Gaur Egungo Munduaren Historia27089

Ikastegia
Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea
Titulazioa
Publizitateko eta Harreman Publikoetako Gradua
Ikasturtea
2017/18
Maila
1
Kredituak kopurua
6
Hizkuntzak
Gaztelania
Euskara
Ingelesa
Kodea
27089

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala5379.5
Gelako p.710.5

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

Munduko eta bereziki Europako bilakaera historikoaren ildo nagusiak baloratzea XX. mendean zehar, horrela bizi dugun mundua ulertu ahal izateko.
Testu, grafiko eta mapa historikoak aztertzea.
Historialari eta bestelako gizarte zientzialarien liburuei buruzko aipamen kritikoak idaztea.
Gai edo aldi historiko bati buruzko lan akademikoa egitea, bibliografia berezia eta inprimatutako iturriak erabiliz.

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

I. GAIA: BIGARREN MUNDU GERRAREN OSTEKO NAZIOARTEKO ORDENA BERRIA, 1945-1950. GERRA HOTZA ETA SISTEMA BIPOLARRA. NAZIOARTEKO HARREMANEN BILAKAERA. ELKARKIDETZA ETA ENFRENTAMENDUAREN PROZESUAK.
II. EUROPAREN ERAIKUNTZA-PROZESUA: AURRERAPENAK ETA ATZERAPENAK. SEIREN EUROPATIK EUROPAR BATASUNERA
III. ESTALINISMOA ETA HERRI-DEMOKRAZIAK ERDI ETA EKIALDEKO EUROPAN. SOBIET BATASUNA STALINEN GARAITIK BREZNEVEN GARAIRA BITARTEAN.
IV. DESKOLONIZAZIOAREN HASTAPENAK: EKIALDE HURBILA ETA ASIAREN DESKOLONIZATZEA.
V. KONTINENTE AMERIKARRA II MUNDU GERRAREN AMAIERATIK, 1945-1960. 1960/70KO HAMARKADEETATIK GAUR EGUNGO EGOERARA.
VI. HERRI AFROASIATIKOEN ESNATZEA: BANDUNG. IRAULTZA ARABIARRAK ETA AFRIKAKO DESKOLONIZATZEA.
VII. MUNDU KAPITALISTAREN BILAKAERA 1973z GEROZTIK: MENDEBALDEKO GIZARTE-EREDU BERRI BAT XX. MENDEAREN BUKAERARAKO. BIPOLARITATEAREN AMAIERA NAZIOARTEKO HARREMANETAN.
VIII. DESKOLONIZAZIOAREN BUKAERA. HIRUGARREN MUNDUA. ASIA ETA AFRIKA XX. MENDEKO AZKEN URTEETATIK EGUNGO EGOERARA BITARTEAN.
IX. SISTEMA SOZIALISTAREN HONDAMENA ETA SOBIET BATASUNAREN DESAGERPENA.
X. JAIOTZEN ARI DEN XXI. MENDERAKO ORDENA BERRI BATERANTZ: LURRALDEEN ARTEKO DESOREKAK ETA NAZIORTEKO HARREMANETAKO KAOSA.

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

 • Ebaluazio Jarraituaren Sistema
 • Azken Ebaluazioaren Sistema
 • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
  • Garatu beharreko proba idatzia (%): 50
  • Banakako lanak (%): 20
  • Lanen, irakurketen... aurkezpena (%): 30

