Deialdia

  • Komunikazioak ahoz izango dira, euskaraz, gaiaren arabera sailkatutako mahai-inguruetan.
  • Hizlari bakoitzak 20 minutuko tartea izango du eta galderekin 30 minututara luzatuko da.

Proposamenak bidali:

Proposamenak bidaltzeko azken eguna: 2019ko irailak 30
Proposamenak helbide honetara bidali beharko dira: haritz.azurmendi@ehu.eus
Datu hauek gehitu beharko dira:

. Izen-abizenak
. Izenburua
. Komunikazioaren laburpena (300-500 hitz)
. Komunikazioaren gaitik gertuen dagoen gidalerro zenbakia

Erantzuna: 2019ko urriak 31

Bidalitako lanak honako gidalerro orokor hauetako baten inguruan izango dira:

  1. LERROA: Hizkuntzaren eta kulturaren filosofia
  2. LERROA: Gizaberea
  3. LERROA: Naziogintza eta estatugintza
  4. LERROA: Gogoeta etikoak
  5. LERROA: Pentsamendu soziala eta kooperatibismoa
  6. LERROA: Euskal pentsamenduaren transmisioa

Gidalerroetan sakontzeko sakatu hemen