Komunikazio Komertziala, Korporatiboa eta Instituzionala27083

Ikastegia
Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea
Titulazioa
Publizitateko eta Harreman Publikoetako Gradua
Ikasturtea
2017/18
Maila
1
Kredituak kopurua
6
Hizkuntzak
Gaztelania
Euskara
Kodea
27083

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala3248
Gelako p.2842

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

Komunikazio Komertziala, Korporatiboa eta Instituzionala (KKKI) ikasgaia Komunikazioko graduetako (Kazetaritza, Publizitatea eta Ikus-entzunezko Komunikazioa - KAPUKO) lehen mailan irakasten da, lehen lauhilekoan., eta “Komunikazio Komertzialaren Oinarriak” moduluaren barruan kokatzen da. Derrigorrezko ikasgaia da, 6 ECTSkoa. Ikasgai honetan, komunikazioaren esparru zehatz batekin egiten dute lehen harremana ikasleek; hain zuzen, publizitatearen, enpresaren eta erakundeen arlora bideratutako komunikazioarekin. Ondoren izango dituzten beste ikasgai espezifiko batzuetan, ikasgai honetan abiatutako kontzeptuak landu eta sakonduko dituzte, beti ere graduaren eta espezialitatearen arabera.

Enpresa, erakunde edo instituzio guztiek balio handia ematen diote beren irudiari eta gizarte-erantzukizunari, hots, beren markari. Gaur, inoiz baino gehiago dira beharrezkoak prentsa-kabineteak eta barne- eta kanpo-komunikazioaz arduratzen diren sailak enpresetan zein erakundeetan. Arlo horiek profesionalen ardurapean utzi behar dira.

Ikasgai honetan ikasleak hainbat kontzeptuz jabetzea nahi da, hala nola publizitatearen arloko komunikazioaren eta harreman publikoen analisi eta planifikazioa, eta hedabideekin harremanetan jartzeko baliatu ohi diren teknikak eta estrategiak.

Helburua hauxe da: ikuspegia zabaltzea informazioaren kudeaketan modu eragingarrian aritu nahi duten etorkizuneko graduatuei, bai barne- bai kanpo-komunikazioaren arloan, edozein delarik enpresa edo erakunde mota.

Publizitate eta Harreman Publikoen gradura etorrita, ikasgai honetan abiatutako kontzeptu gehienak sakonago garatuko dira ondoren datozen ikasgaietan; Kazetaritza gradua, esaterako, batik bat Komunikazio Arduradunaren espezialitatearen bitartez egiten zaio bidea. Horien guztien aurretik, baina, “Komunikazioa eta Publizitatea: pertsuasio-estrategiak” izeneko ikasgaia ere izango dute lehen mailan, bigarren lauhilekoan.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

IRAKASKUNTZA EMAITZAK:
1. Komunikazioaren elementu ezaugarriak identifikatu, eta, zehazki, publizitatearen arlora aplikatu.

2. Markaren elementu ezaugarriak identifikatu, eta kasu partikularretara aplikatu.

3. Publizitate-kanpaina baten faseak eta estrategiak diseinatu, parte-hartzaileak bereiziz eta bakoitzaren egitekoak zehaztuz.

4. Erakundeetako identitatea eta irudia zertan datzan ezagutu, zein komunikazio-teknika baliatzen diren identifikatuz, batik bat harreman publikoetako tresna gisa.

5. Talde-lanean aritu, erabakiak lankidetzan hartuz.

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

Gaitegi teorikoa

I- KOMUNIKAZIOA ZUZENDARITZA-ESTRATEGIA GISA: KOMUNIKAZIO KOMERTZIALA, KORPORATIBOA, INSTITUZIONALA ETA POLITIKOA KONTZEPTUAK DEFINITZEN HASTEA
1. Komunikazioa, informazioa eta iritzi publikoa
2. Komunikazio-zuzendaritza
3. Barne- eta kanpo-komunikazioa

II- KOMUNIKAZIO KOMERTZIALA
1. Komunikazio komertziala: hurbilpena
2. Publizitate-sistema
3. Publizitatearen planifikazioa
4. Marka
5. Hedabideen planifikazioa

III- KOMUNIKAZIO KORPORATIBOA: IDENTITATEA, KULTURA ETA JARRERA KORPORATIBOA
1. Enpresa-kultura
2. Korporazioen izen ona
3. Gizarte-erantzukizun korporatiboa

IV- KOMUNIKAZIO INSTITUZIONALA ETA POLITIKOA.
1. Gobernutik egindako komunikazioa
2. Lobbyinga
3. Hauteskunde garaiko komunikazioa
4. Gizarte-erakundeen komunikazioa

V- KOMUNIKAZIO TEKNIKAK: Publizitatea, HHPP, Patrozinioa, Mezenazgoa, Ekintza bidezko komunikazioa, Ekitaldien antolaketa, Promozioen komunikazioa, Propaganda, etab.

