Komunikazioko Ikerketa Metodoak27152

Ikastegia
Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea
Titulazioa
Publizitateko eta Harreman Publikoetako Gradua
Ikasturtea
2017/18
Maila
2
Kredituak kopurua
6
Hizkuntzak
Gaztelania
Euskara
Ingelesa
Kodea
27152

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala3248
Gelako p.2131.5
Ordenagailuko p.710.5

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

IRAKASGAIAREN AZALPENA ETA TESTUINGURUA ZEHAZTEA
2. kurtso/moduluko ikasgaia da eta bi graduetan batera irakasten du: Publizitate eta HH.PP. eta Fikus-entzumenezko Komunikazioa graduetan.
Jakintza alor arteko trebakuntza bultzatzen duen ikasgaia da, beraien edukien eta gaitasunen hausnarketan eta praktikan sakonduz eta areagotuz.
Bi kasuetan, ikasgaia batez ere ikerketa zientifikora zuzenduta dago, zehazki marketina eta harreman publikoen eremuetan, kontsultarako eta zuzendaritzarako lan postu betetzeko.
1.kurtsoko ikasgai batzuetan oinarritzen da: komunikazioari aplikatutako estatistika eta Komunikazioa eta publizitatea: konbentzitzeko estrategiak. Aldi berean, 2. Kurtsoko beste ikasgairekin garatzen da: Iturri dokumentalen kudeaketa eta Marketina: kontzeptuak, estrategiak eta teknikak.
Ikasgaiaren dimentsio oinarrizkoa eta aplikatua kontuan izanda ondoko ikasgai guztietarako euskarria da, ikerketa enpirikoaren gaitasun orokorrak eta zeharkakoak garatzen dituzten heinean.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

GAITASUNAK / IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK
1. Interes informatiboa edota komunikatiboa duen errealitate bat, ikerketa proiektuaren bidez, ikertzeko gai bezala definitzea.
2. Ikerketa bat egiteko estrategia metodologiko egokia aukeratzea
3. Ikerketa planifikatzea eta garatzea garai ezberdinetan.
4. Informazioa biltzeko ikerketa teknika egokiak identifikatzea eta aplikatzea.
5. Informazioa analizatzeko ikerketa teknika egokiak identifikatzea eta aplikatzea.
6. Bezerori aplikatutako ikerketa txostena egitea.

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

EDUKI TEORIKO-PRAKTIKOAK
1. GAIA: IKERKETA ETA BERE PROZESUA
Zer da ikerketa zientifikoa?: noiz ikertu, zertarako eta zergatik. Ikerketa zientifikoa prozesu bezala: zatiak eta zereginak. Helbururen eta joera metodologikoren araberako ikerketa motak. Ikerketa kuantitatiboak eta kualitatiboak.
2. GAIA: IKERKETA PROIEKTUA
Ikerketaren helburuak, galderak eta hipotesiak. Ikerketa baten diseinuaren aukeraketa eta lanaren egitasmoa. Ikerketa baten proiektuaren idazketa.
3. GAIA: IKERKETA KUANTITATIBOA INKESTAREN BITARTEZ
Galdetegi egitea, lagin diseinua eta landa lana. Datuen analisi estatistikoa
4. GAIA: IKERKETA KUALITATIBOA ELKARRIZLETA/TALDE ELKARRIZKETAREN BITARTEZ
Elkarrizketa sakon edota talde elkarrizketaren gidoi egitea.
5. GAIA: IKERKETAREN EMAITZAK AURKEZTEA
Txosten eta aurkezpen motak

Metodologiatoggle-navigation

METODOLOGIA
Ikasgai honetan metodologia ezberdinak erabiltzen dira, haien artean proiektuetan eta arazoetan oinarritutako ikaskuntza kolektiboa inportantena da. Ikasleen lan autonomoa eta parte hartzeko estrategiak bultzatuko dira.
Zehazki eta irakaskuntza eredu ezberdinekin lotuta (magistrala, gelako praktika eta laborategi praktika) hurrengo ekintzak egingo dira:
- Irakasleek emandako eskola magistraletara ikasleen asistentzia eta jarraitze aktiboa. Eskola hauetan geroago praktika jarriko diren kontzeptuak azaltzen dira.
- Asistentzia eta banaka eta taldeko lana eskola praktiko eta presentzialetan.
Astero egiten diren eskola praktikoetan (gela eta ordenagailuak) lan ezberdinak egiten dira (banaka sein taldekoak). Lan hauek integratuta daude programa praktiko osoan zeinean ikasgaiaren edukiak eta gaitasunak garatzen diren.
- Kontsulta espezifikoak tutoretza orduetan.

