Komunikazioaren Kudeaketa Nazioarteko Erakundeetan27121

Ikastegia
Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea
Titulazioa
Publizitateko eta Harreman Publikoetako Gradua
Ikasturtea
2017/18
Maila
3
Kredituak kopurua
6
Hizkuntzak
Gaztelania
Euskara
Kodea
27121

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala5379.5
Gelako p.710.5

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

Ikastaro hau nazioarteko erakundeen komunikazio kudeaketari buruzko ikuspegi sistematiko bat eskeintzen du. Gainera kontuan edudiko du bere eragina eta kanpo proiekzioa informazio-sistema eta komunikazio publikoen sistemetan.
Ikastaro hau Komunikazioaren Arloko Zuzendaritza Aipamena ikasten dutenentzat derrigorrezkoa da eta naziorteko erakundeak kanpo eta barne komunikazioan eskatzen dituzten profil profesionalentzat erantzun egokiak garatzen dituzte.

Profil profesional egokiei aurre egitea enpresa eskaintzaren aurrean eta testuinguru komunikatibo, komunikabide eta antolaketa ingurune desberdinei erantzutea dira ikastaro honek garatu nahi dituen helburuak. Zentzu honetan, Komunikazioaren Arloko Zuzendaritza Aipamenaren barruan gaitasun hauek garatuko dira

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

Komunikazioaren Arloko Zuzendaritza Aipamen artean, gaitasun espezifiko hauk daude zuzenki erlazionaturik ikasgaiarekin:

1) Globalizazio ekonomiko eta komunikatiboko prozesuen testuinguruan, komunikazioaren kudeaketaren ideiak, kontzeptuak, teoriak eta publizitatearen eta erlazio publikoen estrategiak era kritikoan ulertzea eta balioestea.
2) Komunikabide- planak diseinatzea, analizatzea eta garatzea, publizitate-komunikazio eta harreman publikoko arazoen erabakira bideraturiko irizpideak emanez, generoa kontuan hartuz.
4) Komunikazio eta harreman publikoen diagnostikoaren eta kudeaketaren teknikak eta estrategiak aplikatzea, testuinguru komunikatibo, komunikabide eta antolaketa ingurune desberdinetan.

Bestalde, hauek dira ikastaroaren gaitasun espezifikoak:
1. Nazioarteko Erakundearen dimentsio formalak eta informalak era kritikoan ulertzea.
2. Datu-baseak eta Nazioarteko Erakunde desberdinak argitaratzen dituzten txostenak erabiltzea.
3.Naziorteko Erakundeen prozesu politikoa aztertzea eta kasu ikerketei buruz txostenak egitea.
4.Nazioarteko Erakunde desberdinen barnean komunikazio estrategiak diseinatzea eta lantzea.
5. Nazioarteko Erakunde barnean jarduera profesionala garatzeko aukerak antzematea.

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

LEHENGO ZATIA: KLASE TEORIKOAK

I. Nazioarteko Erakundeen oinarri teoriko eta praktikoak

1. Zehaztasun kontzeptualak.
2. Dimentsio Konstituzionalak
3. Dimentsio instituzionalak
4. Kudeaketa eta administrazio dimentsioak
5. Prozesu politikoa Nazioarteko Erakundeetan

II. Nazioarteko Erakundeak komunikazio sistemak bezalak: oinarrizko dimentsioak

1. Plangintza estrategikoaren berezitasunak Nazioarteko Erakundeen Komunikazioan
2. Eragiketa eta administrazio-koordinaziotik, publizitate eta ikuspen publikora
3. Arazoen diagnostikoak eta politiken formulazioa
4. Informazio eta Dokumentazioarn Kudeaketa
5. Eragin berezia daukaten gertaeren komunikazioa

III. Nazioarteko Erakundeak komunikazio sistemak bezala: berezko arazoak

1. Barne komunikazioa vs. kanpo komunikazioa
2. Komunikazio instituzionala vs krisi gertaera berezien komunikazioa
3. Informazioaren komunikazioa vs ambiguotasun estrategikoa
4. Zilegitasun irabasteko egiten den komunikazioa

