Berrien Idazkera Prentsan27090

Ikastegia
Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea
Titulazioa
Publizitateko eta Harreman Publikoetako Gradua
Ikasturtea
2017/18
Maila
1
Kredituak kopurua
6
Hizkuntzak
Gaztelania
Euskara
Kodea
27090

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala3248
Ordenagailuko p.2842

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

Irakasgai honen bitartez Kazetaritza-Idazkeraren munduan Komunikazioaren hiru adarretako ikasleak (Kazetaritzako, Publizitatea eta Harreman Publikoko zein Ikus-entzunezko Komunikaziokoak) murgildu nahi dira hedabide inprimatuen alorrean. Arlo praktikoan bakarrik albistea eta bere osagaiak (titulua, sarrera, corpusa...) landu arren, atal teorikoan kazetaritza-generoak ere ikasten dira ikasleek genero horien testu-ezaugarriak bereiz ditzaten. Halaber, ikasleari azaltzen zaio zein testuingurutan gauzatzen den. Horretarako, oinarrizko mailan bada ere, kazetarien betebeharretan garrantzitsuak diren beste kontu batzuk ere jorratzen dira, besteak beste, informazio-iturriak, albisteen baloraziorako irizpideak, eta lege eta ekonomia ingurunea.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

Gaitasunak:
1-Beren lengoaia eta egitura kontuan hartuta, kazetaritza-generoen ezaugarriak desberdintzea.
2-Egitura errazeko informazioak idaztea, generoari dagozkion ezaugarri narratiboak eta titulargintzari dagozkionak kontuan hartuta.
3-Gertakarien eta iturrien garrantzi informatiboa baloratzen ikastea.
4-Kazetari-jarduna garatzen den lan-, gizarte-, eta ekonomia-testuingurua ezagutzea, horrekin etxekotzea eta horretan trebatzea.

Emaitzak:
1-Ikasleak gauza dira kazetaritza-generoen testu-ezaugarriak bereizteko.
2-Ikasleak gai dira egitura erraza duten albisteak idazteko, piramide irauliaren egitura erabiliz.
3-Ikasleek gertaera baten osagai garrantzitsuenak baloratu ditzakete.
4-Ikasleek ezagutzen dute kazetaritzaren lana burutzeko zer eskubide eta lege-muga dituzten, eta jarduera hori zer enpresa-testuingurutan gauzatzen den.

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

1.- Interpretazioa kazeta-jardunean. Kazetaritza eta interpretazioa. Interpretazio mailak kazeta-jardueran.
2. -Kazetaritza-lengoaia eta kazetaritza-generoak. Kazeta-lengoaiaren ezaugarriak. Testu-generoak, ikus-generoak eta bitarikoak. Informazio-generoak, interpretazio-generoak eta iritzi-generoak.
3. -Albistea, eta horren idazketa. Albistearen kontzeptua. Sasi-albisteak. Adierazpen albisteak. Albisteen sailkapenak.
4. -Titulu informatiboa. Tituluaren ezaugarriak. Titulu motak.Tituluaren osagaiak.
5. -Informazioaren sarrera. Informazio sarreraren jatorria. 5 W-ei erantzuten dien sarrera. Sarrera motak.
6. -Albistearen corpusa. Informazioaren lepoa. Iraulitako piramidea. Bestelako testu egiturak.
7. -Gertakarien balorazioa. Agenda tematikoaren lanketa eta gatekeeper kontzeptua. Agenda tematikoaren ondorioak. Albisteen baloraziorako irizpideak.
8. -Informazio-iturriak. Informazio-iturriaren definizioa. Iturrien atribuzioa. Iturri motak.
9. -Kazetari-jarduna testuinguru legalean. Informazio askatasuna eta haren lege mugak. Sekretu profesionala eta kontzientzia klausula. Kode deontologikoak.
10.-Espainiako hedabideen ekosistema. Estatuaren ia erabateko monopoliotik talde multimedietara. Prentsa talde garrantzitsuenak. Hedapena eta audientziak.
11. Interneterako informazioa. Ziberkazetaritzaren sorrera eta garapena Espainian. Interneterako kazetaritzaren ezaugarriak. Berezko generoak.


