Antolakuntza, Kudeaketa eta Erabaki Publikoa27199

Ikastegia
Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea
Titulazioa
Politika Zientziako eta Kudeaketa Publikoko Gradua
Ikasturtea
2017/18
Maila
4
Kreditu kopurua
6
Hizkuntzak
Gaztelania
Euskara
Kodea
27199

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala4669
Gelako p.1421

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

Deskribapena
Ba al dira administrazio publikoak egitura espezifiko eta desberdinduak? Zeri erantzuten diote diseinu instituzionalek? Zeintzuk izan dira adminitrazio publikoak taainu, forma eta egitura aldetik jaso dituzten aldaketarik adierazgarrienak? Irakasgai honetan galdera hauekin guztiekin jardungo gara, izan ere, hauen erantzunaren bidez lortuko dugu egitura administratiboen ezagutza, ostean erabaki prozesuen diseinua eta gestioa ulertu ahal izateko.
Ezin dugu ahaztu erabaki eta gestio publikoak direla lan politiko adminitratiboaren erdigunea, horregatik irakasgai honen bigarren helburu garrantzitsu bat administrazio publikoak euren helburuak gauzatze bidean erabiltzen dituzten tresnak ezagutzea da. Hortaz, erabaki hartze eta kudeaketa publikoaren aktoreetan, testuinguruan eta egituretan zentratuko gara.
Testuinguraketa
Irakasgai hau Gestio Publiko blokearen barnean kokatzen da. Bloke honen bidez ikaslea gai izango da administrazio publikoen ekintzak ulertu eta garatzeko. Gogoan izan, Gestio Publiko blokea honako irakasgai hauek osotzen dutela:
.- Antolakuntza, Kudeaketa eta Erabaki Publikoa
.- Programa publikoen ebaluazioa (hautazkoa)
.- Administrazioen aldaketa eta berrikuntza (Hautazkoa)
.- Eskuartze Administratiboaren teknikak (Hautazkoa)
.- Gaikako Politika Publikoak (Hautazkoa)
.- Euska Kapital Soziala (hautazkoa)
Horrela, irakasgai hau, Gestio Publikoa minorraren barnean kokatzen da. Honen helburua administrazio publikoan ekintza garatzeko gaitasunak trebatzea. Horrela, alor administratiboan lan egiteko gaitasun horien artean: zerbitzu publikoen kudeaketa, diseinua eta ebaluazioa azpimarratzen dira.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

Gaitasunak
G1. Gestio eredu burokratikotik, gerentzia eredutik eta honetatik gobernantza eredura eman den trantsizioa ezagutzea Estatuaren eta Administrazio Publikoen eremutan.
G2. Plangintza-prozesuak eta kudeaketa administratiboa ezartzeko, Administrazio Publikoaren maila desberdinetako egitura, antolaketa eta funtzionamendua ulertzea. Politika publikoak planifikatu, ezarri, ebaluatu eta analizatzeko, gobernantzaren gaineko ikuspegiak eta helburu publiko eta erabaki politikoak ezagutzea.
G3. Botere publikoen ebaluazioaren beharra ulertu, argudiatu eta justifikatzem jakin.
G4. Programa publikoen inpleentazioa ebaluatu
Irakaskuntza emaitzak
E1. Gestio eredu desberdinei dagozkien atxikimendu ideologiko ea politikoak interpretatu.
E2. Politika publiko prozesuetan parte hartzen duten agenteen identifikazioa egin.
E3. Botere publikoez ebaluaketaz ulertzen dutena hauteman
E4. Programa publiko baten ebaluazioa diseinatu.

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

Edukiak
Irakasgaia hiru bloke desberdinetan banatuta dago. Lehenengoan, administrazioak desberdindutako entitateak bezala aztertzen dira. Bigarrenean erabaki hartze eredu eta prozesuetan zentratzen da eta bukatzeko hirugarrena kudeaketa publiko ereduak eta tresnak aztertzen dira.
Lehenengo blokea. Antolakuntza eta Administrazio Publikoak
1. GAIA. Antolakuntzaren teoriaren fokatzeak
2. GAIA. Administrazio publikoak eta antolakuntzaren teoria
3. GAIA. Antolakuntza administratiboa eta berrikuntza
Bigarren blokea. Erabakia eta Parte- hartzea
4. GAIA. Administrazioa eta erabaki hartzea
5. GAIA. Erabaki hartze prozesuetan parte hartzeko mekanismoak
Hirugarren blokea. Kudeaketa publikoaren dimentsio praktikoa
6. GAIA. Administrazio publiko tradizionaletik Gestio Publiko Berrira
7. GAIA. Zerbitzu publikoen pribatizazioa eta externalizazioa
8. GAIA. Gestio publikorako tresnak

Metodologiatoggle-navigation

Ikaskuntza aktiboa bultzatzen duen metodologia aurreikusten da. Bilatzen da, aurretik aipatu ikaskuntza emaitzak lortzea. Horretarako, teknika kooperatiboak erabiliko dira. Hori dela eta irakasgaia atal magistrala eta praktikoa izango du.