BIGARREN ZATIA: KLASE PRAKTIKOAK

IV. Kasu berezien azterketa

Atal honetan kasu berezi batzuk arretaz aztertuko ditugu (Nazioarteko Diru Funtsaren Komunikazioaren kudeaketa Strauss-Khan kasuan, Osasunaren Mundu Erakundea eta A Gripea, eta abar)

V. Nazioarteko Erakundeen Komunikazio Politikaren segimendua (taldeka)

Metodologiatoggle-navigation


Klase teorikotan kontzeptu, prozedurak eta nazioarteko erakundeetan komunikazioan erabiltzen diren tresna berezien garapen praktiko batekin osatzen dira. Lauhilekoaren zehar, ikasleak gai zerrendaren atal nagusiekin bat datorren bi lan kolektibo egin beharko ditu. Lehengoan, dimentsio konstituzionalak , instituzionalak, administribo eta kudeaketa dimentsioak eta prozesu politikoa nazioarteko erakundeetan aztertuko dira. Bigarrenean, nazioarteko erakundeak paper nagusi hartu duen prozesu komunikatibo zehatz bat aztertu beharko du.

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

  • Azken Ebaluazioaren Sistema

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Ikasgaia gainditzeko ikasleak bi ebaluazio prozeduren artean aukeratu beharko dute:

EBALUAZIO MISTOA:
Sistema hau klasera sarritan joaten diren ikasleentzat aplikatuko da. Azkenengo nota hiru irizpide erabiliz osatuko da:
Praktika 1: Nazioarteko Erakunde bati buruzko taldeko lan bat egingo da (notaren %20). Talde hau nazioarteko erakunde konkretu batean jarri beharko du arreta. Ikasgairen lehenengo bost gaietan planteatuko dena indize bezala hartuz, nazioarteko erakunde horren dimentsioei (konstituzional, institucional, kudeaketa eta administrazio ) eta prozesu politikori buruz aurkezpen bat egin beharko da.

Praktiba 2: Naziorteko Erakunde baten komunikazio estrategiari buruz taldeko lan bat egingo da (notaren %20). Lanaren gaia ikasgelan izango era labur batean aurkeztua eta eztabaidatua izango da (adibidez, Europar Batasunaren komunikazioa eurogunean krisiaren garaian, NATOrena Libiako krisiaren aurrrean, Nazioarteko Diru Funtsa Strauss-Khan eskandaluaren aurrean, FAOrena Afrikako gosteriaren aurrean, Munduko Osasun Erakundearena hegaztien gripearen aurrean, eta abar) eta lauhileko honetan nazioarteko erakunde horren komunikazio instituzionalari (prensa, telebista, irratia, internet eta sare sozialak, publitzitatea, jende ospetsuaren diplomazia, eta abar) jarraipen sistematiko bat egingo zaio, bere dimentsio programatiko eta bere benetako implementazioa. Lan hau Ikasgaiaren bigarren eta hirugarren zatian aipatzen diren nazioarteko erakundeen komunikazioaren oinarrizko dimentsio bat aztertzeko erabiliko da. Lan hau egiteko irakaslearen oharrak jarraitu beharko dira. Nahitaezkoa izango gomendatuko agiriak irakurtzea.

Azkenengo azterketa (notaren %60): Azterketa prestatzeko ikasgelan garatutako edukiak eta irakasleak emandako dokumentazio osagarria erabiliko behar dira. Azterketera ez aurkeztea deialdi horretan ez aurkeztua bezala agertzea suposatzen du. Bestalde, azterketen ohiko deialdia hasi baino hamar egun lehenago arte, ikasleak irakasleari zuzendutako idazki baten bidez uko egin dezake bere deialdiari eta ez aurkeztua bezala agertuko deialdi horretan.

AZKENENGO EBALUAKETAREN SISTEMA:
Azkenengo nota azterketa baten bidez erabakiko da (notaren %100) eta azterketa prestatzeko irakasleak emandako materialak erabili beharko dira. Kurtsoaren lehen hilabetean eta tutoretza orduetan, ikasleak eska dezake sistema honen bidez ebaluatua izatea.

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Ohiko deialdian planteatu diren irizpide berdinak mantenduko dira.

Nahitaez erabili beharreko materialatoggle-navigation

Diez de Velasco, M., Las organizaciones internacionales , Madrid, Tecnos, 2011.