ARIKETA PRAKTIKOAK (14 aste)
Praktikak Fakultateko gela multimedietan burutuko dira astero, eta bi orduko iraupena izango dute.
1- Hildakoak utzi dituen trafiko istripua.
2- Hildakoak eta berezitasunezko osagaiak dituen gertakaria.
3- Hildakoak, berezitasunezko osagaiak eta adierazpenak dituen gertakaria (1).
4- Hildakoak, berezitasunezko osagaiak eta adierazpenak dituen gertakaria (2).
5- Hildakoak, berezitasunezko osagaiak, adierazpenak eta aurrekariak dituen gertakaria.
6- Hildakorik gabeko baina berezitasunezko osagaiak eta adierazpenak dituen gertakaria (1).
7- Hildakorik gabeko baina berezitasunezko osagaiak eta adierazpenak dituen gertakaria (2).
8- Hildakorik gabeko baina berezitasunezko osagaiak, adierazpenak eta aurrekariak dituen gertakaria.
9- Erreportaje erraz baten berridazketa: albiste bihurtu.
10- Aurrekariak eta adierazpenak dituen erreportaje baten berridazketa: albiste bihurtu (1).
11- Aurrekariak eta adierazpenak dituen erreportaje baten berridazketa: albiste bihurtu (2).
12- Aurrekariak eta adierazpenak dituen erreportaje baten berridazketa: albiste bihurtu (3).
13- Ikastaroan landutako zenbait alorretan sakontzeko praktika (1).
14- Ikastaroan landutako zenbait alorretan sakontzeko praktika (2).

Metodologiatoggle-navigation

Irakasgai honek asteko 4 ordu ditu, bi Teoria ikusteko eta beste bi Praktika lantzeko. Saio teorikoak taldearen gelan emango dira, eskola magistralaren metodoa erabiliz. Ikus-entzunezko baliabideak ere erabili ahal dira eskola magistral horietan. Praktiketarako, aldiz, taldea azpitaldetan banatuko da. Saio praktiko horiek Multimedia gelatan burutuko dira. Bertan ikasleek folio bateko albisteak idatzi beharko dituzte: gertakariak, adierazpen-albisteak edo erreportajeen berridazketak, gehien bat.

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

  • Ebaluazio Jarraituaren Sistema
  • Azken Ebaluazioaren Sistema
  • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
    • Garatu beharreko proba idatzia (%): 40
    • Praktikak egitea (ariketak, kasuak edo buruketak) (%): 60

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

OHIKO DEIALDIA
Lauhilekoaren bukaeran ikasleak azterketa teoriko-praktikoa gainditu beharko du. Azterketak 3 ordu inguruko iraupena izango du.
Eskola teorikoetako gaiei lotutako galdera sorta bati modu zehatzean erantzutean datza azterketa teorikoa. Galdera kopurua 5-10 bitartekoa izango da. Azken notan Teoriaren balioa %40 izango da.
Klasean ikasturtean zehar egindako ariketen antzeko bat egitean datza azterketa praktikoa (gertakaria, erreportaje baten berridazketa, adierazpenak dituen albistea...). Azken notan Praktikaren balioa %60 izango da.
Irakasgaia bere osotasunean gainditzeko, ezinbesteko baldintza da bi aldeak gainditzea: Teorian gutxienez 4tik 2 puntu lortuz eta praktikan gutxienez 6tik 3 puntu edukita. Horrela izan ezean, ikasleak gainditu gabeko atala errepikatu behar izango du kurtso bereko hurrengo deialdian. Halaber, gainditu beharreko aldeetako bat suspendituz gero, aktetan suspenditutako atalaren kalifikazio baxuena agertuko da.

Ikasturtean zehar egingo diren ariketa praktikoetan maila oso ona erakusten duten ikasleak azterketa praktikotik salbuetsi ahal izango dira. Horretarako, irakasleak alde praktikoari dagokion nota proposatu ahal izango die ikasleei. Ikaslea ados ez balego proposatutako notarekin, azken azterketa praktikoa egin ahal izango du.

Ikasleak ebaluazio jarraituaren metodologiari uko egin diezaioke. Horretarako irakasgaiaren ardura duen irakasleari idatzi bat aurkeztu beharko dio azaroaren 10 baino lehen.
Ikasgaiaren azken nota hobetzeko ikasturtean zehar hainbat lan proposatu ahal izango ditu irakasleak.

