Analisi Politikoaren Oinarriak25003

Ikastegia
Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea
Titulazioa
Politika Zientziako eta Kudeaketa Publikoko Gradua
Ikasturtea
2017/18
Maila
1
Kreditu kopurua
6
Hizkuntzak
Gaztelania
Euskara
Ingelesa
Kodea
25003

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala5379.5
Gelako p.710.5

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

Presentación

La Asignatura de Fundamentos de Análisis Político permite que el alumnado comience a interiorizar y trabajar una serie de asignaturas del Grado, así como varias de las competencias del Primer curso de la titulación, amén de garantizar la asunción de las competencias propias de la asignatura.

Esta asignatura, junto a la de conceptos Básicos de Ciencia Política con la que está íntimamente trabada, pretenden capacitar al alumnado para realizar un primer acercamiento exploratorio a los fenómenos políticos; acercamiento que se profundizará en el resto de asignaturas del Grado.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

AURKEZPENA

Analisi Politikoaren Oinarriak Graduko zein Lehenengo mailako hainbat gaitasun barneratzen eta lan egiten hasteko aukera ematen du. Horretaz gain, irakasgaiaren gaitasunak ere barneratuko dira.
Ikasgai honek, loturik dagoen Politika Zientziako Oinarrizko Kontzeptuak batera, gertakari politikoei, bestelako ikasgaietan sakonduko duten lehenengo hurbilketan lagundu nahi dio ikasleei.
Ondoren, Politika Zientziako eta Kudeaketa Publikoko Graduko Dokumentu Ofizialetik hartutako titulazio, lehenengo kurtso eta irakasgaiaren gaitasunak aurkezten dira:

KONPETENZIA OROKORRAK

C1. Errealitate politiko eta sozialaren aldaketa eta iraute prozesuak azaltzen dituzten faktore sozial, politiko eta ekonomikoak identifikatzea, definitzea eta analizatzea.

C2. Estatu garaikidearen ordenamendu juridikoaren oinarrizko printzipioa analizatzea.

C3. Testuinguru jakin batean aktore politikoak, bere ahalmenak eta bere efektuak identifikatzea, sistema politikoan dauzkan efektuak analizatzeko eta agertokiak aurreikusteko.

C4. Politika publikoak planifikatu, ezarri, ebaluatu eta analizatzeko, gobernantzaren gaineko ikuspegiak eta helburu publiko eta erabaki politikoak ezagutzea.

IRAKASGAIAREN GAITASUNAK (HELBURUAK)

G1. Gertakari politikoetan eragile, estruktura eta testuinguruen arteko harremanak aztertzeko gai izatea.

G2. Gizarte tradizionala, modernoa eta gaur egunekoaren arteko ezberdintasunak ulertzeko gai izatea.

G3. Estruktura politikoen logika autonomoa ulertzea, baita estrukturetan kanpoko indarrek zein eragileek lortutako aldaketak aztertzea.

G4. Alderdi politiko, interes taldeak eta gizarte mugimenduak ezberdintzea.

G5. Aldaketa prozesuetan gizarte mugimenduen garrantzia ulertzea.

G6. Politika publikoak identifikatu eta sailkatzeko gai izatea.

GAITASUNAK ETA IRAKASGAIA

- Analisi Politikoaren Oinarriak lehenengo mailako lehenengo gaitasunari lehentasuna emango dio (C1CC01: Errealitate politiko eta sozialaren aldaketa eta iraute prozesuak azaltzen dituzten faktore sozial, politiko eta ekonomikoak identifikatzea, definitzea eta analizatzea).

