Hedabideen Plangintza II27166

Ikastegia
Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea
Titulazioa
Publizitateko eta Harreman Publikoetako Gradua
Ikasturtea
2017/18
Maila
3
Kredituak kopurua
6
Hizkuntzak
Gaztelania
Euskara
Kodea
27166

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala4669
Ordenagailuko p.1421

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

Publizitateko eta Harreman Publikoetako Graduaren hirugarren ikasturteko bigarren lauhilekoan ematen den Hedabideen Plangintza II nahitaezko irakasgaia, erdiratzen da publizitateko parte garrantzitsuena mezu sortzaile bat komunikabideen bidez hedatzea dela.

Mezu sortzailearen partea Diseinu Grafiku Aplikatua ikasgaian ikusiko duzue.
Baina, komunikazio hori planifikatu behar da, eta hartarako, oinarritu behar da komunikabideen baliabideetan eta bere ekarpenen ezaugarrien ezagueran. Komunikazioaren bigarren zati hau, gure irakasgaian ikasiko dugu.

Irakasgai honek lagunduko digu, mezuaren dibulgaziorako komunikabide egokienak aukeratzen.
Funtsezko elementua Publizitate-kanpainak kudeatzeko iragarle edo hedabide-agentzia ikuspuntutik.
Aurreko trebetasunak Excel kalkulu-orrian eta power point-ean menderatu behar dira.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

Bilatzen da ohituretan eta plangintzaren trebetasun profesionaletan ikasleetako eta publizitate-komunikabideetako eta erlazio publikoko espezializazioa. Gradu-amaiera lanerako plataforma bezala denbora|eguraldi bera balio izango du.

Gaitasunak:
1- Globalizazio ekonomiko eta komunikatiboko prozesuen testuinguruan, komunikazioaren kudeaketaren ideiak, kontzeptuak, teoriak eta publizitatearen eta erlazio publikoen estrategiak era kritikoan ulertzea eta balioestea.
2- Komunikabide- planak diseinatzea, analizatzea eta garatzea, publizitate-komunikazio eta harreman publikoko arazoen erabakira bideraturiko irizpideak emanez.
3- Komunikazio eta harreman publikoen diagnostikoaren eta kudeaketaren teknikak eta estrategiak aplikatzea, testuinguru komunikatibo, komunikabide eta antolaketa ingurune desberdinetan.
4- Taldean, publizitate-komunikazio eta harreman publikoko proiektuen garapenerako metodologiak eta merkatu ikerkuntza erremintak aplikatzea.

Ikasketa emaitzak:
1- Ikasleak mendera dezala komunikabide-plana zelan lantzen den, estrategikoki eta teknikoki. Hartarako garatuko eta analizatuko dute Informazioko eta Akzioko faseak, eta etapa desberdin honetan osatzen dituzten pausoak.
Azken finean lortu nahitzen den helburua da, irakasgaia bukatzerakoan ikasleak komunikabide plana planteatzea eta ezin hobea garatzea gaia izan dadila.

Hedabide Plana oinarritzen den fase desberdinak ezagututa (Teorian), Hedabide Plan zehatza garatzea (Praktikan).

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

Oinarri Teorikoak:

1.I Plangintza kontzeptuak errepasatzen ditut.

2.Komunikabide-Plana.

• Kontzeptua.
• Faseak.
• Informazio-Fasea.
• Akzio-Fasea.
3.Informazio-Fasea.
• 1.Pausoa
• Briefing-a eta aurrekarien analisia.
4.Akzio Fasea.
• 2. Pausoa.
• Helburu-definizioa.
5.Akzio-Fasea.
• 3. Pausoa.
• Komunikabide-Aukeraketa.
6.Akzio-Fasea.
• 4. Pausoa.
• Gomendioa kanpainako jarduera aldiak.
7.Akzio-Fasea.
• 5. Pausoa.
• Euskarri-Aukeraketa|Selekzioa.
8.Akzio-Fasea.
• 6. Pausoa.
• Kanpainako Txostena.
• Estrategia eta taktika.
• Txertatze-Egutegiaren Lantzea.
• Planeko Aurrekontua.
• Emaitza-aurre-ebaluazioa.
9.Akzio-Fasea.
• 7. Pausoa.
• Kanpaina-Erosketaren Kudeaketa.
• Komunikabideekiko Negoziazioa.
• Agindu-Egitea.
10.Akzio-Fasea.
• 8. Pausoa.
• Kanpainaren segimendua.
• Erosketaren aginduetako egitearen kontrola.
11.Akzio-Fasea.
• 9. Pausoa.
• Kanpaina-Itxiera.
• Gertakarien Laburpena.
• Azkeneko neurketa kuantitatiboa (post-Ebaluazioa).
• Kanpainaren eraginkortasunaren neurketa Cuali eta cuanti.

Oinarri Praktikoak:

Lauhileko guztirako lan bakarra. Teoriako fase guztiak jarraituz, Hedabide Plan bat garatu. Iragarle eta produktu zehatza aukeratu behar da.

Metodologiatoggle-navigation

Klase Magistrala: teoriaren erakusketa kasu praktikoz lagunduta.
Klase Praktikoak: Talde-lanean, teorian ikusitako fase guztiak jarraituz, komunikabide-plana garatzea. Klase praktikoak derrigorrezkoak dira. Zerrenda pasatuko da.
Lan bakar hau faseetan/zatietan ematen joango da.
Eskatutako emate partzial guztiak eman behar dira eta praktika gainditu.

