Hedabideen Plangintza I27163

Ikastegia
Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea
Titulazioa
Publizitateko eta Harreman Publikoetako Gradua
Ikasturtea
2017/18
Maila
3
Kredituak kopurua
6
Hizkuntzak
Gaztelania
Euskara
Kodea
27163

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala4669
Ordenagailuko p.1421

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

Publizitateko eta Harreman Publikoetako Graduaren hirugarren ikasturteko lehen lauhilekoan ematen den Hedabideen Plangintza I nahitaezko irakasgaia, erdiratzen da publizitateko parte garrantzitsuena mezu sortzaile bat komunikabideen bidez hedatzea dela.

Mezu sortzailearen partea Diseinu Grafiko eta Sormena II ikasgaietan ikusiko duzue.
Baina, komunikazio hori planifikatu behar da, eta hartarako, oinarritu behar da komunikabideen baliabideetan eta bere ekarpenen ezaugarrien ezagueran. Komunikazioaren bigarren zati hau, gure irakasgaian ikasiko dugu.

Irakasgai honek lagunduko digu, mezuaren dibulgaziorako komunikabide egokienak aukeratzen.
Funtsezko elementua Publizitate-kanpainak kudeatzeko iragarle edo hedabide-agentzia ikuspuntutik.

Aurreko trebetasunak Excel kalkulu-orrian eta power point-ean menderatu behar dira.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

Bilatzen da ohituretan eta plangintzaren trebetasun profesionaletan ikasleetako eta publizitate-komunikabideetako eta erlazio publikoko espezializazioa. Gradu-amaiera lanerako plataforma bezala balio izango du.

Gaitasunak:
1- Globalizazio ekonomiko eta komunikatiboko prozesuen testuinguruan, komunikazioaren kudeaketaren ideiak, kontzeptuak, teoriak eta publizitatearen eta erlazio publikoen estrategiak era kritikoan ulertzea eta balioestea.
2- Komunikabide- planak diseinatzea, analizatzea eta garatzea, publizitate-komunikazio eta harreman publikoko arazoen erabakira bideraturiko irizpideak emanez.
3- Komunikazio eta harreman publikoen diagnostikoaren eta kudeaketaren teknikak eta estrategiak aplikatzea, testuinguru komunikatibo, komunikabide eta antolaketa ingurune desberdinetan.
4- Taldean, publizitate-komunikazio eta harreman publikoko proiektuen garapenerako metodologiak eta merkatu ikerkuntza erremintak aplikatzea.

Ikasketa emaitzak:
1-Hurbildu ikasleari publizitate-jarduerarekin lotutako komunikabideen ezaguera.
2-Analizatu publizitate-kanpaina eta bere ekarpena komunikabide-planera.
3-Sakondu publizitate komunikabideen kontsumoaren gainean dauden gaurko informazio-iturrietan. (EGM-a, Kantar media, CIES-a, etab.)
4-Ezagutu planifikatzaile guztiak menderatu behar dituen funtsezko oinarrizko kontzeptuak komunikabide planeko faseak gauzatu ahal izateko.
5- Aztertu komunikabide bakoitzaren ekarpenak planari. Egitura, euskarriak, merkaturatzea eta komunikazio-publizitate-balioak. (Objektibo edo eraginkortasuneko, taktikoak eta ekonomikoak).

Komunikabide bakoitzaren ezaugarri tekniko eta taktikoak ezagutzea (Teorian) eta haien audientzietan oinarritutako datu kuantitatiboak, kostuak eta errentagarritasunak ezagututa konparatzen jakitea (Praktikoa).

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

Oinarri Teorikoak.

I. Sarrera.
Komunikazio pertsonala masiboaren kontra.
Komunikabide masiboak, komunikabide publiziatarioak bezala

II. Informazio-iturriak ( I. ).
Sarrera.
Informazio-iturri nagusiak.
Audientzia estudioari buruzko iturriak.
EGM, Cies, Kantar Media, AIMC, Geomex, Geotrans,Nielsen/Netratings, EGI

III. Informazio-iturriak (II.).
Difusioaren kontrolari buruzko iturriak. (ICP-a).
Ospearen gaineko informazioari buruzko iturriak (IOPE-a, Multimedia eta, IMOP-Top of Mind.)
Publizitate-jardueraren segimenduariburuzko iturriak. (INFOADEX-a, ASTIGAR MEDIA, TNS-a).
Informazio ematen duten eta hartzean laguntzen duten beste iturri batzuk erabakietako.
AIMC/Marka Ikerketa|Estudioa, edo detallista-etako eta kontsumitzaileetako Taulak.
Beste iturri instituzional eta sektorialak (INE-aren ikerketa,
CIS-a, AEDEMO-a, ESOMAR etabar).
Komunikabide-egituraren gaineko beste iturri batzuk eta euskarriak. (Mecos, sektoreko Aldizkariak, etab.etab.

