Euskararen Erabilerak Komunikabideetan27799

Ikastegia
Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea
Titulazioa
Publizitateko eta Harreman Publikoetako Gradua
Ikasturtea
2017/18
Maila
1
Kredituak kopurua
6
Hizkuntzak
Euskara
Ingelesa
Kodea
27799

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala5379.5
Gelako p.710.5

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

Irakasgai honen lehen helburua, komunikabideetako profesionala izango den ikaslea hizkuntzaren garapenean duen erantzukizunaz jabetzea da, beti ere komunikabideetan hizkuntzaren erabilera baldintzatzen duen egoera soziolinguistiko eta kulturaletik abiaturik.
Ikasleak ikasiko ditu komunikabideetako genero nagusien hizkuntza-ezaugarriak eta baliabideak identifikatzen eta praktikan garatzeko gaitasunak lantzen.
Era berean, estilo gomendio nagusiak ezagutuko ditu; baita komunikabideetako profesionalen hizkuntza-auziak kritikoki aztertu eta erabakitzeko gaitasuna garatu ere.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

Gaitasunak:
Komunikabideetako profesionalak hizkuntzaren garapenean duen erantzukizunaz jabetzea, komunikabideetan hizkuntzaren erabilera baldintzatzen duen egoera soziolinguistiko eta kulturaletik abiaturik.
Komunikabideetako genero nagusien hizkuntza-ezaugarriak eta baliabideak identifikatu eta praktikan garatu.
Estilo gomendio nagusiak ezagutu eta komunikabideetako profesionalen hizkuntza-auziak kritikoki aztertu.
Emaitzak:
Komunikabideetan hizkuntzaren erabilera baldintzatzen duen egoera soziolinguistiko eta kulturala ezagutzen ditu eta komunikabideetako profesionalak hizkuntzaren garapenean duen erantzukizunaz jabetzen da.
Komunikabideetako genero nagusien hizkuntza-ezaugarriak eta baliabideak identifikatzen ditu eta praktikan garatzeko gai da.
Estilo gomendio nagusiak ezagutzen ditu eta komunikabideetako profesionalen hizkuntza-auziak kritikoki aztertzeko gai da.

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

1. GAIA. HIZKUNTZA KOMUNIKABIDEETAN: ERRONKAK
1.1. Komunikabideetako profesionalen eginkizunak.
1.2. Hizkuntzaren kalitatea bermatu beharra, aldaerak eta erregistroak aintzat hartuta.
1.3. Egungo zailtasunak eta erronka nagusiak.
1.4. Komunikabide baten diseinu soziolinguistikoa egin, berezko dituen erronka soziolinguistikoak kontuan harturik.
2. GENEROAK ETA ERREGISTROAK: HIZKUNTZA ESTRATEGIAK
2.1. Komunikazioaren osagaiak, hizkuntzaren funtzioak eta testu-motak.
2.2. Komunikabideetako genero eta testuen estiloa, bereziki informazio-, interpretazio-, iritzi-generoen, eta publizitateko iragarkiena.
2.3. Hizkuntza-ezaugarriak eta baliabide erretoriko nahiz literatrioak kontaera-, azalpen-, deskripzio-, elkarrizketa- eta argumentazio-testuetan
2.4. Komunikabide baten diseinu soziolinguistikoaren azterketa egin, genero eta erregistro-parametroak kontuan izanik.
3. GAIA. KOMUNIKABIDEETAKO HIZKERAREN ESTILOA: GIDA-LERRO NAGUSIAK
3.1. Euskararako egin diren proposamen nagusiak
3.2. Estiloa audientzia erakartzeko estrategia gisa.
3.3. Estiloa eta identidadea komunikabideetako estrategia linguistikoan
3.4. Estiloa eta estilizazioa karakterizazio prozesuetan
3.5. Medio-produktu baten diseinu sozioestilistikoaren azterketa egin, estiloaren parametro desberdinak kontuan izanik.Metodologiatoggle-navigation

Irakasgai honetan eskola magistralak eta jarduera praktikoak erabiliko dira. Eskola magistraletan irakasleak azalpen laburrak emango ditu, eta ikasgaiko denbora gehiena hainbat jarduera eta lan aplikatutan emango dute ikasleek. Klaseko jarduerak eta lan aplikatuak taldeka egingo dira
1. Lehen gaitasuna eta gaia lantzeko: era askotako ariketak, saiakera kritikoak eta lan aplikatu bat landuko dituzte taldeka.
2. Bigarren gaitasuna eta gaia lantzeko: ahozko zein idatzizko testuen komentarioak, irakurgai-mintegiak eta lan aplikatu bat landuko dituzte taldeka.
3. Hirugarren gaitasuna eta gaia lantzeko: ahozko zein idatzizko testuen komentarioak, irakurgai-mintegiak eta lan aplikatu bat landuko dituzte taldeka