- Zehazki, zeharkako gaitasun honek, ikasgaiaren gaitasun gehienetan gauzatzen du. Beraz, ikasleriak gaur eguneko politika ulertu eta gertakari politikoen aztertzeko eredua eraiki behar izango du (Irakasgaiaren 1. Gaitasuna). Eredu honek, ikuspuntu politologiko batetik, sistemaren estruktura ezberdinak ezagutzeko (Irakasgaiaren 2. Gaitasuna) balioko du. Azkenik, ikasleek sistema politikoen eta gobernatzeko ereduen ezaugarri garrantzitsuak, baita eszenatoki zehatz batean sortzen diren aktore nagusi eta dinamika politikoak identifikatzen jakin beharko dute (Ikasgaiaren 3. eta 4. Gaitasunak).

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

GAIAK

1. Gaia. Kultura politikoen aztertzeko eredua: errealitate sozialaren mailak.
- Erdiko maila: agentzia eta praxia.
- Ingurugiroak: natura eta kontzientzia (Sztompka).

2. gaia. Kontzientzia: gizarte modernoa eta postmodernoaren baloreak.
- Identitateak: definizioa eta identitateen tipologiak.
- Ideologiak: definizioa tea tipologiak.

3. gaia. Estrukturak.
- Tradizioa, modernitatea eta postmodernitatea.
- Estatua prozesu politiko gisa.

4. gaia. Aktoreak.
- Gizarte zibila eta bizitzaren mundua.
- Sistemaren aktoreak: alderdiak eta interes taldeak.
- Gizarte mugimenduak eta eraldaketa soziala.

5. gaia. Emaitzak: ekintza kolektiboa eta politika publikoak.
- Aukerak, diskurtsoak eta ekintzarako errepertorioak.
- Politika publikoak emaitza gisa

Metodologiatoggle-navigation

DOZENTZIA MOTAK. AZALPENA

Ikasleriak aktore,estruktura politiko eta giroen arteko harremanen bilakaera azaltzeko gertakari politikoen interpretazio markoa eraiki behar du. Metodologiak klase magistralak eta banako zein taldeko lanen edukiak uztartuko ditu. Gainera, ikasgaiaren edukiak gatazkatsu prozesu politiko batetan aplikatu behar izango dituzte taldeko lan baten bitartez. Aldi berean, ikasleek banan-banan saiakera politikoen azterketa eta informazio bilaketa aktiboa egin beharko dute.

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

 • Ebaluazio Jarraituaren Sistema
 • Azken Ebaluazioaren Sistema
 • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
  • Garatu beharreko proba idatzia (%): 39
  • Banakako lanak (%): 10
  • alde lanak (arazoen ebazpenak, proiektuen diseinuak) (%): 50
  • En castellano el 40% de la prueba escrita se sustituye por realizacion de prácticas (%): 1

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

- Ebaluazio jarraitua gauzatuko da eta bakarrik arautegiko salbuespenak onartuko dira.

- Ebaluazio jarraituari uko egin ezkero, ikasleak kurtsoan zehar egindako ariketak egin beharko ditu azken proban.

- Ohiz kanpoko deialdian, ebaluaketak bi atal izango ditu: azterketa (%50) eta ikasgaiaren edukiak aplikatzeko banakako lana (%50)

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Se plantea la misma prueba que en la ridinaria

Nahitaez erabili beharreko materialatoggle-navigation

Dowse, Robert & Hughes, John (1999): Sociología política. Madrid: Alianza
Caminal, Miquel (1999): Manual de Ciencia Política. Barcelona: Tecnos (Epígrafe IV, temas 1 a 5).
Valles, Joseph M. (2000): Ciencia política. una introducción. Barcelona: Ariel (Partes I, IV y V).

