Irudia

Egitaraua

0. Blokea. Hasierako autoebaluazioa. Nire errealitatetik abian

0.1. Hasierako ebaluaketa
0.2. Hezkidetza, sare sozialak eta gu

1. Blokea. Hezkidetza: oinarrizko gako teoriko-praktikoak 

1.1. Zer da Hezkidetza?. Zergatik hezkidetza? balioak eta konpetentziak
1.2. Sexua-genero paradigma
1.3. Hezkidetza eta genero-indarkeria
1.4. Hezkidetzaren iturriak. Feminismoak
1.5. Hezkidetzaren marko legala. Hezkidetza EAEn

2. Blokea. Emakumeen presentzia

2.1. Gakoak. Paradigma aldaketa
2.2. Hizkuntzaren erabilera eta komunikazioa
2.3. Errepresentazioa eta espazioaren zein denboraren erabilera
2.4. Partaidetza
2.5. Curriculuma eta baliabide didaktikoak
2.6. Orientazioa eta aukera akademikoak

3. Blokea. Identitateak eta harremanak

3.1. Gakoak.
3.2. Identitate sexualak eta aniztasuna
3.3. Heziketa afektibo sexuala hezkuntzan
3.4. Gatazkak eta bere trataera
3.5. Indarkeria matxista. "Zero tolerantzia"
3.6. Tratu onak

4.Blokea. Bukaerako lan praktikoa eta azken ebaluazioa

4.1. Nire ikastaroaren porfolioa. Lan pertsonalearen bilduma
4.2. Ebaluatzen