Ingurune Ekonomikoaren Analisia27086

Ikastegia
Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea
Titulazioa
Publizitateko eta Harreman Publikoetako Gradua
Ikasturtea
2017/18
Maila
1
Kredituak kopurua
6
Hizkuntzak
Gaztelania
Euskara
Kodea
27086

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala5379.5
Gelako p.710.5

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

Ingurune Ekonomikoaren Analisia irakasgaia, bigarren hezkuntzako espezialitate ezberdinetara egokitua dagoen komunikazio graduetako (Kazetaritza, Ikus-entzunezko eta eta Publizitate eta Harreman Publikoko Graduak) Ekonomiarako sarrera irakasgaia da.

Irakasgaia honen helburua ingurune historiko, politiko, soziala eta ekonomikoa adieraztea eta ekonomia zientzia bezala eta metodologiaren ezaguera ulertzea da.

Enpresarien, politikarien, kontsumitzaileen eta orokorrean gizartearen interesa ekonomian egunero erakusten da komunikabideetan. Horregatik, ezinbestekoa da ikasleek oinarrizko ezaguera lortzea errealitate ekonomikoa interpretatzeko eta analizatzeko asmoz.. Ondorioz, Ingurune Ekonomikoaren irakasgaian ikasleek ezagutuko dituzte tresna eta adierazle nagusiak ekonomia jarduera aztertzeko.

Titulazioaren inguruan irakasgaiak komunikabideek eskatzen dituzten lan profesionalak garatu ahal izateko ikaslea trebatzea du xede. Beraz, ikasleak informazio ekonomikoa biltzeko, ulertzeko eta aztertzeko gai izango dira.

Ingurune Ekonomikoaren Analisia lehenengo lauhilelkoan eskaintzen da eta irakasgaia oinarrizkoa denez ez du eskatzen aurreko formakuntza.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

Gaitasunak:

1.Jakintza-alor arteko komunikazioaren testuinguruan teoria, kontzeptu eta metodologien ezaguera lortzea eta ulertzea. 2.Gizarte-zientzien berezko ezagutza eta metodologien bitartez (Soziologia, Ekonomia, Zuzenbidea, Historia Garaikide) gertaerak eta prozesu sozialak analizatu, interpretatu eta azaltzea, komunikabideen lanaren testuinguruan.

Emaitzak:

1.Komunikabideetan azaltzen diren gertaera ekonomikorik garrantzitsuenak ulertzea eta interpretatzea. 2.Pentsamendu ekonomikoaren ideia nagusiak konparatu ahal izateko analisi historikoa gauzatzea
3.Konpetentzia osoko merkatuak gidatzen dituzten mekanismo eta legeak interpretatzen jakitea eta errealitatean topatzen
ditugun merkatuetan dauden akatsen inguruan hausnartzea.
4.Herrialde baten ekonomia neurtzen duten aldagai makroekonomiko nagusiak identifikatu eta interpretatzea (BPG, langabezia, inflazioa, hazkundea, etab) eta eragile ekonomikoengan duten eragina analizatzea.
5.Estatuak ekonomian dituen papera eta funtzioak identifikatzea. Lortu nahi diren helburuen arabera Estatuak politika ekonomikoan duen jarduera interpretatzea eta baloratzea.
6.Ekonomiek aurre egin beharreko erronka berrien inguruan hausnartzea: globalizazioa, emakumeen papera ekonomian,ekologia, giza-garapena.

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

1. EKONOMIARAKO SARRERA
1.1. Kontzeptua, helburua eta metodoa
1.2. Pentsamendu ekonomikoko eskola nagusiak
1.3. Sistema ekonomikoak

2. ANALISI MIKROEKONOMIKOA: MERKATU EKONOMIAK

2.1. Merkatuaren mekanismoa: eskaria eta eskaintza.
2.2. Merkatuaren akatsak: merkatu inperfektuak, kanpo-eraginak eta ondasun publikoak.
2.3. Estatuaren esku-hartzea. Politika ekonomikoaren helburuak eta tresnak.

3. INGURUNE EKONOMIKOA

3.1. Eskaintzaren aldetik analisia: BPG
3.2. Eskariaren eta errentaren aldetik analisia

4. ADIERAZLE NAGUSIAK: MONETARIOAK ETA FINANTZARIAK
4.1. Oinarrizko osagaiak.
4.2. Banku zentrala eta diru politika


5. ENPLEGUA ETA LAN MERKATUA
5.1. Oinarrizko kontzeptuak eta langabezia motak
5.2. Nola neurtu langabezia: Adierazleak
5.3. Enplegu eta langabeziaren kausak
5.4. Enplegu politikak


6. INFLAZIOA
6.1. Definizioa. Arazoak eta inflazio motak
6.2. Adierazleak: KPI
6.3. Inflazioaren kausak
6.4. Inflazioa aurre egiteko politikak


7. SEKTORE PUBLIKOA ETA BERE ESKU-HARTZEA
7.1. Nola neurtu bere tamaina
7.2. Aurrekontua: esku-hartzeko tresna
7.3. Defizit publikoa eta zor publikoa

8. KANPOKO SEKTOREA: BILAKAERAREN ANALISIA
8.1. Pagamendu balantza: kanpoko kluxuak
8.2. Kanbio tasa eta dibisen merkatuak

Metodologiatoggle-navigation

Erabiliko den metodologia bikoitza da. Alde batetik, eskola magistralak, zeinetan irakasleak irakasgaiaren programako eduakiak azaltzen dituen, eta bestetik, egizkizun praktikoak (indikadoreak aztertu, eztabaidak, aurkezpenak, ariketak, etab.).