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

Alcantara, m. (1995). Gobernabilidad, crisis y cambio. Méjico: fce
Arteta, A., García, E. & Maiz, R. (2003): Teoría política: poder, moral y democracia. Madrid: Alianza
Tarrow, Sydney (1997): El poder en movimiento. Barcelona: Alianza
Anduiza, Eva & Bosch, Agustí (2004): comportamiento político y electoral. Barcelona: ariel
Tarrow, Tilly & McAdam (2002): dinámica de la contienda política. Barcelona: hacer
Sztompka, P (1995): Sociología del cambio social. Madrid: Alianza
Vallespin, Fernando (2003): El futuro de la política. Madrid: Taurus
Martinez Sospedra, M (1996): Introducción a los partidos políticos. Barcelona: Ariel
Ware, A. (2004): Partidos políticos y sistemas de partidos. Madrid: Istmo

Gehiago sakontzeko bibliografia

- AGUILERA, Cesareo (1996): “Las transiciones políticas”, en CAMINAL, Miquel (coord.): Manual de Ciencia Política. Madrid: Tecnos.
- ALCANTARA, M. (1995). Gobernabilidad, crisis y cambio. Méjico: FCE
- BAUMAN, Zygtmunt (2003): Comunidad. Madrid: Paidos
- BAUMAN, Zygtmunt (2005): Miedo líquido. Madrid: Paidos
- BAUMAN, Zygtmunt (2008): Mundo Consumo. Madrid: FCE
- CASTELLS (2000): La era de la información. Madrid: Alianza
- COHEN, Jean & Andrew ARATO (2010): Sociedad civil y teoría Política. Madrid: FCE.
- DAMASIO, Antonio (2010): Y el cerebro creó al hombre. Madrid: Destino
- FROMM, Erich (1989): El miedo a la libertad, Madrid: FCE.
- GOZALEZ, Secundino (1994): “Los procesos de cambio político”, en PASTOR (Coord.): Fundamentos de la Ciencia Política. Madrid: MC Graw Hill.
- IACOBONNI,Marco (2009): Las neuronas espejo. Empatía, neuropolítica, autismo, imitación, o de cómo entendemos a los otros, conocimiento. Madrid: Katz
- KLEIN, Naomi: La Doctrina del Shock. Barcelona: Paidos.
- LACLAU, E. (2005): La razón populista. Méjico: FCE
- LETAMENDIA, F (1997): Juego de espejos. Madrid: Trotta.
- LINZ, Juan (1990): “Transiciones a la democracia”, en REIS, 51, pp. 7-33.
- MARTI, Salvador (2001): “¿Y después de las transiciones qué?. Un balance y análisis de las teorías de cambio político”, en Revista de Estudios Políticos, 113, pp. 101-124.
- MATURANA, Humberto & VARELA (1996): El árbol del conocimiento. Madrid: Debate
- MORLINO, L. (1985). Como cambian los regímenes políticos. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
- SHARP, Gene (2003): De la dictadura a la democracia. Albert Einstein
- SKOPCOL, T. (1984). Los Estados y las revoluciones sociales. Méjico: FCE
- SZTOMPKA, P (1995): Sociología del cambio social. Madrid: Alianza
- TARROW (1997): El poder en movimiento. Madrid: trotta
- TARROW, TILLY & McAdam (2002): Dinámica de la contienda política. Barcelona: Hacer

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiatoggle-navigation

 • BARCENA HYNOJAL, IÑAKI BIZENTE
 • GOROSTIDI VIDAURRAZAGA, IZARO
 • ZUBIAGA GARATE, MARIO

Taldeaktoggle-navigation

01 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

09:00-11:00

11:00-13:00

17-30

09:00-11:00

11:30-13:00

Irakasleak

01 Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

13:00-14:00

Irakasleak

01 Gelako p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

13:00-14:00

Irakasleak

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

09:00-11:00

11:00-13:00

17-30

09:00-11:00

11:30-13:00

Irakasleak

31 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

13:00-14:00

Irakasleak

31 Gelako p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

13:00-14:00

Irakasleak

61 Teoriakoa (Ingelesa - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

09:00-11:00

11:30-13:30

17-30

09:00-11:00

11:30-13:00

Irakasleak

61 Gelako p.-1 (Ingelesa - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

13:00-13:30

Irakasleak