IV. Aukeraketan erabilitako oinarrizko kontzeptuak eta plangintza komunikabideak.
Audientziarekiko kontzeptu erlazionatuak.
-Audientzia, sartzea, profila.
-Audientzia erabilgarria eta kidetasuna.
-metatutako Audientzia, bikoizketak eta audientzia garbia.
-point-a Rating, Share, PUT-a, HOT-a, PUR-a.
Errentagarritasunarekiko kontzeptu erlazionatuak.
-kontaktuagatik Kostua, milagatik kostuagatik, point-a kostu ratingagatik,
GRP-a kostua.
-errentagarritasun-Koefizientea.
Komunikabide-plan balioespenen gaineko kontzeptuak.
-Estaldura, maiztasuna (OTS-a).
-inpaktu-Kurba banaketa.
-tartea. Estaldura eta maiztasuna eraginkorrak.
-GRP¿S-a eta TRP¿S-a.

V. Estatu espainiarreko baliabide|komunikabide eskaintza. (I.).
Sarrera.
Eguneko prentsa.edo Egitura, ezaugarriak, merkaturatzea.
-komunikazio-Balioak, taktiko eta ekonomikoak.
Iganderoko gehigarriak.
-Egitura, ezaugarriak, merkaturatzea.
-komunikazio-Balioak, taktiko eta ekonomikoak.
Aldizkariak.
-Egitura, ezaugarriak, merkaturatzea.
-komunikazio-Balioak, taktiko eta ekonomikoak.
Kanpoko publizitatea.
-Egitura, ezaugarriak, merkaturatzea.
-komunikazio-Balioak, taktiko eta ekonomikoak.

VI.Eskaintza estatu espainiarreko komunikabideetako(II.)
Telebista.
-Egitura, ezaugarriak, merkaturatzea.
-komunikazio-Balioak, taktiko eta ekonomikoak.
Irratia|Erradioa.
-Egitura, ezaugarriak, merkaturatzea.
-komunikazio-Balioak, taktiko eta ekonomikoak.
Zinema.
-Egitura, ezaugarriak, merkaturatzea.
-komunikazio-Balioak, taktiko eta ekonomikoak.
Internet.
-Egitura, ezaugarriak, merkaturatzea.
-komunikazio-Balioak, taktiko eta ekonomikoak.


Oinarri Praktikoak:

I. Praktika 1: Egunkari bateko publizitate-kanpaina aurrekontu ekonomikoa egitea. Aukeratutako euskarriak ezagututa, aurrekontu ekonomikoak, formatuak, kokapenak eta argitalpen-datak aukeratzea hedabideen plangintza batean.

II. Praktika 2: Prentsa-plangintza bateko audientzia datuak eta errentagarritasuna ateratzea. Gure target-eko (rp, grp, kidetasun, inpaktu), baita ere errentagarritasuneko audientzia datuak sartzea (c/grp-a, cpm-a, inpaktuen cpm-a).

III. Praktika 3: Aurrekontu bat egitea audientzia eta errentagarritasun datuekin hedabide honetan: prentsa, irratia, telebista, aldizkariak, internet eta kanpoko publizitatea. Hedabideen Plan orokorra baloratzea beste lanetan erabilitako baloreekin.Metodologiatoggle-navigation

Klase Magistrala: Teoriaren erakusketa eta informazio-iturriekin egindako kasu praktikoak ezagutu.
Klase Praktikoak: Talde-lanean hedabideen aurrekontu erreal bat garatzea, irakasleak emandako audientzia informazioarekin. Klase praktikoak derrigorrezkoak dira. Zerrenda pasatuko da.
Talde-lanean 3 lan garatu behar dira:
1/Aurrekontu bat egin hedabideen tarifakin baliatuz. Notaren %10.
2/Aurrekontu batean sartu audientzia-datuak irakasleak emandako informazioarekin, errentagarritasunak ezagutzeko. Notaren %10.
3/Landu bai aurrekontuzko datuekin bai audientzia datuekin plangintza multimedia bat. Notaren %20.
Hiru lanak eman behar dira eta hiru praktikak gainditu.


Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

 • Ebaluazio Jarraituaren Sistema
 • Azken Ebaluazioaren Sistema
 • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
  • Test motatako proba (%): 36
  • Praktikak egitea (ariketak, kasuak edo buruketak) (%): 24
  • alde lanak (arazoen ebazpenak, proiektuen diseinuak) (%): 40

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Ikasleen Ebaluaziorako Arautegiaren 8.3 artikuluari jarraiki ikasleak etengabeko ebaluazioari uko egiten diola jasotzen duen idatzi bat aurkeztu beharko dio irakasgaiaren ardura duen irakasleari eta horretarako, bederatzi asteko epea izango du lauhilekoa hasita, hau da, azaroaren 10a baino lehenago (bigarren lauhilekoan martxoaren 23a baino lehenago).

