Globalizazioa eta Munduko Sistema Ekonomikoa27177

Ikastegia
Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea
Titulazioa
Politika Zientziako eta Kudeaketa Publikoko Gradua
Ikasturtea
2017/18
Maila
4
Kreditu kopurua
6
Hizkuntzak
Gaztelania
Euskara
Kodea
27177

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala4669
Gelako p.1421

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

Egungo Munduko Ekonomiaren inguruko hainbat eduki lantzen ditu Globalizazioa eta Munduko Sistema Ekonomikoa irkasgaiak. Graduan zehar ikasi diren ekonomiako zenbait oinarrizko kontzeptu ezagutzea beharrezkoa da.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

Gaitasunak:
1.- Ingurune politikoaren fenomenoak ikusteko ezaguera lortzea eta kontzeptu, teoria eta ikuspegi metodologikoen esanahi eta egokitasuna ulertzea.
2.- Zeregin profesionalean jarrera kritikoa garatuz eta zorroztasun intelektual eta morala erabiliz, arazo politiko eta gizartearen beharrei buruzko informazioa era sintetikoan analizatzea.

Emaitzak:
1.- Munduko ekonomiari lotutako informazio kuantitatibo zein kualitatiboa aztertu.
2.- Globalizazioaren kontzeptua, dauden egitura ekonomikoak eta prozesu globalean hauek duten artikulazioa interpretatu, eragile ekonomiko zein nazioarteko erakunde ekonomiko ugariren rola ulertuz.
3.- Fluxu ekonomiko nagusiak eta egitura produktiboen eraldaketak identifikatu eta aztertu.
4.- Munduko ekonomiari lotutako hainbat aspekturen inguruko analisi eta komentarioak erredaktatu eta aurkeztu.
5.- Globalizazio prozesuan komunikabideen rola aztertu.

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

Sarrera. ADIERAZLE EKONOMIKO ETA SOZIALAK
Askotariko adierazle ekonomiko eta sozialen azterketa munduko eskualde zein askotariko herrialdeen egoera sozioekonomikoa azaltzeko eta ulertzeko.
1. Gaia- MUNDUKO EKONOMIAREN BILAKAERA
II Mundu Gerratearen osteko sistema ekonomikoa ekonomia kapitalista aurreratuetan bai hedaldietan eta krisialdietan. Ekonomia periferikoen ezaugarriak, industrializazio ereduak eta kanpo zorraren krisialdia. Plangintza zentralizatutako ekonomiak eta krisia.
2. Gaia- NAZIOARTEKO EKONOMI ERAKUNDEAK
II Mundu Gerratearen osteko nazioarteko orden berriaren eraketa. Nazioarteko Diru Funtsa, Munduko Bankua eta Munduko Merkataritza Erakundea.
3. Gaia- GLOBALIZAZIO EKONOMIKOA
Globalizazio ekonomikoaren kontzeptua. Merkataritza eta Inbertsio fluxuen ezaugarriak eta bilakaera. Prozesu produktiboen eraldaketak eta enpresa transnazionalen rola.
4. FINANTZA-GLOBALIZAZIOA, KRISIA ETA AUSTERITATEA
Herrialde kapitalista aurreratuen gaur egungo krisialdia. Austeritate politikak erantzun gisa euro eremuan.
5. MUNDUKO EKONOMIAREN BESTE ERRONKAK
Globalizazioaren askotariko eraginak. Giza garapena eta garapen iraunkorra.

Metodologiatoggle-navigation

Erabiliko den metodologia bikoitza da. Alde batetik, eskola magistralak, zeinetan irakasleak irakasgaiaren programako eduakiak azaltzen dituen, eta bestetik, egizkizun praktikoak (indikadoreak aztertu, eztabaidak, aurkezpenak, etab.) jorratuko dira.