Comisión Europea, Comunicación y Visibilidad: Manual de la Unión Europea en sus acciones exteriores,, Bruselas, Oficina de Cooperación de EuropeAid, 2010.

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

BARBÉ, E.: Relaciones Internacionales, Madril, Tecnos, 2007.
DIEZ DE VELASCO, M.: Las organizaciones internacionales, Madril, Tecnos, 2011.

Gehiago sakontzeko bibliografia

AIZPURU, M. eta MARTINEZ, F.: Gaur egungo munduaren historia 1945-2009, Bilbo, UEU, 2011.
CANEL, M.J.: Comunicación de las instituciones públicas, Madril, Tecnos, 2007.
FERNÁNDEZ LÓPEZ, S.: Cómo gestionar la comunicación en organizaciones públicas y no lucrativas, Madril, Narcea, 2008.
PIÑUEL RAIGADA, J.L.: Teoría de la comunicación y gestiones en las organizaciones, Madril, Sintesis, 1997.
XIFRA, J.: Comunicación proactiva: La gestión de los conflictos potenciales en las organizaciones, Bartzelona, Gedisa, 2009.
ZANG, B.; RITTBERGER, V. eta KRUK, A.: International Organization: Polity, Policy and Politics, Houndsmills, Palgrave, 2012.
ZURBANO, M. (Koord.): Ekonomia Globala. Gizarte globalerako oinarri berriak, Bilbo, UEU, 2009.

Aldizkariak

Estudios Internacionales
Afers Internacionals
Foreign Policy (Edición española).
Foro Internacional.
Papeles para la Paz.
Política Exterior.
Tiempo de Paz

Web helbideak

United Nations Webcast: http://webtv.un.org/
CNN Noticias Internacionales: www.cnn.com/espanol/
BBC Noticias Internacional: www.news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/
The WWW Virtual Library, International Relations Resources: http://www2.etown.edu/vl/
Organización del Tratado del Atlántico Norte: www.nato.int
Organización de las Naciones Unidas: www.un.org
Unión Europea: www.europa.eu.int
Unión Africana: www.africa-union.org
ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados http://www.unhcr.ch/ AIEA Agencia Internacional de la Energía Atómica http://www.iaea.or.at/
Banco Mundial http://www.bancomundial.org/
FAO (Organización para la Agricultura y la Alimentación) http://www.fao.org/
FMI (Fondo Monetario Internacional) http://www.imf.org/
FNUP (Fondo de las Naciones Unidas para la Población) http://www.unfpa.org/
IAEA (Autoridad Internacional para la Energía Atómica) http://www.iaea.or.at/
OACI (Organización de la Aviación Civil Internacional) http://www.cam.org/
OIT (Organización Internacional del Trabajo) http://www.ilo.org/
OMC (Organización Mundial del Comercio) http://www.undp.org/
OMGI (Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones) http://www.miga.org/
OMI (Organización Marítima Internacional) http://www.undp.org/
OMM (Organización Meteorológica Mundial) http://www.wmo.ch/
OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) http://www.wipo.int/portal/index.html.es
OMS (Organización Mundial de la Salud) http://www.who.int/en/
ONU http://www.un.org/
ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial) http://www.unido.org/
Otros enlaces de Naciones Unidas http://www.unodc.org/unodc/en/quick-Links.html
PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) http://www.undp.org/
UNODC (Organización de Naciones Unidas para la Droga y el Crimen http://www.unodc.org/unodc
PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente) http://www.unep.ch/

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiatoggle-navigation

  • CORNAGO PRIETO, NOE
  • DE CASTRO RUANO, JOSE LUIS
  • PEREZ ALONSO DE ARMIÑO, CARLOS

Taldeaktoggle-navigation

01 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

09:00-11:00

11:00-13:00

2-15

09:00-10:30

11:00-13:00

Irakasleak

01 Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

10:30-11:30

Irakasleak

01 Gelako p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

10:30-11:30

Irakasleak

16 Teoriakoa (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

17:00-19:00

17:00-19:00

2-15

17:00-19:00

17:00-18:30

Irakasleak

16 Gelako p.-1 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

18:30-19:00

Irakasleak

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

09:00-11:00

13:00-15:00

2-15

09:00-11:00

13:00-14:30

Irakasleak

31 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

14:30-15:00

Irakasleak