Harreman Publikoen Teknikak27122

Ikastegia
Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea
Titulazioa
Publizitateko eta Harreman Publikoetako Gradua
Ikasturtea
2017/18
Maila
3
Kredituak kopurua
6
Hizkuntzak
Gaztelania
Euskara
Kodea
27122

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala3958.5
Gelako p.2131.5

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

" “HARREMAN PUBLIKOEN TEKNIKAK” lehenengo lau hilabeteko Publizitate eta Harreman Publikoen 3. mailako “HARREMAN PUBLIKOEN TEORIA”-ren jarraipen eta garapena da.

Hau dela eta, irakasgai honetan matrikulatzeko, aurretik lehenengo lauhileko “HARREMAN PUBLIKOEN TEORIA” ikasi izana biziki gomendatzen da.

HARREMAN PUBLIKOEN TEKNIKAK irakasgai funtsezkoa da, komunikazio zuzendaritzan edo teknikari bezala lan egiteko asmoa duenarentzat, bai enpresa, erakunde publiko edo baita gobernuz kanpoko erakunde batean, normalean haren komunikazio sailetan edo Harreman Publikoko agentzia batean.

Irakasgaiak teknika nagusiak ikasi eta erabiltzeko gaitasunak ematen ditu hau da: publicity-a, online komunikazioa, HHPP publizitatea, ekintzak eta lobbying-a). Teknika hauek lehenengo lauhilekoan ikasitako “HARREMAN PUBLIKOEN TEORIA”-ren komunikazio planak garatzeko erabiltzen dira.

Ezagutza hauekin eta teknika hauen erabilerarekin ikasleak lehen lauhilekoan egindako (lehenengo partea) komunikazio plana garatzen jarraitzen du.

Azkenengoz azpimarratu nahi da bai irakasgai hau, (TEKNIKAK) bai aurrekoa (TEORIA) Harreman Publikoen oinarria direla Publizitate eta Harreman Publikoen graduan eta biak funtsezkoak direla etorkizunean bere lanbidea edozein erakundearen komunikazio zuzendaritzara bideratu nahi duenarentzat.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

1. Edozein enpresa, erakunde publiko edo gobernuz kanpoko erakundearen komunikazioaren zuzendaritzan eta harreman publikoetan erabilitako komunikazio teknikak identifikatzea eta menperatzea.
2. Benetako erakunde batentzat harreman publikoko komunikazio estrategia original bat garatzea.
3 Idatzizko eta ikus-entzunezko komunikazio teknikak diseinatu harreman publikoko komunikazio zuzendaritza estrategien arloan.
4. Idatzizko eta ikus-entzunezko komunikazio teknikak diseinatu eta erabili: publicity-a, Internet (web, blog-ak, sare sozialak…), HHPP publizitatea, eta ekitaldiak harreman publikoko komunikazio zuzendaritza estrategien arloan.
5 Krisi egoerak aztertu eta krisi egoerako komunikazio planak garatzea.Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

1.Gaia: Idatzizko, ahozko eta ikus-entzunezko komunikazioa
1.1 Aspektu orokorrak
1.2. Idatzizko komunikazioaren teknika nagusiak
1.3. Ikus-entzunezko komunikazioaren teknika nagusiak
2. Gaia: Internet Harreman Publikoetan
2.1 Internet Harreman Publikoetan
2.2. Abantailak eta mugak
2.3. Interneten erabilera komunikazio zuzendaritzan
2.4. Pribatutasuna sarean
2.5. Ondorioak
3. Gaia: Publizitatea Harreman Publikoetan
3.1. Definizioak eta erabilera
3.2. Publizitate motak Harreman Publikoetan
3.3. Harreman Publikoetako publizitatearen helburuak
3.4. Erabilera gehieneko uneak
3.5. Harreman Publikoetako publizitatearen euskarriak
3.6. Harreman Publikoetako publizitatearen ezaugarriak
3.7. Harreman Publikoetako publizitatearen eragikortasuna eta indarra
3.8. Etorkizuna
4. Gaia: Ekintza Bereziak Harreman Publikoetan
4.1. Definizioa
4.2. Helburuak
4.3. Motak
4.4. Erabilera
2. Zatia: Harreman Publikoko publiko garrantzitsuenak
5. Gaia: Hedabideak
5.1. Hedabide kontrolatu eta ez kontrolatuak
5.2. Gaurko joerak
5.3. Hedabideen garrantzia
5.4. Hedabideen harremanak Harremanen Publikoetako sail eta agentziekin
5.5. Publicity
5.6. Hedabideekin harremanetarako eskema
6. Gaia: Barne komunikazioa
6.1. Barne komunikazioaren garrantzia
6.2. Barne komunikazioaren joerak
6.3. Barne komunikazioaren motak
6.4. Barne egoera
6.5. Barne publikoekin komunikaziorako eskema
7. Gaia: Komunitatea
7.1. Komunitate kontzeptua
7.2. Komunitatearekin harremanen bilakaera
7.3. Giza Erantzukizun korporatiboa
7.4. Komunitatearekin komunikaziorako eskema
7.5. Krisi egoeren planifikazioa
8. Gaia: Kontsumitzaileak
8.1. Kontsumerismoa
8.2. Filosofia
8.3. Kontsumitzaileekin komunikaziorako eskema
8.4. Marketinaren komunikazio integratua
9. Gaia: Erakunde Publikoak
9.1. Gobernuarekin harremanak
9.2. “Lobby”-ak eta “think tank”-ak
9.3. Gobernuarekin komunikaziorako eskema
9.4. HHPP erakunde publikoetan
10. Gaia: Gobernuz kanpoko erakundeak
10.1. Ikuspegia
10.2. Publikoak
10.3. Erabilera
10.4. Helburua
10.5. Arazoak
10.6. Ohiko teknikak
10.7. Teknika espezifikoak


