Merkatuen Ikerketa27167

Ikastegia
Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea
Titulazioa
Publizitateko eta Harreman Publikoetako Gradua
Ikasturtea
2017/18
Maila
3
Kredituak kopurua
6
Hizkuntzak
Gaztelania
Euskara
Kodea
27167

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala4669
Ordenagailuko p.1421

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

Competencias tercer curso ANECA de aplicación específica:

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
G010 - Buscar, seleccionar, jerarquizar y analizar información y documentación en distintas fuentes, adaptando su contenido a diferentes formas y estrategias narrativas.
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
C3CC05 - Aplicar metodologías y herramientas de investigación de mercados al desarrollo, en equipo, de proyectos de comunicación publicitaria y de r.r.p.p.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

1. Datuen metatze eta miatze sistemen ulermena

2. Internet bidezko ikerketaren metodologiak eta laginen diseinua egitea

3. Ustiapen estatistikoak lantzea

4. Txosten exekutiboak prestatzea

5. Aldagai bakarreko eta aldagai anitzeko analisia egiteko gaitasuna, erabaki ikuspuntutik hartuta

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

Ikasgai teorikoen zerrenda
1. Marketin informazio sistema baten kontzeptuak eta osagarriak

2. Datu base komertzialen eraketa
2.1. Datu bilketa
2.2. Datu-meatzaritza
2.3. CRM/ bezeroen kudeaketa
2.4. Barne erabiltzaileei zuzendutako informazio sistemak

3. Adimen lehiakorra: ikerketa esparruak eta iturriak
3.1. Adimen lehiakorra eta analisi sakontasuna
3.2. Ikerketa iturriak
3.3. Ikerketa aplikazio esparruak

4. Ikerketa prozesuak marketinean
4.1. Arazoen definizioa eta ikerketa helburuak
4.2. Ikerketa plangintza baten antolaketa eta garapena
4.3. Ikerketa metodoak eta tresnak
4.4. Galdetegien automatizazioa
4.5. Laginen prestaketa
4.6. Datuen bilketa, azterketa eta aurkezpena

5. Ikerketaren kalitatea
5.1. Ikerketa aurretiko pertzepzio anitzak
5.2. Metodo zientifikoa Marketin ikerketan
5.3. Sormen ikerketa. Kasu-azterketa

6. Sare marketinaren ikerketarako baliabideak
6.1. SEO eta SEM ikerketarako hitz gakoak
6.2. Sare sozialen eraginkortasunaren jarraipena

7. Marketin erabakiak laguntzeko sistemak
7.1. Aldagai anitzeko azterketa teknikak
7.2. Eredu matematikoak


Ikasgai praktikoen zerrenda

1. Galdetegia prestatu (1)
2. Galdetegia prestatu (2)
3. Inkestatik abiatuta Datu-basea prestatu
4. Eztabaida taldeak
5. Marketin edukien ikerketa (1)
6. Marketin edukien ikerketa (2)
7. Marketin edukien ikerketa (3)

Metodologiatoggle-navigation

Clases expositivas con interacción
Investigación realista sobre un producto/servicio
Prácticas de aula informática
Dinámica de grupos

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

 • Ebaluazio Jarraituaren Sistema
 • Azken Ebaluazioaren Sistema
 • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
  • Garatu beharreko proba idatzia (%): 50
  • Praktikak egitea (ariketak, kasuak edo buruketak) (%): 10
  • alde lanak (arazoen ebazpenak, proiektuen diseinuak) (%): 40

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Praktiken eta proben balioa

Azterketa teorikoa %45

Praktikak %25. Ondo egindako ariketen kantitateak azken nota erabakiko du

Ikerketa talde lana %35

Azterketa teorikoa gainditu behar da notaren batez bestekoa egiteko

Gainditu gabeko zatiak berriz egin beharko dira. Lanaren kasuan zuzendu beharrekoak azalduko dira.

Ebaluazio jarraitua erabili ezin dutenek azterketa teorikoa eta ariketa praktikoa egin beharko dute, baita ikerketa plan bat aurkeztu.

Ez ohiko deialdietan, ebaluazio jarraiari uko egin dioten ikasleekin erabilitako azken ebaluaziorako sistema bera erabiliko da.

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation


En las convocatorias extraordinarias se utilizará el sistema utilizado en la ordinaria

Nahitaez erabili beharreko materialatoggle-navigation

Aquellos que se indiquen ubicados en el recopilatorio:
http://www.scoop.it/t/market-research-topics

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

Grande, Ildefonso, Elena Abascal: Fundamentos y técnicas de la investigación comercial. Esic. Madrid. 11 edicion. 2011.
García Ferrer, Gemma: Investigación comercial. Esic. 2006.
Trespalacios, Juan Antonio: Investigación de mercados. Paraninfo. Madrid. 2005
Aedemo. Códigos y guías de Esomar aplicables a la investigación de mercados. Barcelona. 2000.
Santesmases, Miguel. Dyane, versión 2. Diseño y análisis de encuestas.Pirámide, Madrid. 2010.
Curiel, Javier: Investigación comercial aplicada a la publicidad en el contexto de Bolonia. Editorial académica española. 2011
Ferré, José María. La investigación de mercados en la práctica. Ed. Oceano. 2003.

Gehiago sakontzeko bibliografia

Luque , Teodoro: Técnicas de análisis de datos en investigación de mercados . Pirámide. Madrid 2012.
Valderrey Sanz, Pablo. Investigación de mercados. Starbook, Paracuellos de Jarama, Madrid : 2010.
Malhotra, Naresh K. Investigación de mercados, un enfoque aplicado.
Prentice-Hall Hispanoamericana, México : 2008.
Rabadán, Rafael. Técnicas cualitativas para la investigación de mercados. Pirámide. Madrid. 2003.
Aaker, David. Investigación de mercados. Limusa. Mexico. 2001.

Aldizkariak

Investigación y marketing. Revista de Aedemo.
Journal of advertising research.
Journal of marketing research.
Revista de investigación de marketing esic
IPMark
Marketing y Ventas

Web helbideak

http://es.scribd.com/doc/33841301/Pope-Jeffrey-Investigacion-de-Mercados
http://www.fao.org/docrep/W3241E/w3241e0a.htm
http://www.scoop.it/t/market-research-topics
http://investigacionevaluacionupv.wordpress.com/
http://bookboon.com/es/libros-de-texto/marketing-media/introduction-to-research-methods
http://bookboon.com/es/libros-de-texto/marketing-media/marketing-research-an-introduction
http://bookboon.com/es/libros-de-texto/marketing-media/marketing-research-exercisebook
http://bookboon.com/es/libros-de-texto/marketing-media/berliner-balanced-scorecard-customer

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiatoggle-navigation

 • ARANA ARRIETA, EDORTA
 • CASADO DEL RIO, MIGUEL ANGEL
 • MIGUEL DE BUSTOS, JUAN CARLOS

Taldeaktoggle-navigation

01 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

11:00-12:00

11:00-12:00

09:00-11:00

17-30

09:00-12:00

Irakasleak

01 Ordenagailuko p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

11:00-13:00

Irakasleak

01 Ordenagailuko p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

11:00-13:00

Irakasleak

01 Ordenagailuko p.-3 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

10:00-12:00

Irakasleak

01 Ordenagailuko p.-4 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

10:00-12:00

Irakasleak

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

09:00-11:00

11:00-13:00

17-30

09:00-11:00

11:00-12:00

Irakasleak

31 Ordenagailuko p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

12:00-13:00

Irakasleak