Bozeramaileen Prestakuntza27123

Ikastegia
Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea
Titulazioa
Publizitateko eta Harreman Publikoetako Gradua
Ikasturtea
2017/18
Maila
3
Kredituak kopurua
6
Hizkuntzak
Gaztelania
Euskara
Kodea
27123

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala4669
Gelako p.710.5
Laborategiko p.710.5

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

Bozeramaileen Prestakuntza irakasgaia Kazetaritzako Graduko zein Publizitatea eta Harreman Publikoetako Graduko 3. mailako bigarren lauhilekoko hautazko irakasgaia da. Bestalde, Komunikazioaren Arloko Zuzendaritza aipamena lortzeko nahitaezko irakasgaia da. Bere helburu nagusia da ikasleak prestatu diskurtso bat era koherente eta sinesgarrian artikulatzeko gai izateko. Izan ere, gero eta mediatikoa den gizarte honetan, gaur egun jende aurreko jarduna guztiz beharrezkoa da.
Irakasgai honetan ikasleek lehen mailan azaletik ikasi zituzten eduki batzuk garatzen dira, bi irakasgai hauetan: Komunikazio Komertziala, Korporatiboa eta Instituzionala, eta Komunikazioa eta Publizitatea: Konbentzitzeko Estrategiak. Kazetaritzako Graduko hirugarren mailako beste irakasgai batekin dago erlazionatuta, Informazio Lokuzioarekin hain zuzen ere. Bestalde, bi graduetarako Komunikazioaren Arloko Zuzendaritza aipamena osatzen duten beste lau irakasgairekin erlazionatuta dago: Komunikazioaren Kudeaketa Nazioarteko Erakundeetan, Harreman Publikoen Teknikak (hirugarren mailakoak), Komunikazio Publikoaren Zuzendaritza eta Komunikazio Bulegoak (laugarren mailakoak).

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

Irakasgai honen bidez ikasleek, alde batetik, Kazetaritzako Titulazioko bi gaitasun garatuko dituzte: jariakortasunarekin eta eraginkortasun komunikatiboarekin adieraztea, ahoz eta idatziz,komunikabide desberdinetarako egokiagoak diren baliabide linguistikoak aprobetxatzen jakinez; eta proiektu informatzaile edo komunikatiboak modu egokian asmatzea, planifikatzea, egitea eta kudeatzea. Bestalde, Publizitatea eta Harreman Publikoetako Graduko hiru gaitasun garatuko dira: Merkatuak eskatzen duen publizitate eta harreman publikoen alorrean, profil profesional desberdinen lanaren errealitatera hurbiltzeko asmoz, inguru eta ohitura profesionalen ezaguera eta esperientzia lortzea; Genero, formatu eta publizitate eta harreman publikoko komunikabide desberdinetan lanaren eta ikerkuntzaren proiektu, lorpen eta emaitzak eraginkortasun, hitz-jario eta era argudiatuan komunikatzea eta adieraztea; Helburu-identifikaziora eta akzio plangintzara bideraturiko estrategiak proiektatu eta diseinatzea, publizitate eta harreman publikoko proiektuen garapenaren testuinguruan.

Irakasgai hau ikasi eta gero, ikasleek honako emaitza hauek lortuko dituzte:

1. Edozein erakundeko bozeramaile gisa agertzeko gai izatea.
2. Prentsa ohar informatibo egokiak egiteko gai izatea.
3. Krisi egoera bati komunikatiboki aurre egiteko gai izatea.
4. Jendaurreko aurkezpenak modu egokian egiteko gai izatea.

