Sektore Publikoaren Ekonomia27194

Ikastegia
Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea
Titulazioa
Politika Zientziako eta Kudeaketa Publikoko Gradua
Ikasturtea
2017/18
Maila
3
Kreditu kopurua
6
Hizkuntzak
Gaztelania
Euskara
Kodea
27194

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala3958.5
Mintegia710.5
Gelako p.1421

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

Irakasgaiaren helburua da Sektore Publikoak ekonomian duen eginkizuna, bere jokabidea, eta horrek ekonomiaren gain eragiten dituen ondorioak, ikuspegi kritiko batez azertzea.

Horretarako Estatuak jarduera ekonomikoaren gain esku hartzeko dituen tresnak aztertuko ditugu, aurrekontu publikoetan gauzatzen direnak, hala nola: finantziazio iturriak, gastu politiken bidezko eskuhartze mailak eta motak. Horrekin batera, analisi konparatua egiteko bidea ematen diguten hainbat adierazle ekonomiko erabiliko ditugu, sektore publikoaren jarduketa ebaluatzeko helburuaz.

Irakasgaia behar den moduan jarraitu ahal izateko, aurreko ikasturteetan jasotako Ekonomiazko ezaupideak beharrezkoak dira.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

GRADUKO ZEHARKAKO GAITASUNAK
Ingurumen ekonomikoan ematen diren fenomenoaz konturatzeko, oinarrizko kontzeptu eta metodologien esanahia eta egokitasunak ulertzeko ezagutza lortzea.
Gizartearen beharren eta arazo ekonomikoen inguruko informazio sintetikoa aztertzea, profesioan jarduteko iritzi kritikoa eta zehaztasun intelektuala garatuz.
Datu kuantitatiboak eta kualitatiboak erabiliz, fenomeno ekonomikoen dimentsioak eta administrazioen eta instituzioen funtzionamenduak aztertu eta ebaluatu ahal izateko adierazleak eraikitzea.

KURTSOKO GAITASUN OROKORRAK
Antolaketa eta kudeaketa trebetasunak garatzea, ekintza zehatzak planifikatu eta burutzeko, bereziki kudeaketa publikoaren eta politika ekonomikoaren eremuan.

IKASKETAREN EMAITZAK
1. Sektore publikoaren eginkizun eta jokabideaz hausnartzea, jarduketa publikoak ekonomian nola justifikatzen den eta zer ondorio eragiten dituen ikuspegi kritikoaz aztertuz
2. Aurrekontu Publikoa Administrazio Publikoaren jarduera ekonomiko eta finantzarioaren argazki gisa ulertu eta interpretatzea
3. Aurrekontu Publikoa kudeaketa tresna gisa aztertzea, finantzazio iturriei buruz eta gastu politiken bitartez gauzatzen den esku-hartze maila eta motaz hausnartuz
4. Estatuaren jarduera ekonomikoa baloratzea, analisi konparatua egiteko bidea ematen diguten hainbat adierazle ekonomiko erabiliz

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

PROGRAMA TEORIKOA

1.GAIA SEKTORE PUBLIKOA EKONOMIAN
Estatuak Ekonomian duen eginkizunak izandako bilakaera. Eremu ekonomikoan esku-hartze publikoa zergatik eta zertarako azaltzen duten ekarpenak. Estatuaren funtzio nagusiak eta esku-hartze publikoak Ekonomian hartzen dituen alor nagusiak.

2.GAIA ESKUHARTZE PUBLIKOAREN TRESNAK: GASTU ETA SARRERA PUBLIKOAK
Gastu Publikoa: kontzeptua, sailkapena, bilakaera. Gastu Publikoko politikak. Sarrera Publikoak eta zergapetzea: kontzeptua, sailkapena, bilakaera. Zerga-politika. Defizit Publikoa eta haren finantziazioa.

3.GAIA AURREKONTU PUBLIKOA
Aurrekontu Publikoa: kontzeptua, ezaugarriak eta printzipioak. Aurrekontuaren egitura eta edukia. Aurrekontu-zikloa. Aurrekontu-kontuen saldoak.

4.GAIA ESPAINIAKO SEKTORE PUBLIKOA: EZAUGARRI NAGUSIAK
Espainiako Sektore publikoa: eremua eta agente nagusiak. Espainiako zerga-sistemaren egitura eta ezaugarriak. Gastu publikoaren egitura eta gastu politikak. Espainiako Sektore publikoaren dimentsioa, adierazleen bitartez.