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

  • Ebaluazio Jarraituaren Sistema
  • Azken Ebaluazioaren Sistema
  • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
    • Garatu beharreko proba idatzia (%): 60
    • Praktikak egitea (ariketak, kasuak edo buruketak) (%): 40

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Ebaluazio sistemak
Ebaluazio sistema mistoa
Bukaerako ebaluazio sistema
Ehunekoak
Gauzatu behar den froga idatzia: %60
Praktikak: %40
Deialdi arrunta
1.- Irakasgaiaren ebaluazio eredua mistoa da. Honek esan nahi du gehikuntza izaera duen atal formatibo batez osotuta dagoela eta froga idatzi bat ere badela. Horrela, lehengoari dagokionez ikasleak praktika desberdinen bidez momentuak momentuko trebakuntzak erakutsi beharko ditu. Bigarrenari dagokionez, azterketa idatzi bat garatu beharko du.
Atal praktikoa nota osoaren %40a balio du nota osotik (%1000etik), eta azterketak %60ko balioa izango du. Bi atalak ikasle guztientzako derrigorrezkoak dira. Ebaluazio misto honetatik egon daitezken salbuespenak EHUko Gizarte Kontseiluan, 2014ko martxoaren 26an hartutako akordioaren 6.3 artikuluan erregulatzen dira (ikusi 1. Oharra). Salbuespen honetan dauden ikasleak, eskolako lehen egunetik hamabost egunetara adierazi behar dio bere egoera irakasleari.
2.- Praktiken gauzatzea eta gainditzea beharrezko baldintza da azterketara aurkeztu ahal izateko. Praktiken entregak irakasleak adieraziko ditu. Salbuespeneko kasuetan aurkitzen diren ikasleak (ikusi 1. Oharra) azken frogarekin batera praktikekin zer ikusia duten bi galdera izango dituzte.
3.- Deialdira uko egiteko nahikoa da azterketara ez aurkeztearekin, nota: ez aurkeztua izango da.
4.- Irakasgaia gainditzeko ebaluaketarako dauden bi tresnak gainditu behar dira. Hau da, alde batetik, praktikak gainditu behar dira, eta bestetik azterketa idatzia.
1. Oharra:
6.3.– Arautegi honetako 1.1a) artikuluaren arabera, lehenengo mailako irakasgai guztietan matrikulatu behar duten ikasle berriek beren matrikula «arduraldi partzialera» aldatzeko eskaera egin ahalko diote ikastegiko dekanoari/zuzendariari ikasturte akademiko bakoitzeko irailaren 15a baino lehen, edo, matrikula egun hori igaro ondoren egin bada, matrikula egin ondorengo bost egunen barruan.
Ikastegietako dekanoek/zuzendariek honako egoera hauetakoren batean dauden ikasleei baino ez diete baimenduko arduraldi partziala:
1.– % 33ko ezintasun maila edo handiagoa ofizialki aitortuta duten ikasleak. Ezintasuna eta ezintasun maila agiri bidez egiaztatu beharko dituzte.
2.– Adingabeak edo mendekotasun egoeran dauden pertsonak ardurapean izanik, familia unitatea osatzen duten ikasleak. Egoera hori agiri bidez egiaztatu beharko dute.
3.– Lanean ari diren ikasleak. Gizarte Segurantzaren Alta eta dagokion lan kontratua aurkeztuta, astean 20 ordutik gorako lanaldia dutela eta lanaldi hori eta eskoletara joatea bateraezinak direla egiaztatu beharko dute.
4.– Goi mailako kirolari, teknikari eta epaileak edo errendimendu handiko kirolariak. Egoera hori agiri bidez egiaztatu beharko dute, indarreko legediaren arabera.
5.– Presondegietan diren pertsonei buruzko UPV/EHUren protokoloa aplikagarri zaien ikasleak.

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Deialdi ez arrunta
1.- Atal praktikoa gainditu duen ikasleak, baina froga idatzia gainditu ez duenak, %60a balio duen froga batera aurkezten da.
2.- Atal praktikoa gainditu ez duen ikasleak, azterketa idatziarekin batera praktikekin zer ikusia duten bi galdera izango ditu erantzuteko.

Nahitaez erabili beharreko materialatoggle-navigation

Derrigorrezko materialak egela plataforman eskegiko ditu irakasleak ahal den heinean.