Orduen banaketa:
1.Teoria, astean 3 ordu
2.Praktikak, astean behin (aldizkako astean). Ordu bat
3.Tutoretzak, gaur aplikazioaren bitartez, astean 6 ordu aurreikusita.

Ikasleek Egela plataforma aurkituko dute web orrian formakuntza errasteko eta irakasleekin kontaktua mantentzeko kurtsoan zehar. Klasean landutako materialak ahal den neurrian argitaratuko dira egelan. Gainera, egelaren bitartez antolatuko dira eginkizun praktiko batzuk.

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

  • Ebaluazio Jarraituaren Sistema
  • Azken Ebaluazioaren Sistema
  • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
    • Garatu beharreko proba idatzia (%): 70
    • Egizkizun praktikoak, lanak, komentarioak, aurkezpenak, etab... (%): 30

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Kalifikazioaren %30 praktiken bidez eskuratuko da. Praktikak antolatuko dira lauhilabetean zehar aurreikusitako egunetan. KONTUZ: Asistentzia kontrolatuko da (derrigorrezkoa izango da) praktiken egunetan; beraz, egindako aktibitateak kontuan hartuko dira notarako eta ebaluatuko dira.
Gainontzeko %70 idatzizko azterketaren bidez eskuratuko da. Ikasleren batek azterketa hori egin ezean, bere kalifikazioa "ez aurkeztua" izango da.

Edozein kasutan, ikasleek eskubidea izango dute azken ebaluazio bidez ebaluatuak izateko, hain zuzen ere %100 azterketa finala egiteko, atal praktikoan kurtsoan zehar parte hartu zein ez hartu. Eskubide hori baliatzeko, ikasleak etengabeko ebaluazioari uko egiten diola jasotzen duen idatzi bat aurkeztu beharko dio irakasgaiaren ardura duen irakasleari eta horretarako, bederatzi asteko epea izango du

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Ebaluatzeko froga bakarra azterketa idatzi bat izango da. Azterketa finalak %100 balioko du. Hala ere, zati praktikoaren kalifikazioa mantenduko da, emaitza onerako bada Kasu honetan, proba idatzia %70 balioko du. Emaitza negatiboa bada, nota honek ezin izango da ezhohiko deialdirako mantendu eta deialdi horretan ikasleek kalifikazioaren %100 eskuratu ahal izango dute azterketa finalaren bidez

Nahitaez erabili beharreko materialatoggle-navigation

Egelan argitaratutako materialak

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

- Krugman, Paul; Wells, Robin; Graddy, Kathryn (2015): Fundamentos de Economía. Editorial Reverte. Barcelona.

- Torres, Juan (2015): Introducción a la Economía. Editorial Pirámide. Madrid


Gehiago sakontzeko bibliografia

- Conde, Francisco J.; González, Sara (2001): Indicadores económicos. Editorial Pirámide. Madrid.
- Galbraith, John Kenneth (1992): Historia de la Economía Editorial Ariel. Barcelona
- Mochón, Francisco (2005): Economía. Teoría y política. Editorial McGraw-Hill. Madrid.
- Samuelson, Paul A.; Nordhaus, William D. (2006): Economía. Editorial McGraw-Hill. Madrid.
- Stiglitz, Joseph E. (2010): Caída libre. El libre mercado y el hundimiento de la economía mundial. Editorial Taurus. Madrid.
- Vara, María José (2006): Estudios sobre género y economía. Editorial Akal. Madrid


Aldizkariak

Ekonomiaz
Información Comercial Española
Papeles de Economía Española
Revista de Economía Mundial

Web helbideak

http://www.ine.es
http://www.eustat.es
http://www.europa.eu/eurostat
http://www.ilo.org

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiatoggle-navigation

  • ALSASUA LOPEZ, JESUS LUIS
  • FRANCO IBARZABAL, HELENA
  • MARTINEZ HERRERO, MARIA JOSE

Taldeaktoggle-navigation

01 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

11:00-13:00

09:00-11:00

2-15

11:00-13:00

09:00-10:30

Irakasleak

01 Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

12:00-13:00

Irakasleak

01 Gelako p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

12:00-13:00

Irakasleak

02 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

09:00-11:00

11:00-13:00

2-15

09:00-11:00

11:00-12:30

Irakasleak

02 Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

12:30-13:30

Irakasleak

02 Gelako p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

12:30-13:30

Irakasleak

03 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

09:00-11:00

11:00-13:00

2-15

09:00-11:00

10:30-12:00

Irakasleak

03 Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

12:00-13:00

Irakasleak

03 Gelako p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

12:00-13:00

Irakasleak

16 Teoriakoa (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

15:00-17:00

15:00-17:00

2-15

15:00-17:00

15:00-16:30

Irakasleak

16 Gelako p.-1 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

16:30-17:00

Irakasleak

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

09:00-11:00

11:00-13:00

2-15

09:00-11:00

11:00-12:30

Irakasleak

31 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

12:30-13:30

Irakasleak

31 Gelako p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

12:30-13:30

Irakasleak

32 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

11:00-13:00

09:00-11:00

2-15

11:00-13:00

10:00-11:30

Irakasleak

32 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

09:00-10:00

Irakasleak

32 Gelako p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

09:00-10:00

Irakasleak