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

Gaitegi teorikoa

1. Komunikazio Kabineteak gaur.
a.Komunikazio Kabineteen funtzioak.
2. Masa-hedabideen jarioa ziberkulturaren garaian.
a.Albistegien egitura.
3. Bozeramaileen diskurtsoa: Erretorikaren bost egitekoak.
a.Berbazko komunikazioa.
b.Berbarik gabeko komunikazioa.
4. Bozeramaileen trebakuntza etxe barruan eta etxetik kanpo.
a.Bozeramailea barne komunikazioan.
b.Bozeramailea kanpo komunikazioan.
5. Bozeramailea eta krisia.
a.Krisiaren definizioa.
b.Kasu-azterketak.
6. 2.0 bozeramailea.
a.Bozeramailearen trebeziak gaur egungo sistema informatiboan

Gaitegi praktikoa

1. Bozeramaile desberdinen jardunaren azterketa.
2. Prentsaurreko bat eskaintzea, galdera kritikoei aurre egiteko gaitasuna erakutsiz.
3. Prentsa ohar baten erredakzioa.
4. Irratiko tertuliak edota aurkezpenak gelakideen aurrean.

Metodologiatoggle-navigation

Eskola magistraletan bozeramailearen prestakuntzarako teoria eta teknikak azalduko dira, eta horren inguruko ariketak egin. Ikasleek eskoletara joan beharko dute eta bertan proposatutako ekintzetan parte hartu.

Gelako praktiketan hainbat adibide praktiko aztertu eta burutuko dira. Ikasleak bozeramaile bezala jardun beharko du hainbat egoera zein komunikabide desberdinetan, beti ere irakaslearen zaindaritzapean eta tutoretza orduak erabiliz.

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

 • Ebaluazio Jarraituaren Sistema
 • Azken Ebaluazioaren Sistema
 • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
  • Praktikak egitea (ariketak, kasuak edo buruketak) (%): 40
  • Banakako lanak (%): 20
  • alde lanak (arazoen ebazpenak, proiektuen diseinuak) (%): 20
  • Lanen, irakurketen... aurkezpena (%): 20

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Irakasgaiaren alderdi teorikoa etengabeko ebaluazioaren bidez gainditu ahal izateko, beharrezkoa izango da eskola magistraletako ordu guztien %80an egotea, gutxienez.

Irakasgaia gainditu ahal izateko, ezinbestekoa izango da arlo praktikoko 6 puntuetatik 3 lortzea eta alderdi teorikoko 4 puntuetatik 2 atzematea. Alde horietako bat egiten ez duen ikaslea EZ AURKEZTU gisa agertuko da aktetan. Halaber, gainditu beharreko aldeetako bat suspendituz gero, aktetan suspenditutako atalaren kalifikazio baxuena agertuko da.

Alderdi praktikoaren ebaluazioa:

- Bertaratzea eta parte-hartzea: 1'5
- Bozeramaile bezala jarduteko praktikak: 4,5

Alderdi teorikoaren ebaluazioa lauhilekoan zehar proposatuko diren hainbat lanen bidez izango da.

Ikasleak etengabeko ebaluazioari uko egin ahal dio. Horretarako, irakasleari idatzi bat aurkeztu beharko dio martxoaren 23a baino lehen.

Bukaerako frogari eusten dioten ikasleen ebaluazioa honela izango da:

- Proba praktikoa: 6
- Azterketa teorikoa: 4

Bukaerako frogaren batez besteko iraupena: 3 ordu.

Ikasleak azken ebaluazioari uko egin diezaioke. Horretarako irakasgaiaren ardura duen irakasleari idatzi bat aurkeztu beharko dio apirilaren 19a baino lehen.

Ikasgaiaren praktiketan, entregagaietan edo azterketetan plagio aedo kopia aurkitzen bada, ikasgai osoaren suspentsoa ekarriko du dagokion deialdian.

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Ohiz kanpoko deialdian, ebaluazioa honela izango da:

- Proba praktikoa: 6
- Azterketa teorikoa: 4

Bukaerako frogaren batez besteko iraupena: 3 ordu.

Irakasgaia aprobatzeko arlo teorikoa eta praktikoa gainditu egin behar dira. Beraz, ezinbestekoa izango da arlo praktikoko 6 puntuetatik 3 lortzea eta alderdi teorikoko 4 puntuetatik 2 atzematea.