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

EBALUAZIOA eta EGIN BEHARREKO LANAK:
Formazioaren jarduerek (irakaskuntza-modalitateek) ikasgelan egin beharreko 60 orduko lana eta beste 90 orduko lan autonomoa finkatzen dute ikasleriarentzat.
Klase magistraletan eta praktiketan egoteaz gain, ikasleriak jarduera desberdinak egin behar ditu, bai indibidualak zein kolektiboak.
Idatzizko azterketa:
Azterketan zenbait galdera garatu behar dira. Azterketaren balorea % 50koa da. Honi gaineratzen zaio testu-iruzkinak (gehienez bi orrialdeetakoa, 850 hitzekoa). Irakasleak emango du testua eta ikasleriak aldez aurretik finkatutako data batean entregatuko du bere lana. Balorea: % 20a.
Ikasleriaren lan autonomoaren ebaluazioa, bi aukerekin:
a. Ikasleak ikasturtean zehar 2 artikuluren aipamen kritikoak egin beharko ditu. Irakasleak aukeratuko ditu aztertu beharreko testuak. Balorea: % 30a.
b. Taldeko (gehienez 3 ikasle) lan monografikoa. Gaia: gai-zerrendan ageri den edozeinekin nolabaiteko lotura duena. Horretarako, taldeak iturri zuzenak erabili beharko ditu (aldizkariak, egunkariak, bideoak, eta abarrak), eta baita ere aukeratutako gaiarekin lotura duen bibliografia berezia. Lanak 5-7 orrialde izango ditu (2.200-2.900 hitz) eta klasean ahoz aurkeztuko da, komenigarria jotzen diren komunikaziorako teknologia berriak erabiliz. Lan idatziaren balorea % 20koa da eta ahozko aurkezpenarena % 10ekoa.
Ikasleen Ebaluaziorako Arautegiaren 8.3 artikuluari jarraiki ikasleak etengabeko ebaluazioari uko egiten diola jasotzen duen idatzi bat aurkeztu beharko dio irakasgaiaren ardura duen irakasleari eta horretarako, bederatzi asteko epea izango du lauhilekoa hasita, hau da, 2018 martxoaren 23a baino lehenago. Azken ebaluazioak honako probak jasoko ditu: irakasgaiaren egitarauari buruzko zenbait galdera; testu-iruzkina; ikasturtean zehar landutako artikuluei buruzko galdera bat edo galdera batzuk.

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Ebaluazio jarraia izan duten ikasleek lan praktikoen notak mantendu ditzakete ez-ohiko deialdian, araudiak esaten duen bezala.
Azken ebaluazioaren frogak honako ariketak izango ditu: irakasgaiaren egitarauari buruzko zenbait galdera; testu-iruzkina; ikasturtean zehar landutako artikuluei buruzko galdera bat edo galdera batzuk.

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

a.- Esku liburuak
MARTINEZ RUEDA, F.; AIZPURU MURUA, M.: Gaur egungo munduaren historia, 1945-2009, Bilbo, UEU, 2011.
ARACIL, R.; OLIVER, J.; SEGURA, A. El Mundo Actual. De la Segunda Guerra Mundial a nuestros días, Barcelona, 1995.
AZCONA, J.M.: Historia del Mundo Actual, de 1945 a nuestros días, Madril, 2005
BAHAMONDE, A.; VILLARES, R.: El Mundo Contemporáneo, Madril, 2001 (Euskaratua:: Gaur Egungo Mundua. XIX eta XX. Mendeak, EHU, Bilbo, 2004).
CALVOCORESSI, P. Historia política del mundo contemporáneo de 1945 a nuestros días, Madrid, 1985.
FUENTES, J.F. y LA PARRA: Historia universal del siglo XX. De la Primera Guerra Mundial al ataque de las Torres Gemelas, Madrid, ed. Síntesis, 2001.
GARCIA DE CORTAZAR, F.; LORENZO ESPINOSA, J.M. Historia del Mundo Actual, Madril, 1996.
NOUSCHI, M. Historia del siglo XX. Todos los mundos, el mundo, Madrid, 1996.
PROCACCI, G.: Historia general del siglo XX, Crítica, Barcelona, 2007.
VILLANI, P. La edad contemporánea, 1945 hasta hoy, Barcelona, 1997.
VILLARES, R. / BAHAMONDE, A.: Gaur egungo mundua: XIX. eta XX. mendeak, EHU, Bilbo, 2004.
ZORGBIBE, Ch.: Historia de las relaciones internacionales. 2. Del sistema de Yalta hasta nuestros días, Madrid, 1997.
HOWARD, M. y LOUIS, W.R.: Historia Oxford del siglo XX, Madrid, 1999.
JUDT, T.: Postguerra: una historia de Europa desde 1945, Madrid, Taurus, 2006.
MARTIN DE LA GUARDIA, R.; PEREZ SANCHEZ, G. (coord.). Historia del Mundo Actual (desde 1945 hasta nuestros días) , Valladolid, 2006.
MARTINEZ CARRERAS, J.U. et al.: Historia del Mundo Actual, Madrid, 1996.
MARTINEZ RUEDA, F.; AIZPURU MURUA, M.: Gaur egungo munduaren historia, 1945-2009, Bilbo, UEU, 2011.
NOUSCHI, M. Historia del siglo XX. Todos los mundos, el mundo, Madrid, 1996.
PROCACCI, G.: Historia general del siglo XX, Crítica, Barcelona, 2007.
VILLANI, P. La edad contemporánea, 1945 hasta hoy, Barcelona, 1997.
VILLARES, R. / BAHAMONDE, A.: Gaur egungo mundua: XIX. eta XX. mendeak, EHU, Bilbo, 2004.
ZORGBIBE, Ch.: Historia de las relaciones internacionales. 2. Del sistema de Yalta hasta nuestros días, Madrid, 1997.