Gaitegi praktikoa
1. Marka-irudiaren pretzeptzioa. Markaren garrantzia, komunikazio-kontzeptu gisa.
2. Komunikazio-kanpaina global bat egtea. Analisia, sormena eta hedapena.
3. Komunikazio-kasu baten azterketa. Planteamendua, garapena, balorazio-ondorioak.

Metodologiatoggle-navigation

Praktikak proposatutako gaitegi teorikoari egokituak izango dira, gaitekgi praktikorako adierazten diren hiru bloketan banatuko direlarik.

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

  • Ebaluazio Jarraituaren Sistema
  • Azken Ebaluazioaren Sistema
  • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
    • Test motatako proba (%): 40
    • Praktikak egitea (ariketak, kasuak edo buruketak) (%): 60

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

a) Etengabeko ebaluazio-sistema
Ikasgaia ohiko deialdian gainditzeko, alderdi teorikoa eta praktikoa, biak gainditu behar dira. Alderdi praktikoa gainditzeko, lauhilekoan agindutako ariketa praktikoak gainditu behar dira; eta alderdi teorikoa gainditzeko test erako proba jarriko da, Fakultateak aurreikusitako epe eta baldintzetan. Bi alderdietakoren bat gainditu ezean, ikasgaia gainditu gabe geratzen da.

b) Azken ebaluazioaren sistema
Etengabeko ebaluazioaren sisteman parte hartuko ez duten ikasleek, Ebaluazioaren Arautegiak dioenari jarraiki, etengabeko ebaluazioari uko egiten diola jasotzen duen idatzi bat aurkeztu beharko dio ikasgaiaren ardura duen irakasleari, eta, horretarako, bederatzi asteko epea izango du. Ikasle horiek idatzizko proba baten bitartez ebaluatuko dira, eta Fakultateak argitaratutako aldi ofizialean egingo dute azken proba hori.
Azken proba ez da goian aipatutako test erako proba. Azken probara doazen ikasleak ikasgaiaren eduki teorikoak eta, oro har, ikaste-emaitzak gainditzeko beharrezkoak izango diren ariketak egin beharko ditu.
Azken proba horretara aurkeztuko den ikasleak behin betiko notaren %100 eskuratuko du.
Edozelan ere (etengabe ebaluazioa zein azken proba hautatu), ikasleak deialdiari uko egiteko aukera izango du:
1.– Deialdiari uko egiten dioten ikasleek «aurkezteke» kalifikazioa jasoko dute.
2.– Etengabeko ebaluazioaren kasuan, deialdiari uko egin nahi dioten ikasleek kasuan kasuko irakasgaiaren irakaskuntza aldia bukatu baino, gutxienez, hilabete lehenago egin beharko dute eskaria. Eskari hori idatziz aurkeztu beharko zaio irakasgaiaren ardura duen irakasleari.
3.– Azken ebaluazioaren kasuan, azterketa egun ofizialean egin beharreko probara ez aurkezte hutsak ekarriko du automatikoki kasuan kasuko deialdiari uko egitea.

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Ezohiko deialdietan irakasgaiak ebaluatzeko sistema bakarra azken ebaluazioa izango da.
Ezohiko deialdira aurkezten diren ikasleek azken ebaluazioko proba (osatzen duten azterketa eta jarduerak) egin beharko dute (dituzte). Proba horretan, ikasleek kalifikazioaren %100 eskuratu ahal izango dute.
Azken ebaluazioaren kasuan, azterketa egun ofizialean egin beharreko probara ez aurkezte hutsak ekarriko du automatikoki kasuan kasuko deialdiari uko egitea. Horrelakoetan, ikasleek «aurkezteke» kalifikazioa jasoko dute.

Nahitaez erabili beharreko materialatoggle-navigation

EGELA plataforma eta gidaliburuak.

