikazio kanpaina bat garatzeko beharrezkoak diren estrategia eta teknikak baloratzea eta menperatzea. Komunikazio kanpaina hori erakunde publikoak, gobernuak, hauteskunde kanpainak edota gizarte erakundeak izan daitezkelarik.

3. Komunikazioa estrategiak garatu, diseinatu eta planifikatu: hauteskunde kanpaina baten zerbitzuan, gobernu-erakunde batentzat, gizarte erakunde batetarako, edota instituzioetara bideratua izateko.

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

PROGRAMA

I. ATALA

0. Komunikazio Publikoaren Zuzendaritzaren oinarriak.

A. Komunikazio publiko-politikoaren esparrua
1. Komunikazio politikoa definitzen.
2. Komunikazio Politikoaren ereduak.
3. Komunikazio politikoaren Aktoreak eta formak.

B. Lidergoa.
Lidergoaren eredu berriak eta erakundearen komunikazioa.
Eragile politikoen komunikazioa.


D. Komunikazio Politikoa eta hedabideak
1. Politikaren bitartekaritza.
3. Hedabideak.

E. Hizkuntzak, erritualak eta politikaren sinboloak

2. ATALA
A. Hauteskunde kanpainen komunikazioa

1. Hauteskunde kanpainen definizioa eta ereduak.
2. Hauteskunde komunikazioa eta Komunikazio politikoa
3. Irudi publikoaren estrategiak eta Hedabideak.


B. Erakunde publikoen Komunikazioa.

1. Harreman publikoak eta gobernua. Helburuak, oinarriak, metodoak, eta ereduak
2. Gizarte erakundeen Komunikazioaren zuzendaritza. Publikoak, helburuak, arazoak.
3. Harreman Publikoen teknikak.

D. Internet-en erabilera. Komunikazio publikoan.
Gardentasuna eta partehartzea informazio-eza eta kontrolaren aurrean.EGITARAU PRAKTIKOA:

Banako lanak:

Diskurtso baten idazkuntza. (Storytelling, narratiba...)

Kanpaina sozial baten azterketa

Lan nagusia, taldeka: Komunikazio kanpaina baten planifikazioa.

Metodologiatoggle-navigation

PROGRAMA PRAKTIKOA ETA KRONOGRAMAK

LAN PRAKTIKOAK

1. Diskurtso baten idazkuntza. (Storytelling, narratiba...)


2. Kanpaina sozial baten azterketa


3. Lan nagusia: Komunikazio kanpaina baten planifikazioa.

- Adibidez: Hauteskunde kanpaina baten barruan egin daitekeen sare sozialen kudeaketaren planifikazioa.

-Hiru pertsonekin osoturiko taldeak.


Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

 • Ebaluazio Jarraituaren Sistema
 • Azken Ebaluazioaren Sistema
 • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
  • Praktikak egitea (ariketak, kasuak edo buruketak) (%): 20
  • Banakako lanak (%): 15
  • alde lanak (arazoen ebazpenak, proiektuen diseinuak) (%): 45
  • Lanen, irakurketen... aurkezpena (%): 20

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Nahitaezkoa da eskolara etortzea eta adierazitako lan eta ariketa guztiak ezarritako epean ematea ikasgaia etengabeko ebaluazioaren bitartez gainditu ahal izateko.

Banakako Lanak eta praktikak 35 %, taldeko lana 45% ta ikasgelako kalitatezko lana 20%.

Etengabeko ebaluazioa hasten direnak eta amaitzen ez direnak, azken proba egiteko aukera dute. Horretarako, irakasleak jakinarazi beharko dute, gehienez bederatzi aste aldian ikastaroa hasten denetik .

Graduko eta lehenengo eta bigarren zikloko ikasketen gestiorako arautegiko 43. artikuluaren arabera, justifikatutako arrazoiak direla eta eskolara etorri ezin izan ez duen ikasleriarentzat, eta etengabeko ebaluazioa gainditu ez dutenentzat, honako bukaerako proba ezartzen da:

- Oinarrizko bibliografiaren inguruko azterketa teorikoa (%50)

- Lan praktikoa:Komunikazio kanpaina baten diseinua edo azterketa.(%50)

Egiaztagiria emateko epemuga azken frogaren data baino hilabete bat lehenago izango da.