Gehiago sakontzeko bibliografia

FONTANA, J.: Por el bien del imperio. Una historia del mundo desde 1945. Ed. Pasado & Presente, Barcelona, 2011.

MARTINEZ RUEDA, F. y URQUIJO, M.: Materiales para la Historia del Mundo Actual, Istmo, Madrid, 2006.

HOBSBAWM, E. Historia del siglo XX, Bartzelona, 1995.

PALMOWSKI, J.: Diccionario de Historia Universal del siglo XX, Editorial Complutense, Madrid, 1998.
EL ESTADO del mundo (desde 1985). Anuario económico y geopolítico mundial, Madrid, Akal, 1985tik argitaratua.

ATLAS GEOPOLÍTICO de Le Monde Diplomatique, Ed. Cybermonde, Valencia, 2011.

KHADER, B.: El mundo árabe explicado a Europa. Historia, imaginario, cultura, economía, geopolítica. Icaria Editorial, 2010

MEREDITH, M.: África. Una historia de 50 años de independencia. Ed. Itermón Oxfam, Madrid 2011

Web helbideak

http://hispanianova.rediris.es/

http://www.historiasiglo20.org/

http://www.educahistoria.com/mapadelsitio.php

http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/countries/

http://www.artehistoria.jcyl.es/

http://www.atlas-historique.net/

http://www.historiasiglo20.org/

http://www.worldmapper.org/

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiatoggle-navigation

 • AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA, JOSEBA
 • ALONSO OLEA, EDUARDO JOSE
 • RINCON DIEZ, AINTZANE

Taldeaktoggle-navigation

01 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

11:00-13:00

09:00-11:00

17-30

11:30-13:00

09:00-11:00

Irakasleak

01 Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

13:00-14:00

Irakasleak

01 Gelako p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

13:00-14:00

Irakasleak

02 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

11:00-13:00

11:00-13:00

17-30

11:30-13:00

11:00-13:00

Irakasleak

02 Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

13:00-14:00

Irakasleak

02 Gelako p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

13:00-14:00

Irakasleak

03 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

11:00-13:00

11:00-13:00

17-30

11:00-13:00

11:30-13:00

Irakasleak

03 Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

13:00-14:00

Irakasleak

03 Gelako p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

13:00-14:00

Irakasleak

16 Teoriakoa (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

17:00-19:00

15:00-17:00

17-30

17:00-18:30

15:00-17:00

Irakasleak

16 Gelako p.-1 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

18:30-19:00

Irakasleak

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

09:00-11:00

11:00-13:00

17-30

09:00-11:00

11:30-13:00

Irakasleak

31 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

13:00-14:00

Irakasleak

31 Gelako p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

13:00-14:00

Irakasleak

32 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

11:00-13:00

11:00-13:00

17-30

11:30-13:00

11:00-13:00

Irakasleak

32 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

13:00-14:00

Irakasleak

32 Gelako p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

13:00-14:00

Irakasleak

66 Teoriakoa (Ingelesa - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

13:00-15:00

15:00-17:00

17-30

13:00-14:30

15:00-17:00

Irakasleak

66 Gelako p.-1 (Ingelesa - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

14:30-15:00

Irakasleak