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

ACED, C. (2013). Relaciones Públicas 2.0. Cómo gestionar la comunicación corporativa en el entorno digital. Barcelona: UOC.
CERVERA FANTONI, Á. L. (2004). Comunicación total. Madrid, ESIC.
GARCIA UCEDA, M. (2010). Las claves de la publicidad. Madrid: ESIC.
KOTLER, Ph. eta ARMSTRONG, G. (2014). Marketinaren oinarriak. Bilbo: Deusto.
ORTEGA MARTINEZ, E. (2010). Publizitate-komunikazioa. Donostia: Deusto Argitalpenak.
RIES, A., L. RIES, y R. G. del RÍO (2005). La caída de la publicidad y el auge de las relaciones públicas. Barcelona: Ediciones Urano.
ROJAS ORDUÑA, O. (2008). Relaciones públicas la eficacia de la influencia. Madrid: ESIC.

Gehiago sakontzeko bibliografia

ADC-DIRCOM (2000). El estado de la comunicación en España. Madrid: ADC-Dircom.
ARCEO, J. L. (ed.) (2004). Las Relaciones Públicas en España. Madrid: McGraw Hill.
BARQUERO CABRERO, J. (1999). Manual de Relaciones Públicas empresariales e institucionales. Barcelona: Gestión 2000.
BASSAT, L. (2001). El libro rojo de la publicidad. Barcelona: Plaza&Janés.
BEL MALLÉN, J. I. (coord.) (2004): Comunicar para crear valor. Pamplona: EUNSA.
BOORMAN, N. (2008). No Marcas. Madrid: Temas de Hoy.
COSTA, J. (2001). Imagen corporativa en el siglo XXI. Buenos Aires: La Crujía Ediciones.
COSTA, J. (2004). Dircom on-line. El master de Dirección de comunicación a distancia. La Paz: Editorial Design.
Del PINO, C. A.CASTELLÓ e I. RAMOS-SOLER (2013). La comunicación en cambio constante. Madrid: Fragua.
DUNAY, P., KRUEGER, R. (2010). Facebook Marketing for Dummies. NJ: Wiley Publishing.
KLEIN, N. (2001). No logo. El poder de las marcas. Barcelona: Paidós.
KREPS, G. L. (1995). La comunicación en las organizaciones. Madrid: Addison-Wesley Iberoamericana.
LOSADA DÍAZ, J.C. (coord.) (2004). Gestión de la comunicación en las organizaciones. Barcelona: Ariel.
SOTELO ENRÍQUEZ, Carlos (2001). Introducción a la comunicación institucional. Barcelona: Ariel.

Aldizkariak

Advertising Age
Anuario de la Publicidad Nielsen/Repress
Anuncios. Suplemento mensual de la revista Anuncios
Campaña. Anuario de Campaña
El Publicista
European Journal of Advertising
International Journal of Advertising
IPMARK. Información de Publicidad y Marketing
Journal of Advertising
Journal of Advertising Research
Journal of Current Issues and Research in Advertising
Journal of Media Planning
Journal of Promotion Management
Journal of Broadcasting and Electronic Media

Web helbideak

http://www.aimc.es
http://www.autocontrol.es
http://www.anunciantes.com
http://www.apcp.es
http://www.adecec.com
http://www.canneslions.com
http://www.dircom.org
http://www.elsolfestival.com
http://www.infoadex.es
http://www.marketingdirecto.com
http://www.ojd.es

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiatoggle-navigation

  • ARANA ARRIETA, EDORTA
  • CASADO DEL RIO, MIGUEL ANGEL
  • MIGUEL DE BUSTOS, JUAN CARLOS

Taldeaktoggle-navigation

01 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

11:00-13:00

09:00-11:00

2-15

11:00-13:00

Irakasleak

01 Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

09:00-11:00

Irakasleak

01 Gelako p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

09:00-11:00

Irakasleak

02 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

09:00-11:00

11:00-13:00

2-15

09:00-11:00

Irakasleak

02 Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

11:00-13:00

Irakasleak

02 Gelako p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

11:00-13:00

Irakasleak

03 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

11:00-13:00

09:00-11:00

2-15

11:00-13:00

Irakasleak

03 Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

09:00-11:00

Irakasleak

03 Gelako p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

09:00-11:00

Irakasleak

16 Teoriakoa (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

17:00-19:00

17:00-19:00

2-15

17:00-19:00

Irakasleak

16 Gelako p.-1 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

17:00-19:00

Irakasleak

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

11:00-13:00

09:00-11:00

2-15

11:00-13:00

Irakasleak

31 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

09:00-11:00

Irakasleak

31 Gelako p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

09:00-11:00

Irakasleak

32 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

09:00-11:00

11:00-13:00

2-15

09:00-11:00

Irakasleak

32 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

11:30-13:30

Irakasleak

32 Gelako p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

13:00-15:00

Irakasleak