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

  • Ebaluazio Jarraituaren Sistema
  • Azken Ebaluazioaren Sistema
  • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
    • Garatu beharreko proba idatzia (%): 60
    • alde lanak (arazoen ebazpenak, proiektuen diseinuak) (%): 40

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA
Proposatutako ebaluazio JARRAITUA izaten da eta bi partez osatuta dago:
1) Ebaluaketa jarraitua, azkeneko notaren %40koa. Ebaluaketa jarraituaren barnean taldeko zein banakako programa praktiko bat dago gelako, laborategiko eta gelatik kanpoko zeregin entregagaietan oinarritzen dena
2) Azkeneko banakako proba, azkeneko notaren %60koa da. Ikasle bakoitzaren gaitasunak egiaztatzeko banakako froga teoriko-praktikoa egingo da. Azkeneko proba beharrezkoa da eta ondorioz gainditzea ezinbestekoa da ikasgai osoa gainditzeko.

Ikastearen emaitzen irizpideak: ikerketaren galdera eta gaien identifikatzea; diseinu eta irtenbide tekniko egokiak aukeratzea; kontzeptuen operazionalizazioa; ikerketaren garaien planifikatzea; errekurtso dokumentalak eta teknikoak erabiltzea; ezagutza teorikoak inguru praktikora egokitzea.

EBALUAKETA JARRAITUAREN BIDEZ OHIKO DEIALDIAri uko egiteko azkeneko frogara ez aurkeztea nahikoa da. “Ez aurkeztua”ren nota suposatzen da.

Indarrean dagoen arautegiaren arabera, ikasleak EBALUAKETA JARRAITUARI UKO EGITEKO eskaera idatziz aurkeztu behar diote irakasleari “gutxienez eskolak bukatu baino hilabete bat lehenago” (12.2 art. Ebaluaketaren arautegia).


Ebaluaketa jarraituaren nota kontuan hartzen da soilik ohiko deialdian, hau da, ezohiko deialdian nota partzial positiboak ez dira kontuan hartzen.


AZKEN EBALUAKETA
UPV/EHUko gradu titulazioen ikasleen ebaluaketaren arautegiaren arabera (EHAA N. SO- 2017/03/17) “ikasleak azken ebaluaketa egitearen eskubidea izaten du, ebaluaketa jarraituan parte hartu edo ez hartu izanda ere”. Horretarako, ebaluaketa jarraituari uko egiteko, eskolen lehenengo 9 asteetan dokumentu idatzia aurkeztu behar dio irakasleari (8.3. art).

Azken ebaluaketa idatzi froga teoriko-praktikoa (%100) izango da Fakultateak ezartzen duen egunean.

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Azken ebaluaketa idatzi froga teoriko-praktikoa (%100) izango da Fakultateak ezartzen duen egunean. Ezohiko deialdian irizpide ohiko deialdian erabiltzen diren irizpide berdinak erabiltzen dira.

EZOHIKO DEIALDIARI UKO EGITEKO azkeneko frogara ez aurkeztea nahikoa da. “Ez aurkeztua”ren nota suposatzen da.Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

OINARREZKO BIBLIOGRAFIA
• BABBIE, E. (1996) Manual para la práctica de la investigación social, Desclée de Brouwer, Bilbao.
• BERGANZA, MªRosa. y RUIZ SAN ROMÁN, J.A. (Coord.)(2005) Investigar en comunicación. Guía práctica de métodos y técnicas de investigación social en comunicación. McGraw-Hill, Madrid.
• CEA D’ANCONA, MªÁngeles. (2012) Fundamentos y aplicaciones en metodología cuantitativa, Síntesis, Madrid
• DÍAZ DE RADA, V. (2009). Análisis de datos de encuestas, Editorial UOC, Barcelona
• GAITÁN, J.A. y PIÑUEL, J.L. (1998) Técnicas de investigación en comunicación social, Síntesis, Madrid.
• HAIR, J.F., BUSH,R.P. y ORTINAU, D.J. (2004) Investigación de mercados, McGraw-Hill, México
* ISPIZUA, M. y LAVÍA, C. (2016) La investigación como proceso. Planificación y desarrollo. Dextra, Madrid.
• VALLES, M (1997). Técnicas cualitativas de investigación social: Reflexión metodológica y práctica profesional. Síntesis, Madrid
• WIMMER, R. y DOMINICK, J. (1996) La investigación científica de los medios de comunicación, Bosch, Barcelona.