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

 • Ebaluazio Jarraituaren Sistema
 • Azken Ebaluazioaren Sistema
 • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
  • Garatu beharreko proba idatzia (%): 36
  • Praktikak egitea (ariketak, kasuak edo buruketak) (%): 24
  • alde lanak (arazoen ebazpenak, proiektuen diseinuak) (%): 40

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Ikasleen Ebaluaziorako Arautegiaren 8.3 artikuluari jarraiki ikasleak etengabeko ebaluazioari uko egiten diola jasotzen duen idatzi bat aurkeztu beharko dio irakasgaiaren ardura duen irakasleari eta horretarako, bederatzi asteko epea izango du lauhilekoa hasita, hau da, azaroaren 10a baino lehenago (bigarren lauhilekoan martxoaren 23a baino lehenago).

Ebaluazio Jarraitua:
Praktika lauhilekoan zehar: %40tako balioa izango du.
Azterketa: %60 balioa izango du.
Azterketak bi zati ditu: Teoria eta praktika. Azterketaren zati teorikoak azterketaren %60 balioa du (azkeneko notaren guztizkoaren % 36). Hiru galderaz osatuta egongo da.
Eta azterketaren zati praktikoak %40 (azkeneko notaren guztizkoaren % 24).
Azterketako bi parteak gainditu behar dira.

Ikasturtean zehar egindako praktikak, ebaluazio jarraitua izango da, eta Maiatzaren deialdian lortutako emaitza ohi ez bezalako deialdirako mantenduko da.

Azkeneko Ebaluazioa:
Probarako seinalatutako egunean ezarritako praktika emango da eta ebaluazio jarraitukoaren antzeko azterketa egingo da.

Ikasleen Ebaluaziorako Arautegiaren 12.2 artikuluari jarraiki deialdiari uko egin nahi dioten ikasleek irakaskuntza aldia bukatu baino hilabete lehenago egin beharko dute eskaria, hau da, azaroaren 22a baino lehenago (apirilaren 23a baino lehenago bigarren lauhileko irakasgaietan). Eskari hori idatziz aurkeztu beharko zaio irakasgaiaren ardura duen irakasleari.
Azken ebaluazioaren kasuan, ebaluaketa egun ofizialean egin beharreko probara ez aurkezte hutsak ekarriko du automatikoki deialdiari uko egitea.

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Ohi ez bezalako deialdietan azkeneko ebaluazioa deialdi arruntaren kasuetan erabilitako sistema bera erabiliko du.
Azterketa betetzeaz gain, nahitaezko ariketa praktiko 1 aurkeztuko da, jarduera hauen ezaguera akreditatzeko.

Nahitaez erabili beharreko materialatoggle-navigation

Ordenagailua, Excel tipoko eta power point-a aurkezpeneko programekin.

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

GONZALEZ LOBO, M.A. y Carrero LOPEZ, E. (1997), Manual de planificación de medios, Madrid, ESIC.

Gehiago sakontzeko bibliografia

GONZALEZ LOBO, M.A (1994) Curso de Publicidad, Madrid, Eresma & Celeste.
PERLADO LAMO de ESPINOSA, Marta (2006), Planificación de medios de comunicación de masas, Madrid, McGraw-Hill.
SÁNCHEZ FRANCO, M.J (1999), Eficacia publicitaria. Teoría y práctica, Madrid, McGraw-Hill.
TORZÓN, Esther, y MOORE, Jeri (edits) (1996) Integrated Communication: Synergy of Persuasive Voices, New Yersey,
Lawrence Erlbaum.
GONZALEZ LOBO, M.A (1994) Curso de Publicidad, Madrid, Eresma & Celeste.
PERLADO LAMO de ESPINOSA, Marta (2006), Planificación de medios de comunicación de masas, Madrid, McGraw-Hill.
SÁNCHEZ FRANCO, M.J (1999), Eficacia publicitaria. Teoría y práctica, Madrid, McGraw-Hill.
TORZÓN, Esther, y MOORE, Jeri (edits) (1996) Integrated Communication: Synergy of Persuasive Voices, New Yersey,
Lawrence Erlbaum.

Web helbideak

http://www.agenciasdemedios.com
www.iabspain.net
www.infoadex.es
www.arcemedia.es
www.anuncios.com
www.anunciantes.com
www.introl.es
www.aimc.es
www.ciessl.com
www.kantarmedia.com
http://controlpublicidad.com
http://www.marketingnews.es
http://www.adweek.com
http://adage.com
http://ipmark.com
http://www.marketingdirecto.com

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiatoggle-navigation

 • ARANA ARRIETA, EDORTA
 • CASADO DEL RIO, MIGUEL ANGEL
 • MIGUEL DE BUSTOS, JUAN CARLOS

Taldeaktoggle-navigation

01 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

09:00-11:00

09:00-11:00

17-30

09:00-10:00

09:00-11:00

Irakasleak

01 Ordenagailuko p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

10:00-12:00

Irakasleak

01 Ordenagailuko p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

10:00-12:00

Irakasleak

01 Ordenagailuko p.-3 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

11:00-13:00

Irakasleak

01 Ordenagailuko p.-4 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

11:00-13:00

Irakasleak

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

11:00-13:00

09:00-11:00

17-30

11:00-12:00

09:00-11:00

Irakasleak

31 Ordenagailuko p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

12:00-13:00

Irakasleak