PROGRAMA PRAKTIKOA

Gaurkotasun kasu desberdinen analisia eta HARREMAN PUBLIKOEN benetako komunikazio planari aplikatutako praktiken garapena.


Metodologiatoggle-navigation

1. Irakaskuntza presentzialeko klaseetan parte hartzea
2. Asteroko praktikak egin eta eztabaidatu
3. HARREMAN PUBLIKOKO TEORIAn (1. Lau hilean) hasiko komunikazio plana garatu eta bukatu edo bere kasuan, Harreman Publikoen Teoria aurrez egin ez duenentzakorik, irakasleak planteatuko duen ordezko lana
4.Idatzizko azterketa, irakasgaian ikusitako teoriazko kontzeptuei buruz

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

 • Ebaluazio Jarraituaren Sistema
 • Azken Ebaluazioaren Sistema
 • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
  • Test motatako proba (%): 30
  • Praktikak egitea (ariketak, kasuak edo buruketak) (%): 30
  • alde lanak (arazoen ebazpenak, proiektuen diseinuak) (%): 40

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

EBALUAZIO SISTEMA ETA PORTZENTAIAK

a)Etengabeko ebaluazio-sistema.

Kurtsoaren eginkizunak, bai taldekoak bai indibidualak, garaiz betetzen duten ikasleentzat ebaluazioa jarraitua da.

1. Lana: Enpresa, erakunde, instituzio edo GKE baten Harreman Publikoetako komunikazio plana egingo da (aurreko lau hilabetekoan egindakoaren jarraipena). Lan hau lehenengo lauhilekoan (Harreman Publikoen Teorian) egindako planaren ondorioetatik abiatuko da. Beste aldetik, Harreman Publikoen Teoria aurrez egin ez duenentzakorik, irakasleak planteatuko duen ordezko lana egin beharko du. (%40)
2.Klaseko ariketak (%30)
3.Test motako proba (%30)
Hiru atalak gainditu behar dira ikasgaia gainditzeko.

Ikasleen Ebaluaziorako Arautegiaren 8.3 artikuluari jarraiki ikasleak etengabeko ebaluazioari uko egiten diola jasotzen duen idatzi bat aurkeztu beharko dio irakasgaiaren ardura duen irakasleari eta horretarako, bederatzi asteko epea izango du lauhilekoa hasita, hau da, azaroaren 10a baino lehenago (bigarren lauhilekoan martxoaren 23a baino lehenago).

b)Azken ebaluazioaren sistema.

Azken ebaluazioak honako probak jasoko ditu:

1.Test motatako proba:%30
2.Praktikak egitea: ariketak eta kasuak. Hau, ebaluaketa proben egutegian ezartzen den data ofizialean eta lekuan entregatu beharko da.%30
3.Irakasleak gidatutako banako lana. Lan hau, irakasgaiaren irakasle arduradunarekin hitzartutako egun eta orduetan aurkeztuko da. %40
Hiru atalak gainditu behar dira ikasgaia gainditzeko.

Ohiko Deialdiari uko egiteko prozedura:

a) Etengabeko ebaluazio-sistema.
Ikasleen Ebaluaziorako Arautegiaren 12.2 artikuluari jarraiki deialdiari uko egin nahi dioten ikasleek irakaskuntza aldia bukatu baino hilabete lehenago egin beharko dute eskaria, hau da,Azaroaren 22a baino lehenago (apirilaren 23a baino lehenago bigarren lauhileko irakasgaietan). Eskari hori idatziz aurkeztu beharko zaio irakasgaiaren ardura duen irakasleari.

b) Azken ebaluazioaren sistema.
Azken ebaluazioaren kasuan, ebaluaketa egun ofizialean egin beharreko probara ez aurkezte hutsak ekarriko du automatikoki deialdiari uko egitea.