Ebaluazio deialdi bati uko egiteko nahikoa izango da azterketara ez aurkeztea. Kasu horretan, nota Ez Aurkeztua izango da".


* Kurtso bukaerako proiektua tutoretza orduetan ikuskatua izango da. Tutoretza orduak irakaskuntza prozesuaren eta irakasgaiaren dinamikaren parte dira.


Ez ohiko deialdietan, ebaluazio jarraiari uko egin dioten ikasleekin erabilitako azken ebaluaziorako sistema bera erabiliko da.

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Ez ohiko deialdietan, ebaluazio jarraiari uko egin dioten ikasleekin erabilitako azken ebaluaziorako sistema bera erabiliko da.

Nahitaez erabili beharreko materialatoggle-navigation

*Egelan plataforman irakasgaiaren materiala eskegitzen joango da irakaslea kurtsoa aurrera joan ahala.

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

Mazzoleni, G. (2010). La comunicación política. Alianza.

Salmon, C. (2008). Storytelling: la máquina de fabricar historias y formatear las mentes (Vol. 323). Ediciones Península.

Del Rey Morató, J. (2007). Comunicación política, internet y campañas electorales. De la teledemocracia a la ciberdemocr@ cia.Gehiago sakontzeko bibliografia

Brown, Robin. ¿Spinning the War. Political Communications, Information Operations and Public Diplomacy in the War on Terrorism¿, en Kishan Daya y Des Freedman (eds.), War and the Media, London: Sage Publications, 2005, pp. 87-100.
Erro Sala. Javier. Comunicación, desarrollo y ONGD, Hegoa: Bilbao, 2002.
Said , L. Y Johnston, A. Videostyle in Presidencial Campaigns. Style and Content of Televised Political Advertising. Wesport: Praeger, 2001.
Pozas, Santiago V., y Gotzon Toral. ¿La gestión de la comunicación institucional entre el 11 y el 14 M¿, Zer, nº 17, noviembre 2004, pp. 11-26.
Sotelo Enríquez, Carlos. Introducción a la comunicación institucional, Barcelona: Ariel, 2001.
Sriramesh, Krishnamurthy, y Dejan Vercic (eds.). The Gobal Public Relations Handbook, Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum, 2003.
Taleb, B.A., The Bewildered Herd. Media Coverage of International Conflicts & Public Opinión, New York: iUniverse, Inc., 2004.

Sriramesh, Krishnamurthy, y Dejan Vercic (eds.). The Gobal Public Relations Handbook, Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum, 2003.

Taleb, B.A., The Bewildered Herd. Media Coverage of International Conflicts & Public Opinión, New York: iUniverse, Inc., 2004.

Interneteko helbide interesgarriak:
http://www.globalpr.orghttp://www.odwyerspr.comhttp://www.prweek.com

http://www.ted.com/Aldizkariak

International Journal of Communication

Journal of E-Government

European Journal of Communication

Journal of Political Marketing

Political Communication

International Journal of Press Politics

Web helbideak

http://www.globalpr.orghttp://www.odwyerspr.comhttp://www.prweek.com

http://www.ted.com/

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiatoggle-navigation

 • ARANA ARRIETA, EDORTA
 • CASADO DEL RIO, MIGUEL ANGEL
 • MIGUEL DE BUSTOS, JUAN CARLOS

Taldeaktoggle-navigation

01 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

09:30-11:30

11:00-13:00

2-15

10:00-11:30

10:30-12:30

Irakasleak

01 Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

09:00-10:00

Irakasleak

01 Gelako p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

09:00-10:00

Irakasleak

02 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

09:30-11:30

11:00-13:00

2-15

09:30-11:30

10:30-12:00

Irakasleak

02 Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

12:00-12:30

Irakasleak

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

09:00-11:00

09:00-11:00

2-15

09:00-11:00

09:00-10:30

Irakasleak

31 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

10:30-11:00

Irakasleak