5.GAIA EUSKAL SEKTORE PUBLIKOA: EZAUGARRI NAGUSIAK
Eskumen eremu eta agenteak. Kontzertu Ekonomikoa eta Hitzarmen Ekonomikoa. Estatuarekiko harreman finantzarioak: Kupoa eta Ekarpena. Zerga alorra: politika fiskala EAEn eta NFKn. EAEren egituratze politiko berezia (erakunde komunak eta foru organoak) eta hortik eratortzen diren bereizgarri finantzario eta fiskalak.

PRAKTIKEN PROGRAMA

1.- Aurrekontu publikoak aztertzeko tresnak: datu eta adierazleen bilaketa eta analisia
2.- Artikulua zientifikoak irakurri, landu eta ulertzea, analisi kritikoa burutzeko xedez
3.- Idatzizko lan bat egin eta klasean aurkeztea, ezaugarri esanguratsuenak nabarmenduz

Metodologiatoggle-navigation

Irakasgaia lantzeko erabiliko den metodologiak bi oinarri nagusi dauzka: batetik, klase teorikoak, irakaslearen kargu izango direnak; eta bestetik, programako gaiei buruzko aplikazio praktikoak: adierazle ekonomikoak erabiltzea, problemak ebaztea, eguneroko gaiei buruzko iruzkinak. Horretarako ikasgelan dauden ikusentzunezko baliabideak erabiliko dira (power point, bideoak, audioak...)

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

 • Ebaluazio Jarraituaren Sistema
 • Azken Ebaluazioaren Sistema
 • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
  • Praktikak egitea (ariketak, kasuak edo buruketak) (%): 30
  • Lanen, irakurketen... aurkezpena (%): 30
  • Aurrekontu publikoari buruzko ariketa praktikoa (%): 40

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

1.- EBALUAZIO JARRAITUKO SISTEMA

.- Asistentzia erregularra eta partehartze aktiboa: %15
.- lan idatziak eta klasean komentatuak: %15
.- Bibliografia bilatuz lan bat egin eta gelan aurkeztea: %30
.- Aurrekontuei buruzko ariketa idatzia: %40

Ebaluazio jarraituan partehartzeko ezinbesteko baldintzak:
.- Ebaluazio jarraituari helduz gero goiko lau atalak bete behardira. Horietakoren bat beteko ez balitz azken ebaluazioko sistemara pasako litzateke, horretarako zehaztutako materialak erabiliz.
.- Derrigorrezko asistentzia eskatzen da (gutxienez eskola oduen %80 bermatu behar da) eta jarduerak osatzeko ezartzen diren epeak errespetatzea.

UKO EGITEA
Ikasleen Ebaluaziorako Arautegiaren 12.2 artikuluari jarraiki deialdiari uko egin nahi dioten ikasleek irakaskuntza aldia bukatu baino hilabete lehenago egin beharko dute eskaria, hau da, azaroaren 22a baino lehenago (apirilaren 23a baino lehenago bigarren lauhileko irakasgaietan). Eskari hori idatziz aurkeztu beharko zaio irakasgaiaren ardura duen irakasleari.

2.-AZKEN EBALUAZIOKO SISTEMA

2.- AZKEN EBALUAZIOKO SISTEMA
Ikasleen Ebaluaziorako Arautegiaren 8.3 artikuluari jarraiki ikasleak etengabeko ebaluazioari uko egiten diola jasotzen duen idatzi bat aurkeztu beharko dio irakasgaiaren ardura duen irakasleari eta horretarako, bederatzi asteko epea izango du lauhilekoa hasita, hau da, azaroaren 10a baino lehenago (bigarren lauhilekoan martxoaren 23a baino lehenago).
Kasu honetan ikasgaiaren ebaluaziorako erabiliko diren materialak zehaztuko dira azken kalifikazioaren %100 izango delarik.
UKO EGITEA
Azken ebaluazioaren kasuan, ebaluazio egun ofizialean egin beharreko probara ez aurkezte hutsak ekarriko du automatikoki deialdiari uko egitea.


Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

1.- EBALUAZIO JARRAITUKO SISTEMA

.- Asistentzia erregularra eta partehartze aktiboa: %15
.- lan idatziak eta klasean komentatuak: %15
.- Bibliografia bilatuz lan bat egin eta gelan aurkeztea: %30
.- Aurrekontuei buruzko ariketa idatzia: %40

Ebaluazio jarraituan partehartzeko ezinbesteko baldintzak:
.- Ebaluazio jarraituari helduz gero goiko lau atalak bete behardira. Horietakoren bat beteko ez balitz azken ebaluazioko sistemara pasako litzateke, horretarako zehaztutako materialak erabiliz.
.- Derrigorrezko asistentzia eskatzen da (gutxienez eskola oduen %80 bermatu behar da) eta jarduerak osatzeko ezartzen diren epeak errespetatzea.