Ebaluazio Jarraitua:
Ebaluazioa izango da klasean adierazitako gaien gainean idatzitako azterketa bat, planifikatzaile guztiak menderatu behar dituen kontzeptuen gaineko hiru ariketa praktikoko errealizazioarekin osatuta. Nota, bi zatien media bat izango da. Azterketa teorikoak 6 puntuko balioa izango du eta azterketa praktikoak 4 puntuko balioa.
Azterketa teorikoa test motatakoa izango da, eta bi ariketa praktikorekin osatuta egongo da. (Kalkulagailua behar da). 6 puntu azterketako zati teorikoak (azkeneko notaren guztizkoaren % 36) eta 4 puntu azterketako zati praktikoak (azkeneko notaren guztizkoaren % 24). Azterketako bi parteak gainditu behar dira.
Ikasturtean zehar egindako ariketa praktikoak (3 praktikak) ebaluazio jarraituaz ebaluatuko dira eta Urtarrilaren deialdian lortutako emaitza ohi ez bezalako deialdirako mantenduko da. Parte praktiko hau ere gainditu behar da.

Azkeneko Ebaluazioa: Probako seinalatutako egunean behartutako hiru ariketa praktikoak eman behar izango dira eta azkeneko proba egingo da, test motatakoa parte praktikoarekin.

Ikasleen Ebaluaziorako Arautegiaren 12.2 artikuluari jarraiki deialdiari uko egin nahi dioten ikasleek irakaskuntza aldia bukatu baino hilabete lehenago egin beharko dute eskaria, hau da, azaroaren 22a baino lehenago (apirilaren 23a baino lehenago bigarren lauhileko irakasgaietan). Eskari hori idatziz aurkeztu beharko zaio irakasgaiaren ardura duen irakasleari.
Azken ebaluazioaren kasuan, ebaluaketa egun ofizialean egin beharreko probara ez aurkezte hutsak ekarriko du automatikoki deialdiari uko egitea.

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Ez ohizko deialdietan, azkeneko ebaluazioa deialdi arruntaren kasuetan erabilitako sistema bera erabiliko da. Azterketa betetzeaz gain, nahitaezko 3 ariketa praktiko urtean zehar egin behar izango dira jarduera hauen ezaguera akreditatzeko.

Nahitaez erabili beharreko materialatoggle-navigation

Ordenagailua eta Excel kalkulu programa.
Azterketarako kalkulagailua.

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

GONZALEZ LOBO, M.A. y Carrero LOPEZ, E. (1997), Manual de planificación de medios, Madrid, ESIC.

Gehiago sakontzeko bibliografia

GONZALEZ LOBO, M.A (1994) Curso de Publicidad, Madrid, Eresma & Celeste.
PERLADO LAMO de ESPINOSA, Marta (2006), Planificación de medios de comunicación de masas, Madrid, McGraw-Hill.
SÁNCHEZ FRANCO, M.J (1999), Eficacia publicitaria. Teoría y práctica, Madrid, McGraw-Hill.
TORZÓN, Esther, y MOORE, Jeri (edits) (1996) Integrated Communication: Synergy of Persuasive Voices, New Yersey,
Lawrence Erlbaum.
SÁNCHEZ FRANCO, M.J (1999), Eficacia publicitaria. Teoría y práctica, Madrid, McGraw-Hill.
TORZÓN, Esther, y MOORE, Jeri (edits) (1996) Integrated Communication: Synergy of Persuasive Voices, New Yersey,
Lawrence Erlbaum.
GARCÍA UCEDA, M. Las claves de la publicidad Editoríal ESEIC

Aldizkariak

Anuncios
Control
Campaña
Estrategia

Web helbideak

http://www.agenciasdemedios.com
www.iabspain.net
www.infoadex.es
www.arcemedia.es
www.anuncios.com
www.anunciantes.com
www.introl.es
www.aimc.es
www.ciessl.com
www.kantarmedia.com
http://controlpublicidad.com
http://www.marketingnews.es
http://www.adweek.com
http://adage.com
http://ipmark.com
http://www.marketingdirecto.com

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiatoggle-navigation

 • ARANA ARRIETA, EDORTA
 • CASADO DEL RIO, MIGUEL ANGEL
 • MIGUEL DE BUSTOS, JUAN CARLOS

Taldeaktoggle-navigation

01 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

09:00-11:00

11:00-13:00

2-15

10:30-12:30

12:00-13:00

Irakasleak

01 Ordenagailuko p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

09:30-10:30

Irakasleak

01 Ordenagailuko p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

14:00-15:00

Irakasleak

01 Ordenagailuko p.-3 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

09:30-10:30

Irakasleak

01 Ordenagailuko p.-4 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

13:00-14:00

Irakasleak

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

11:00-13:00

09:00-11:00

2-15

12:00-13:30

09:00-10:30

Irakasleak

31 Ordenagailuko p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-15

11:00-12:00

Irakasleak