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

  • Ebaluazio Jarraituaren Sistema
  • Azken Ebaluazioaren Sistema
  • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
    • Garatu beharreko proba idatzia (%): 50
    • Egizkizun praktikoak: Indikadoreak aztertu, lanak, komentarioak, eztabaidak, aurkezpenak, etab. (%): 50

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Ebaluazio sistema jarraitua da hala nahi duten ikasleentzat. Kasu honetan, ikasleen parte-hartzeari, banaka egindako iruzkin edo komentario laburrei, taldeko lanei eta klasean egindako aurkezpenei azken notaren %50 egokituko zaio, eta azken azterketa idatziari azken notaren %50 dagokio. Ebaluazio sistema jarraituan parte hartu nahi ez eta azken frogaren alde egiten dutenek, azken azterketa idatzian kontzentratuko dute beraien notaren %100; azterketa hori irakasgaiko oinarrizko bibliografian eta klasean jorratutako edukietan oinarrituko da.
Ikasleek ebaluazio jarraituari uko egin diezaiokete klaseko lehen 9 asteetan zehar eta azken azterketa idatzira egokitu hain ebaluazioa; horretarako, baina, idatziz adierazi beharko dio irakasleari ebaluazio jarraituari uko egiten diola. Halaber, ebaluazio jarraituan parte hartu dutenek eta deialdiari uko egin nahi diotenek ere idatziz adierazi beharko diote irakasleari uko egitea gehienez irakaskuntza garaia bukatu baino hilabete lehenago.

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Ezohiko deialdian atal praktikoa kontuan hartuko da baldin eta gaindituta badago. Kontrako kasuan, azterketa notaren %100 izango da. Eskoletara etortzeko modurik ez dutenek azterketa bakarrean kontzentratuko dute beraien ebaluazioaren %100.

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

1.- Álvarez, Ignacio; Luego, Fernando; Uxó, Jorge (2013): Fracturas y crisis en Europa. Edit.: Eudeba, Buenos Aires y Clave Intelectual, Madrid.

2.- Gómez Serrán, Pedro José (Ed.) (2011): Economía política de la crisis. UCM Editorial Complutense. Madrid.

3.- Palazuelos, Enrique (dir.) (2015): Economía Política Mundial. Ediciones Akal, Madrid.

4.- ZURBANO, Mikel (koord.): Ekonomia globala. Gizarte globalerako oinarri berriak, Udako Euskal Unibertsitatea, Bilbo 2010.

Gehiago sakontzeko bibliografia

1.- Castells, Manuel (2009): Comunicación y poder. Alianza Editorial, Madrid.

2.-Elson, Diane y Cagatay, Nulefer (2003): El contenido social de las políticas macroeconómicas, en P. Villota P., Economía y género. Macroeconomía, política fiscal y liberalización. Análisis de su impacto sobre las mujeres. Edit. Icaria, Barcelona.

3.- Etxano, Iker (2015): Ekonomia eta iraunkortasuna: oinarriak eta aplikazioak. Udako Euskal Unibertsitatea, Bilbo.

4.- Martínez González-Tablas, Angel (2007): Economía política mundial, vol. 1 y 2. Edit. Ariel, Barcelona.

5.- Stiglitz, Joseph E. (2010): Caída libre: El libre mercado y el hundimiento de la economía mundial. Edit. Taurus, Madrid.


6.-Rodrik, Dani (2012): La paradoja de la globalización. Democracia y el futuro de la economía mundial. Edit. Antoni Bosch, Barcelona.Aldizkariak

Cuadernos de trabajo de Hegoa. Arg. Hegoa.
Lan Harremanak: Revista de Relaciones Laborales. Arg. Servicio de Publicaciones de la UPV/EHU.
Revista de Economía Crítica. Arg. Sociedad cultural de Economía Crítica.
Revista de Economía Mundial. Arg. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva.

Web helbideak

Munduko Bankua: www.bancomundial.org y www.worldbank.org
Nazioarteko Moneta Funtsa: www.imf.org
Merkataritzaren Mundu Erakundea: www.wto.org
Oxfam: www.oxfamorg/es y www.intermonoxfam.org
PNUD: www.undp.org
UNCTAD: www.unctad.org

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiatoggle-navigation

  • ALSASUA LOPEZ, JESUS LUIS
  • FRANCO IBARZABAL, HELENA
  • MARTINEZ HERRERO, MARIA JOSE

Taldeaktoggle-navigation

01 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

09:00-11:00

11:30-13:30

2-15

09:00-11:00

11:30-12:30

Irakasleak

01 Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

12:30-13:30

Irakasleak

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

11:00-13:00

11:00-13:00

2-15

11:00-13:00

11:00-12:00

Irakasleak

31 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

12:00-13:00

Irakasleak