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Ez-ohiko deialdian, aurrez aipatutako ohiko deialdian azken ebaluzaio-sistema bera erabiliko da. Ohiko deialdian klaseko ariketen emaitzak eta banako lanakoak positiboak izan badira, ez-ohiko deialdirako gordeko dira.

Ohiko deialdian egiten den moduan, ebaluaketa egun ofizialean egin beharreko probara ez aurkezte hutsak ekarriko du automatikoki deialdiari uko egitea.

Nahitaez erabili beharreko materialatoggle-navigation

Egelan argitaratukoak eta gidalibuak.

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

OINARRIZKO BIBLIOGRAFIA
Aced, Cristina. Relaciones Públicas 2.0. Cómo gestionar la comunicación corporativa en el entorno digital, Barcelona:UOC, 2013.
Araque Padilla, Rafael A., y Mª José Montero Simó. La responsabilidad social de la empresa a debate, Barcelona: Icaria, 2006.
Bernays, Edward. Cristalizando la opinión pública, Barcelona. Gestión 2000, 1998.
-Propaganda, Barcelona: Melusina, 2008.
Breakenridge, Deirdre. PR 2.0. New Media, New Tools, New Audiences. Upper Saddle River, NJ: Pearson,2008.
- Social Media and Public Relations, Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2012.
Castillo Esparcia, Antonio. "Relaciones Públicas en las organizaciones no gubernamentales", Sphera Publica, nº 7. 2007, pp. 93-210.
Chomsky, Noam, y Edward S. Herman. Los guardianes de la libertad: propaganda, desinformación y consenso en los medios de comunicación de masas, Barcelona: Crítica, 2000.
Coombs, W. T./Sherry J. Holladay. The Handbook of Crisis communication. Oxford: Wiley-Blackwell. 2010.
Francés Juan. ¡ Que vienen los lobbies! . Barcelona:Ediciones Destino, 2013.
Grunig, J.E./ Todd Hunt. Dirección de Relaciones Públicas, Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 2003.
Harfoush, Rahaf. Yes We Did: como construimos la marca Obama a traves de las redes sociales, Barcelona: Gestión 2000, 2010.
Hernandez Zubizarreta, Juan y Ramiro, Pedro. El negocio de la responsabilidad. Barcelona: Icaria/ Antrazyt, 2009.
L’Etang, Jacquie. Relaciones públicas. Conceptos, práctica y crítica,Barcelona: VocPress, 2009
Mazzoleni, Gianpietro. La Comunicación Política. Madrid: Alianza editorial, 2010.
Meerman Scout, David. The New Rules of Marketing and PR: How to Use News Releases, Blogs, Podcasting, Viral Marketing and Online Media to Reach Buyers Directly, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2007.
Palencia–Lefler, Manuel. 90 técnicas de Comunicación y Relaciones Públicas, Barcelona: Profit Editorial, 2011.
Pozas, Santiago V.“El tránsito de la filantropía a la responsabilidad corporativa global:un cambio necesario”,en Arceo,José Luis (ed.),Las Relaciones Públicas en España. Madrid: McGraw Hill,2004, cap.17,pp.227-242.
-"Información en contextos de conflicto bélico", VV.AA., Utopía informativa, Bilbao: Hegoa, 2007, pp. 13-21.
Pozas, Santiago V., y Gotzon Toral. “La gestión de la comunicación institucional entre el 11 y el 14 M”, Zer, nº 17, noviembre 2004, pp. 11-26.
Ramírez, Txema. Gabinetes de comunicación. Barcelona: Bosch, 1995.
-Formación de portavoces. Barcelona: Bosch, 2007.
Rampton, Sheldon y John Stauber. Trust US, We´re Experts. New York: Jeremy P. Tarcher/Putnam, 2001.
- The Best War Ever:Lies, Damned Lies and the Mess in Iraq, London: Jeremy P. Tarcher/Penguin, 2006.
Ries,Al /Laura Ries. La caída de la publicidad y el auge de las RRPP, Madrid: Ediciones Urano, 2003.
Rojas Orduña, Octavio Isaac. Relaciones Públicas: la eficacia de la influencia. Madrid: ESIC, 2005.
- Blogs. Madrid: ESIC, 2005.
Safko,Lon y David K. Brake. The Social Media: Tactics, Tools & Strategies for Business Success, Hoboken,NJ: Wiley, 2009.
Scoble, Robert y Shel Israel. Naked Conversations: How Blogs Are Changing the Way Bussiness Talk with Customers. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons Inc., 2006.
Seitel, Frazer P. The Practice of Public Relations, 11ª edic., Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 2010.
Solis, Brian y Deirdre Breakenridge. Putting the Public Back in Public Relations: How Social media is Reinventing the Aging Business of PR, Upper Saddle River, NJ: Pearson 2009.
Strömbäck, Jesper y Spiro Kiousis (eds.). Political Public Relations, New York: Routledge, 2011.
Wilcox Dennis L., Glen T. Cameron, Jordi Xifra. Relaciones Públicas, Madrid: Pearson, 2012.
Xifra, Jordi. Manual de Relaciones Públicas e Institucionales, Madrid: Tecnos, 2011.
Xifra, Jordi y Francesc Ponsa. El marketing de las ideas. Los “think tanks” en España y en el mundo, Barcelona: Editorial UOC, 2009.