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

 • Azken Ebaluazioaren Sistema
 • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
  • Garatu beharreko proba idatzia (%): 30
  • Test motatako proba (%): 30
  • alde lanak (arazoen ebazpenak, proiektuen diseinuak) (%): 40

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Irakasgaia ebaluazio etengabearen bidez kalifikatuko da. Ebaluazio etengabeak kontuan hartzen ditu:
a) taldean egiteko klaseko jarduerak eta lan aplikatuak (emaitzaren %40)
b) banaka erantzuteko azterketa idatziak (%60).

-Taldean egin beharreko hiru lan aplikatuak egin ez dituen ikasleak 'ez aurkeztua' izango du azken emaitzean; 'ez aurkeztua' izango du, bestalde, azterketa idatzira aurkezten ez den ikasleak ere.
-Azterketa idatzia ezinbestez gainditu behar da ikasgaia gainditzeko.
-Ebaluazio deialdi bati uko egiteko nahikoa izango da azterketara ez aurkeztea. Kasu horretan, nota "Ez aurkeztua"izango da.

Azterketan kontuan izango da:
- Kontzeptuak bereganatu dituzten eta kasu praktiko batean jartzeko gai diren.
- Hizkuntza aldetik unibertsitateko tituludun batengandik espero den zuzentasun eta egokitasun maila duen.
Probak eta ehunekoak:
- Ariketak , testu komentarioak eta galdeketak (%50)
- Kasu praktiko bat (%50)

-Ikasleak aukera izango du azken ebaluazio proba idatzi baten bidez ebaluatua izateko.
Amaierako ebaluazioa azterketa idatziaren bidez. Probak eta ehunekoak ebaluazio etengabearen berberak izango dira.

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Ezohiko deialdian proiektuetako praktiketan eta azken produktu idatzietan landutako ezagutzak azken proba idatzi batean ebaluatuko dira. Proiektuetako ahozko aurkezpenak eta lokutatzeak ere egun horretan bertan egin beharko ditu ikasleak irakaslearen aurrean. Probak eta ehunekoak ohiko deialdiaren berberak izango dira.

Nahitaez erabili beharreko materialatoggle-navigation

Irakasleak UPV/EHUko Campus Birtualeko EGELA plataforman jarritako materialak.