Teoria edo praktika, bietako bat, egiten ez duen ikaslea EZ AURKEZTU gisa agertuko da aktetan, berdin dio ariketa praktikoak egin dituen edo ez.


Ikasleak azken ebaluazioari ere uko egin diezaioke. Horretarako irakasgaiaren ardura duen irakasleari idatzi bat aurkeztu beharko dio azaroaren 23a baino lehen.

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Ohiko deialdiko ezaugarri berberak dituen azterketa teoriko-praktikoa gainditu beharko dute ezohiko deialdira aurkezten diren ikasleek. Ohiko deialdian ikasgaiaren zatiren bat gaindituz gero, ez ohiko deialdian gainditu gabeko atalaren azterketa egin beharko du soilik ikasleak.

Azterketa praktikotik salbuetsita dagoen ikasleak ezohiko deialdian teoriaren azterketa egin beharko du soilik.

Azterketa teorikotik salbuetsita dagoean ikasleak ezohiko deialdian azterketa praktikoa egin beharko du soilik.

Halaber, gainditu beharreko aldeetako bat suspendituz gero, aktetan suspenditutako atalaren kalifikazio baxuena agertuko da.

Teoria edo praktika, bietako bat, egiten ez duen ikaslea EZ AURKEZTU gisa agertuko da aktetan, berdin dio ariketa praktikoak egin dituen edo ez.

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

Eskuliburua:
BASTERRETXEA, J.I; PASTOR, J.M; AIESTARAN, A. (2013): Kazeta idazkera: arauak eta estiloa hitzen jokoan. UEU-UPV/EHU. Leioa

Beste liburu batzuk:
-ARMENTIA VIZUETE, J.I y CAMINOS MARCET, J.M. (2009): Redacción Informativa en Prensa. Ariel, Barcelona.
-ARMENTIA VIZUETE, J.I y CAMINOS MARCET, J.M. (2003): Fundamentos de peridodismo impreso. Ariel, Barcelona.
EHU. Leioa
-BENAVIDES, J.L. y QUINTERO, C. (2005): Escribir en prensa. Pearson, Madrid.
-CANTAVELLA, J. y SERRANO, J.F. (coord.) (2003): Redacción para periodistas: informar e interpretar. Ariel, Barcelona
-MAYORAL, J. (2013): Redacción Periodística. Medios, géneros y formatos. Síntesis, Madrid.

Gehiago sakontzeko bibliografia

-AGENCIA EFE (2011): Libro de estilo urgente. Galaxia Gutenbert, Barcelona
-ARMENTIA, J.I.; CAMINOS, J.M.; PALAZIO, G. (2000): Kazetaritzaren hasi-masiak. UPV-EHU, Leioa.
-BERRIA. (2006):Estilo liburua. Berria Euskal Editoria, Donostia.
-CASASUS, J.M. y NUÑEZ LADEVEZE, L. (1991): Estilo y Géneros periodísticos. Ariel, Bardelona.
-EDO, Concha. (2003) Periodismo informativo e interpretativo. Comunicación Social, Sevilla.
-EL MUNDO (1996): Libro de estilo. Temas de Hoy, Madrid.
-EL PAIS. (2003) Libro de Estilo. Aguilar, Madrid.
-GOMIS, Lorenzo. (1993): Teoría del periodismo. Cómo se forma el presente. Paidós, Barcelona, 1993.
-MARTÍNEZ SOUSA, J. (2003): Libro de estilo de Vocento. Trea, Gijón.
-PÉREZ FUENTES, J.C. (coord)(2004): Ética periodística. Principios, códigos deontológicos y normas complementarias.
-RAMÍREZ DE LA PISCINA, T. (1997). Kazetari-lana Euskal Herrian. Interpretariorako eta espezializaziorako abiaburuak. UEU, Bilbao.
UPV/EHU, Leioa.
-RODRIGO ALSINA, Miquel (1999). La construcción de la noticia. Paidós, Barcelona.
-SALAVERRÍA, R. (2005): Redacción periodística en Internet. Eunsa, Pamplona.
-SÁNCHEZ-TABERNERO, A. (2008): Los contenidos de los medios de comunicación. Calidad, rentabilidad y
competencia. Deusto, Barcelona.
-TASCÓN, M. (2012): Escribir en Internet. Galaxia Gutenberg, Barcelona.
-RODRIGO ALSINA, Miquel (1999). La construcción de la noticia. Paidós, Barcelona.
-SALAVERRÍA, R. (2005): Redacción periodística en Internet. Eunsa, Pamplona.
-SÁNCHEZ-TABERNERO, A. (2008): Los contenidos de los medios de comunicación. Calidad, rentabilidad y competencia. Deusto, Barcelona.