UKO EGITEA
Ikasleen Ebaluaziorako Arautegiaren 12.2 artikuluari jarraiki deialdiari uko egin nahi dioten ikasleek irakaskuntza aldia bukatu baino hilabete lehenago egin beharko dute eskaria, hau da, azaroaren 22a baino lehenago (apirilaren 23a baino lehenago bigarren lauhileko irakasgaietan). Eskari hori idatziz aurkeztu beharko zaio irakasgaiaren ardura duen irakasleari.


2.- AZKEN EBALUAZIOKO SISTEMA
Ikasleen Ebaluaziorako Arautegiaren 8.3 artikuluari jarraiki ikasleak etengabeko ebaluazioari uko egiten diola jasotzen duen idatzi bat aurkeztu beharko dio irakasgaiaren ardura duen irakasleari eta horretarako, bederatzi asteko epea izango du lauhilekoa hasita, hau da, azaroaren 10a baino lehenago (bigarren lauhilekoan martxoaren 23a baino lehenago).
Kasu honetan ikasgaiaren ebaluaziorako erabiliko diren materialak zehaztuko dira azken kalifikazioaren %100 izango delarik.

UKO EGITEA
Azken ebaluazioaren kasuan, ebaluazio egun ofizialean egin beharreko probara ez aurkezte hutsak ekarriko du automatikoki deialdiari uko egitea.

Nahitaez erabili beharreko materialatoggle-navigation

Ikasgaia ongi jarraitu ahal izateko ezinbestekoa da ikasgai-zerrendan agertzen diren teoriko zein praktiko ikasgai bakoitzari buruzko eGELA plataforman eskaintzen den materiala erabiltzea. Gainera, egitarau praktikoan agertzen diren gai batzuk burutu ahal izateko ordenagailuak erabili beharko dira.

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

Albi Ibáñez E. (2000) Público y Privado. Un desacuerdo necesario. Ed. Ariel.
Arias Moreira X. C. (1996) La Formación de la Política Económica, Ed. Civitas.
Gonzalo y González L. (2005): El sector público en España. El sujeto y el campo de actividad financiera pública. Régimen presupuestario de las Administraciones Públicas. Editorial Dykinson, Madrid.
López, M.T., y Utrilla, A. (2004) Lecciones sobre el Sector Público Español. Ed. Cívitas
Pablos Escobar L. de y. Valiño Castro A (2000) Economía del Gasto Público: Control y Evaluación. Editorial Civitas.
Stiglitz J. E. (2002): La economía del sector público. Antoni Bosch, 3ª edición.
Utrilla A. y Urbanos R.M. (2001) La economía pública en Europa. Ed. Síntesis.

Gehiago sakontzeko bibliografia

Albi, E., J. M. González-Páramo e I. Zubiri (2004), Economía Pública I. Fundamentos, Presupuesto y Gasto, Aspectos Macroeconómicos. Barcelona: Ariel Economía.
Cuadrado Roura J. R. (2001) Política Económica. Objetivos e instrumentos. Ed. McGraw-Hill (2ª edición)
Fernández Arufe J. E. (2006) ¿Principios de Política Económica¿. Delta Publicaciones.
López López M.T. y A. Utrilla de la Hoz (1998) Introducción al Sector Público Español. Editorial Civitas (4ª edición).
Ministerio de Economía y Hacienda.

Aldizkariak

Gestión y Análisis de Políticas Públicas
Hacienda Pública Española
Instituto de estudios Fiscales
Instituto Nacional de Administración Pública
Presupuesto y Gasto Público

Web helbideak

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ Eurostat
http://www.bde.es/ Banco de España
http://www.ine.es/ Instituto Nacional de Estadística
http://www.minhac.es Ministerio de Economía y Hacienda
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno Vasco

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiatoggle-navigation

 • ALSASUA LOPEZ, JESUS LUIS
 • FRANCO IBARZABAL, HELENA
 • MARTINEZ HERRERO, MARIA JOSE

Taldeaktoggle-navigation

01 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

14:00-16:00

13:00-15:00

17-30

14:00-15:30

13:00-14:00

Irakasleak

01 Mintegia-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

15:30-16:00

Irakasleak

01 Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

14:00-15:00

Irakasleak

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

15:00-17:00

09:00-11:00

17-30

15:00-16:30

09:00-10:00

Irakasleak

31 Mintegia-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

16:30-17:00

Irakasleak

31 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

10:00-11:00

Irakasleak