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

ANDROUTSOPOULOS, Jannis. (2009) Policing practices in heteroglossic mediascapes: a commentary on interfaces. Language Policy 2009 (8), pp. 285-290.
__________ (2010). Localizing the Global on the Participatory Web. In N. Coupland (ed.), The Handbook of Language and Globalization. (203-231) Oxford: Wiley-Blackwell.
CORMACK, M. (2010). Gaelic in the new digital landscape. In G. Unro & I. Mac an Tàilleir (eds.) Gaelic Communities Today. (127-137). Edinburgh: Dunedin Academic.
__________ (2013). Concluding Remarks: Towards an understanding of media impact on minority language use. In Elin Haf Gruffydd Jones and Enrique Uribe-Jongbloed (eds.). Social Media and Minority Languages: Convergence and the Creative Industries. (255-265). Bristol: Multilingual Matters.
COUPLAND, Nikolas (2007) Style. Language variation and Identity. Cambridge: Cambridge University Press
__________ (2001): «Dialect stylization in radio talk», Language in society, 30, 345-375.
__________ (2009): «The mediated performance of vernaculars», Journal of English Linguistics 37: 3, 284-300.
__________ (2010): «Language, Ideology, Media and Social Change» Swiss Papers in English Language and Literature, 24, 55-79.
__________ (2014): «Sociolinguistic change, vernacularization and broadcast British media», in Androulopoulos, J. (arg.) Mediatization and Sociolinguistic Change, Mouton de Gruyter, Berlin/Boston.
CRYSTAL, D. (2011) Internet Linguistic. A Student Guide. Routledge
ELORDUI, A. (2016). Elebakartasunetik heteroglosiara: Gaztea Irratia, bernakulizazioa gazte-komunikabideen diseinu sozioestilistikoan. Uztaro 97, 31-52.
ELORDUI, A. (2015). Diseinu linguistikoa eta transmedia-engaiatzea: Gaztea, audientziari begira prosumitzaileen aroan. In Elordui, A. & Arana, E. (2015) Transmedia Komunikazio estrategiak. Gaurkotasun-edukiak diseinatzeko eta hedatzeko bide berriak. (135-154). Bilbo: Udako Euskal Unibertsitatea.
EUSKARAREN AHOLKU BATZORDEA (2008) Euskara hedabideetan. Euskarazko hedabideak eta euskararen presentzia hedabideetan. Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritza.
EUSKARAREN AHOLKU BATZORDEA (2012). Euskara Sustatzeko Ekintza Plana (ESEP). http://tinyurl.com/brw9ert
EUSKO JAURLARITZA (2016) Eta hemendik aurrera zer? Euskararen garapenaren iraunkortasuna edo ‘dabillan harriari etzaika goroldiorik lotzen’. Vitoria-Gasteiz: Hezkuntza, hizkuntza politika eta kultura saila
HIZKUNTZA POLITIKARAKO SAILUBURUORDETZA (2012). V. Inkesta Soziolinguistikoa. http://tinyurl.com/inkestas
JONES, E. H. G. & URIBE-JONGBLOED E. (eds.) (2013). Social Media and Minority Languages: Convergence and the Creative Industries. Bristol: Multilingual Matters.
JOHNSON & ENSSLIN, A. (2007) Language in the media. London: Continuum
KELLY-HOLMES, H. (ed.) (2001) Minority language broadcasting: Breton and Irish. Clevedon: Multilingual Matters
LEPPÄNEN, S. , PITKÄNEN-HUHTA, A., PIIRAINEN-MARSH, A., NIKULA, T., PEURONEN, S. (2009). Young People’s Translocal New Media Uses: a Multiperspective Analysis of Language Choice and Heteroglossia. Journal of Computer-Mediated Communication 14, pp. 1080-1107.
MORING, T. (2013). Media Markets and Minority Languages in the Digital Age. Journal on Ethnopolitics and Minortity Issues in Europe. 12 (4), pp. 34-53.
PIETIKÄINEN, S.and KELLY-HOLMES, H. (2011) Gifting, service, and performance: three eras in minority-language media policy and practice. International Journal of Applied Linguistics. 12(1), pp. 51-70.Gehiago sakontzeko bibliografia

Bibliografia osagarria

Amorós, C. (2008). Norma y estandarización. Salamanca: Luso-Española Ediciones.
Argia (2011). Euskarazko hedabideak, beste jauzi baterako ordua. http://www.argia.com/argia-astekaria/2263/euskarazkohedabideak-
beste-jauzi-baterako-ordua
BERRIA (2012). Euskal komunikazioa eta sare sozialak. Elkarrizketa-sorta. http://www.berria.info/guregaiak/150/
Ensslin, A. (2012) The Language of Gaming. Basingstoke: Palgrave Macmiillan
Bednarek, Monika (2010) The language of fictional television: drama and identity. London and New York: Continuum
Bednarek, Monika & Caple Helen (2012) News Discourse. London: Bloomsbury Publishing
Bleichenbacher, Lukas (2008) Multilingualism in the Movies: Hollywood characters and their language choices. Tübingen:
Francke Verlang
Culpeper, Jonathan, 2001, Language and characterisation: People in plays and other texts. Hallow: Longman

Web helbideak

Interneteko helbide garrantzitsuak
http://www.hiztegia.net
http://www.euskara.euskadi.net
http://www1.euskadi.net/hizt¬_sinon/iundice e.htm (sinonimoen hiztegia)
http://www.euskaltzaindia.net.
http://www.euskaltzaindia.net/oeh
http://www.euskaltzaindia.net/hiztegibatua/
http://www1.euskadi.net/euskalterm/indice_c.htm
http://www.euskara-errektoreordetza.ehu.es/
5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiatoggle-navigation

 • GARCIA AZKOAGA, INES MARIA
 • ZABALA UNZALU, MIREN IGONE
 • ZUBELDIA ARRUABARRENA, LARRAITZ

Taldeaktoggle-navigation

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

11:00-13:00

09:00-11:00

2-15

11:00-13:00

09:30-11:00

Irakasleak

31 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

12:30-13:30

Irakasleak

31 Gelako p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

12:30-13:30

Irakasleak

32 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

09:00-11:00

11:00-13:00

2-15

09:00-11:00

11:00-12:30

Irakasleak

32 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

12:30-13:30

Irakasleak

32 Gelako p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

12:30-13:30

Irakasleak

61 Teoriakoa (Ingelesa - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

11:00-13:00

09:00-11:00

2-15

11:00-13:00

09:00-10:30

Irakasleak

61 Gelako p.-1 (Ingelesa - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

10:30-11:00

Irakasleak