Nahitaez erabili beharreko materialatoggle-navigation

RAMIREZ de la PISCINA, Txema, (2010): Bozeramaileen trebakuntza. Jendaurreko jardun profesionala, Leioa UPV/EHU

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

CAMACHO MARKINA, Idoia (2017): Formación de portavoces: Cómo conseguir una comunicación efectiva ante los medios y otros públicos. UOC: Barcelona.
RAMIREZ de la PISCINA, Txema, (2007): Formación de portavoces. Los movimientos sociales ante la esfera pública, Bosch: Barcelona
RAMIREZ de la PISCINA, Txema, (1995): Gabinetes de Comunicación. Funciones, disfunciones e incidencia, Bosch: Barcelona.
GARZIA Joserra, (2008): Jendaurrean hizlari, Alberdania: Irun.

Gehiago sakontzeko bibliografia

Arceo Alfredo (Koord.) (2012): El portavoz en la comunicación de las organizaciones. Fundamentos teórico-prácticos.Universidad de Alicante, Alicante.
Blaschke, J. eta Palao Pons P. (2003): El arte de hablar en público, Bartzelona, Eficacia básica.
Estudio de Comunicación & Demométrica (2006): Periodistas, empresas e instituciones. Claves de una relación necesaria. Madril
Fernandez Souto, A. B. (2007): “Relaciones públicas y comunicación de crisis” in Tuñez Lopez M. (Coord.) (2007): Comunicación preventiva. Planificación y ejecuciónde estrategias de información interna y externa ante situaciones de crisis. Netbiblo, A Coruña.
Garcia Orosa, B. (2009): Gabinetes de Comunicación on line. Claves para generar información corporativa en red. Comunicación Social, Sevilla-Zamora.
Harrison, S. eta Moreno López, Y. (2002): RRPP, una introducción, Paraninfo, Madril.
Herrero J. C.eta Rodriguez Chulia, A. (2008): El candidato. Manuel de relaciones con los medios [para políticos y periodistas]. Comunicación Social, Sevilla-Zamora.
Leon, O., Burch, S., Tamayo E. (2005): Movimientos sociales y comunicación, Alai, Quito, Ekuador.
Martinez Solana, Y. (2004): La comunicación institucional. Análisis de sus problemas y soluciones, Fragua, Madril.
Mayoral, J. (2009): “Cuadernos de Periodistas” 18. zenbakia. Madrilgo Prentsa Elkartea, Madril.
Ramirez de la Piscina, Tx. (2004): IKus gaitzazuen. Bestelako komunikazioa: Alternatiba kritikoak, Alberdania, Irun.
Tuñez Lopez M. (Coord.) (2007): Comunicación preventiva. Planificación y ejecuciónde estrategias de información interna y externa ante situaciones de crisis. Netbiblo, A Coruña.

Web helbideak

http://www.dircom.org/
http://www.reddircom.org/

http://espaciodircom.blogspot.com/

http://teacher.scholastic.com/writewit/speech/index.htm

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiatoggle-navigation

 • ABRIL VARGAS, MARIA NATIVIDAD
 • AGIRREAZALDEGI BERRIOZABAL, MARIA TERESA
 • RAMIREZ DE LA PISCINA MARTINEZ, JESUS MARIA

Taldeaktoggle-navigation

01 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

11:00-13:00

09:00-11:00

17-30

11:00-13:00

10:30-11:30

Irakasleak

01 Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

11:30-12:30

Irakasleak

01 Gelako p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

11:30-12:30

Irakasleak

01 Laborategiko p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

13:00-14:00

Irakasleak

01 Laborategiko p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

13:00-14:00

Irakasleak

01 Laborategiko p.-3 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

09:30-10:30

Irakasleak

01 Laborategiko p.-4 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

09:30-10:30

Irakasleak

16 Teoriakoa (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

15:00-17:00

15:00-17:00

17-30

15:00-17:00

14:30-15:30

Irakasleak

16 Gelako p.-1 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

15:30-16:00

Irakasleak

16 Laborategiko p.-1 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

16:00-17:00

Irakasleak

16 Laborategiko p.-2 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

16:00-17:00

Irakasleak

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

13:00-14:00

11:00-14:00

17-30

13:00-14:00

11:00-13:00

Irakasleak

31 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

13:00-13:30

Irakasleak

31 Laborategiko p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

13:30-14:30

Irakasleak

31 Laborategiko p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

13:30-14:30

Irakasleak