Gehiago sakontzeko bibliografia

BIBLIOGRAFIA OSAGARRIA
Arceo, Jose Luis. Organización, medios y técnicas en Relaciones Públicas, Madrid: ICIE/Universidad Complutense, 2003.
Balanyá, Belén, Ann Doherty, Olivier Hoedean y otros. Europa S.A., Barcelona: Icaria, 2002.
Beder, Sharon. Global Spin. The Corporate Assault on Enviromentalism, UK: Green Books, 1997.
Bel Mallen, José Ignacio (ed.). Comunicar para crear valor. Pamplona: EUNSA, 2004.
Caywood, Clarke L. (ed.).The Handbook of Strategic Public Relations & Integrated Communications, New York: McGraw Hill: 1997.
Cervera Fantoni, Angel Luis. Comunicación total, Pozuelo de Alarcón, Madrid: ESIC, 2006.
Erro Sala, Javier y Javier Ventura. El trabajo de comunicación de las ONGD en el País Vasco. Bilbao: Hegoa, 2002.
Fritz, Ben; Bryan Keefer, y Brendan Nyhan. All the President´s Spin, New York: Touchstone, 2004.
Ingenhoff, Diana y Koelling, A. Martina. “The potential of Web sites as a relationship building tool for charitable fundraising NPOs”, Public Relations Review 35, 2009, pp. 66–73.
Marzo, Jorge Luis & Arturo "Fito" Rodríguez. (eds.). Spots electorales: el espectáculo de la democracia en la TV mundial desde 1989, Turner: Barcelona, 2008.
Rodríguez, Delia. Memecracia. Los virales que nos gobiernan, Gestión 2000, 2013.
Smith, Brian G. .”The evolution of the blogger: Blogger considerations of public relations-sponsored content in the blogosphere”, Public Relations Review 36, pp.175–177, 2010.
Sweetser, K. D., & Metzgar, E. . “Communicating during crisis: Use of blogs as a relationship management tool. Public Relations Review, 33, 2007, pp.340–342.
Villanueva, Julián, Cristina Aced y Guillermo Armelini, Los blogs corporativos: una opción, no una obligación, PwC-IESE-EB Center,2007.
Werner, Klaus y Weiss,Hans. El libro negro de las marcas. Barcelona: Debate, 2004

Aldizkariak

ALDIZKARIAK
Public Relations Review http://www.sciencedirect.com/science/journal/03638111
Public Relations Tactics http://www.prsa.org/Intelligence/Tactics/Issues
Public Relations Strategist http://www.prsa.org/Intelligence/TheStrategist/Issues
Public Relations Journal http://www.prsa.org/Intelligence/PRJournal/Archives/
Frontlineonline http://www.ipra.org/secciones.php?sec=7&mesx=06&aniox=2012
PRWeek http://www.prweekus.com
PR Watch http://www.prwatch.org/cmd/prwatch.html

Web helbideak

INTERNET:
http://www.odwyerpr.com/
http://www.holmesreport.com/
http://www.prmuseum.com
http://www.prsa.org
http://www.iabc.com/cw/public/cwbulletin.htm
http://www.cipr.co.uk/
http://www.ipra.org
http://www.prfirms.org
http://www.prnewsonline.com/
http://www.prnewswire.com
http://www.prwatch.org/
http://www.spinwatch.org
http://www.adecec.com/
http://www.dircom.org
http://www.prnoticias.com
http://www.deirdrebreakenridge.com/

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiatoggle-navigation

 • ARANA ARRIETA, EDORTA
 • CASADO DEL RIO, MIGUEL ANGEL
 • MIGUEL DE BUSTOS, JUAN CARLOS

Taldeaktoggle-navigation

01 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

13:00-14:00

11:00-14:00

17-30

12:30-15:00

Irakasleak

01 Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

09:00-10:30

Irakasleak

01 Gelako p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

13:00-14:30

Irakasleak

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

14:00-16:00

13:00-15:00

17-30

14:00-16:00

13:30-14:00

Irakasleak

31 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

14:00-15:30

Irakasleak