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

Aguilar Villanueva, L.F. (2006): Gobernanza y Gestión Pública. Ed. Fondo de Cultura Económico, México.
Albi, E., González-Páramo, J.M. y López Casasnovas,G. (1997): Gestión Pública. Ariel Economía.
Bañón, R. Y E. Carrillo (1997): La nueva Administración Pública. Madrid Alianza.
Bañón, R. Y E.Carrillo (1997): La nueva Administración Pública. Madrid Alianza.
Brugué, Q. y J. Subirats. (eds.),(1997): Lecturas de Gestión Pública. MAP.
Brugué, Q. y J. Subirats. (eds.),(1997): Lecturas de Gestión Pública. MAP.
Económicos, nº 31. Ed. La Caixa, Barcelona.
Font, J. (2001): Ciudadanos y Decisiones Públicas. Ariel Ciencia política, Barcelona.
Gestión 2000.IVAP.
Gestión 2000.IVAP.
Guillem Lopez Casanovas (ed.) (2003): Los nuevos instrumentos de la gestión Pública. Colección Estudios
Lopez Camps y Gadea (1994): Servir al ciudadano: Gestión de la calidad en la administración pública. Barcelona.
Lopez Camps y Gadea (1994): Servir al ciudadano: Gestión de la calidad en la administración pública. Barcelona.
Metcalfe y Richards (1987): La modernización de la Gestión Pública. MAP,
Metcalfe y Richards (1987): La modernización de la Gestión Pública. MAP,
Meunier, B. (1993): La gerencia de las Organizaciones no Comerciales. Madrid MAP.
Meunier, B. (1993): La gerencia de las Organizaciones no Comerciales. Madrid MAP.
Muñoz Machado, A.(1999): La Gestión de la Calidad Total en la Administración Pública. Ed. Díaz de Santos. Madrid.
Muñoz Machado, A.(1999): La Gestión de la Calidad Total en la Administración Pública. Ed. Díaz de Santos. Madrid.
OCDE,(1997): La transformación de la Gestión Pública. Las reformas en los países de la OCDE. MAP.
Olías de Lima, B. (coord.) 2001: La nueva Gestión Pública. Madrid Prentice Hall.
Olías de Lima, B. (coord..) 2001: La nueva Gestión Pública. Madrid Prentice Hall.
Olmeda, J.A. et al (2012): Las administraciones públicas en España. Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia.
Osborne y Gaebler (1994): La reinvención del Gobierno. Barcelona Paidos.
Quade, E. (1989): Análisis de formación de decisiones políticas. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid.
Ramió, C. (1999): Teoría de la organización y administración pública. Ed. Tecnos y Pompeu Fabra, Madrid.
Rivero, Ortega, R (2012): La necesaria innovación en las instituciones administrativas. INAP, Madrid.

Gehiago sakontzeko bibliografia

1.- Aguilar Villanueva, L.F. (2006): Gobernanza y Gestión Pública. Ed. Fondo de Cultura Económico, México.
2.- Bañón, R. Y E. Carrillo (1997): La nueva Administración Pública. Madrid Alianza.
3.- Font, J. (2001): Ciudadanos y Decisiones Públicas. Ariel Ciencia política, Barcelona.
4.- Guillem Lopez Casanovas (ed.) (2003): Los nuevos instrumentos de la gestión Pública. Colección Estudios Económicos, nº 31. Ed. La Caixa, Barcelona.
5.- Olías de Lima, B. (coord.) 2001: La nueva Gestión Pública. Madrid Prentice Hall.
6.- Olmeda, J.A. et al (2012): Las administraciones públicas en España. Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia.
7-. Osborne y Gaebler (1994): La reinvención del Gobierno. Barcelona Paidos.
8.- Ramió, C. (1999): Teoría de la organización y administración pública. Ed. Tecnos y Pompeu Fabra, Madrid.
9.- Rivero, Ortega, R (2012): La necesaria innovación en las instituciones administrativas. INAP, Madrid.

Aldizkariak

Revista Gestión y análisis de políticas públicas. www.inap.map.es/gapp

Web helbideak

http://www.ej-gv.net
http://www.lawebmunicipal.com
http://www.parlamento.euskadi.net

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiatoggle-navigation

  • BARCENA HYNOJAL, IÑAKI BIZENTE
  • GOROSTIDI VIDAURRAZAGA, IZARO
  • ZUBIAGA GARATE, MARIO

Taldeaktoggle-navigation

01 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

09:00-11:00

09:00-11:00

2-15

09:00-11:00

09:00-10:00

Irakasleak

01 Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

10:00-11:00

Irakasleak

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

09:00-11:00

11:00-13:00

2-15

09:00-11:00

11:00-12:00

Irakasleak

31 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

12:00-13:00

Irakasleak