Aldizkariak

AdComunica
Ámbitos
Estudios sobre Mensaje Periodístico.
Comunicación y Sociedad.
Comunicar
Doxa.
Jakin
Palabra Clave.
Revista Latina de Comunicación.
Telos
Textual and Visual Media
Trípodos
Uztaro
Zer. Revista de Estudios de Comunicación.

Web helbideak

Kazetak
http://www.argia.com
http://www.berria.eus/
http://www.deia.com/
http://www.eldiario.es/
http://www.publico.es/
http://www.diariovasco.com/
http://www.elconfidencial.com/
http://www.elcorreo.com/
http://www.elmundo.es/
http://elpais.com/
http://goiena.eus/
http://www.naiz.eus/
http://www.noticiasdealava.com/
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/

Beste agerkariak:
http://www.uztaro.org
http://www.jakin.eus
http://labuenaprensa.blogspot.com.es
http://www.malaprensa.com/
http://www.fape.es/

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiatoggle-navigation

  • ABRIL VARGAS, MARIA NATIVIDAD
  • AGIRREAZALDEGI BERRIOZABAL, MARIA TERESA
  • RAMIREZ DE LA PISCINA MARTINEZ, JESUS MARIA

Taldeaktoggle-navigation

01 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

09:00-11:00

09:00-11:00

2-15

09:00-11:00

Irakasleak

01 Ordenagailuko p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

09:00-11:00

Irakasleak

01 Ordenagailuko p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

09:00-11:00

Irakasleak

01 Ordenagailuko p.-3 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

09:00-11:00

Irakasleak

01 Ordenagailuko p.-4 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

09:00-11:00

Irakasleak

02 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

11:00-13:00

11:00-13:00

2-15

11:00-13:00

Irakasleak

02 Ordenagailuko p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

11:00-13:00

Irakasleak

02 Ordenagailuko p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

11:00-13:00

Irakasleak

02 Ordenagailuko p.-3 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

11:00-13:00

Irakasleak

03 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

09:00-11:00

11:00-13:00

2-15

11:00-13:00

Irakasleak

03 Ordenagailuko p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

09:00-11:00

Irakasleak

03 Ordenagailuko p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

09:00-11:00

Irakasleak

03 Ordenagailuko p.-3 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

09:00-11:00

Irakasleak

03 Ordenagailuko p.-4 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

09:00-11:00

Irakasleak

16 Teoriakoa (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

17:00-19:00

17:00-19:00

2-15

17:00-18:00

17:00-18:00

Irakasleak

16 Ordenagailuko p.-1 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

18:00-20:00

Irakasleak

16 Ordenagailuko p.-2 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

18:00-20:00

Irakasleak

16 Ordenagailuko p.-3 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

18:00-20:00

Irakasleak

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

09:00-11:00

09:00-11:00

2-15

09:00-11:00

Irakasleak

31 Ordenagailuko p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

09:00-11:00

Irakasleak

31 Ordenagailuko p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

09:00-11:00

Irakasleak

31 Ordenagailuko p.-3 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

09:00-11:00

Irakasleak

31 Ordenagailuko p.-4 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

09:00-11:00

Irakasleak

32A Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

13:00-15:00

09:00-11:00

2-15

11:00-13:00

Irakasleak

32A Ordenagailuko p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

13:00-15:00

Irakasleak

32A Ordenagailuko p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

09:00-11:00

Irakasleak

32A Ordenagailuko p.-3 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

13:00-15:00

Irakasleak

32A Ordenagailuko p.-4 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

11:30-13:30

Irakasleak

32B Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

11:00-13:00

Irakasleak

32B Ordenagailuko p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

13:00-15:00

Irakasleak