Gehiago sakontzeko bibliografia

GEHIAGO SAKONTZEKO BIBLIOGRAFÍA
ALVIRA, F. (2004) La encuesta: una perspectiva general metodológica, Cuadernos Metodológicos nº35, CIS, Madrid.
CEA D'ANCONA, MªÁngeles. (2004) Métodos de encuesta. Teoría y práctica, errores y mejora, Síntesis,
Madrid
CURTIS, Bruce & CURTIS, Cate. (2011) Social research, a practical introduction, Sage Los Angeles-London
DIAZ DE RADA, Vidal (2001) Diseño y elaboración de cuestionarios para la investigación comercial, ESIC,
Madrid.
GORDO, Ángel y SERRANO, Araceli. (Coords.) (2008) Estrategias y prácticas cualitativas de investigación social, Pearson, Madrid.
SANCHEZ CARRION, J.J. (1995) Manual de análisis estadístico de los datos, Alianza , Madrid.
TREADWELL, Donald (2014) Introducing Communication research, Sage, Los Angeles-London
VALLES, M (2002) Entrevistas cualitativas, Cuadernos Metodológicos nº32, CIS, Madrid.

Aldizkariak

ZER, revista de comunicación:
http://www.ehu.es/zer/

REVISTA LATINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL:
http://www.ull.es/publicaciones/latina/

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS (REIS)
http://www.reis.cis.es

Web helbideak

INTERNETEKO HELBIDE INTERESGARRIAK
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS (CIS)
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html
ANEIMO -Asociación nacional de empresas de investigación de mercado y opinión pública
http://www.aneimo.com/

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiatoggle-navigation

  • CAMPELO MARTINEZ, PATRICIA
  • MARTINEZ MONJE, PEDRO MANUEL
  • MORENO MARQUEZ, GORKA

Taldeaktoggle-navigation

16 Teoriakoa (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

15:00-17:00

15:00-17:00

17-30

15:00-17:00

Irakasleak

16 Gelako p.-1 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

18:30-20:00

Irakasleak

16 Gelako p.-2 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

15:30-17:00

Irakasleak

16 Ordenagailuko p.-1 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

15:30-16:30

Irakasleak

16 Ordenagailuko p.-2 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

15:30-16:30

Irakasleak

16 Ordenagailuko p.-3 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

14:30-15:30

Irakasleak

16 Ordenagailuko p.-4 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

14:30-15:30

Irakasleak

17 Teoriakoa (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

15:00-17:00

15:00-17:00

17-30

15:00-17:00

Irakasleak

17 Gelako p.-1 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

16:30-18:00

Irakasleak

17 Ordenagailuko p.-1 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

14:00-15:00

Irakasleak

17 Ordenagailuko p.-2 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

14:00-15:00

Irakasleak

17 Ordenagailuko p.-3 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

15:30-16:30

Irakasleak

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

11:00-13:00

09:00-11:00

17-30

11:30-12:30

10:30-11:30

Irakasleak

31 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

12:30-14:00

Irakasleak

31 Gelako p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

09:00-10:30

Irakasleak

31 Ordenagailuko p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

09:00-10:00

Irakasleak

31 Ordenagailuko p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

13:00-14:00

Irakasleak

31 Ordenagailuko p.-3 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

09:00-10:00

Irakasleak

32 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

11:00-13:00

09:00-11:00

17-30

11:30-12:30

10:30-11:30

Irakasleak

32 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

12:30-14:00

Irakasleak

32 Gelako p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

09:00-10:30

Irakasleak

32 Ordenagailuko p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

09:00-10:00

Irakasleak

32 Ordenagailuko p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

13:00-14:00

Irakasleak

32 Ordenagailuko p.-3 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

09:00-10:00

Irakasleak

66 Teoriakoa (Ingelesa - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

15:00-17:00

15:00-17:00

17-30

15:00-17:00

Irakasleak

66 Gelako p.-1 (Ingelesa - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

15:00-16:30

Irakasleak

66 Ordenagailuko p.-1 (Ingelesa - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

16:30-17:00

Irakasleak