Ikerketa-lerroak

Hauek dira ikerketa-taldea 2007-2012 seiurtekoan garatzen ari den ikerketa-lerroak:

 1. Ingurumeneko kimika analitikoa
  1. Natura-ingurunean dauden xenobiotikoak identifikatzea eta kuantifikatzea.
   • Mikro-kontaminatzaile organiko polarrak analizatzea.
   • Konposatu organometalikoak analizatzea eta espeziatzea.
  2. Xenobiotikoen bioerabilgarritasuna kuantifikatzea.
   • Laginketa pasiboko metodoak garatzea.
   • Organismo zaintzaileetako biometaketa eta biokontzentrazioa ebaluatzea.
   • Sedimentuetako kontaminatzaileen sortzio- eta desortzio-prozesuak eta mintz bidezko permeazio-prozesuak karakterizatzea. 
  3. Prozedurak estandarizatzea eta kalitatea bermatzea.
   • Ingurumen-laginen bankua sortzea.
   • Erreferentzia-materialak prestatzea.
   • Prozedurak finkatzea.
   • Interkonparazio-ariketak antolatzea eta haietan parte hartzea.
  4. POPen ziklo biogeokimikoak.
 2. Teknologia kimikoak eta prozesu kimikoen kontrola.
  1. Industria-hondakinak bereizteko eta balioztatzeko prozesuak.
  2. Prozesu analitikoen automatizazioa.
 3. Kultura-ondarearen materialen diagnosia eta tratamendua.
  1. Materialak karakterizatzea eta degradazio-mekanismoak aztertzea.
   • Analisi-metodo kuantitatiboak eta hondatzen ez dutenak garatzea.
   • Material karbonatatuen eta zeramikoen degradazioa ikertzea.
   • Industria litikoaren eta metalurgikoaren analisi arkeologikoa egitea.
   • Material organikoak analizatzea eta karakterizatzea.
  2. Materialak garbitzea, zaintzea eta lehengoratzea.
   • Materialetarako agresiboak diren disolbatzailerik ez duten garbiketa-prozesuak garatzea.
   • Materialen degradazioa geldiarazteko/lehengoratzeko kontserbazio-estrategiak diseinatzea.
   • Jatorrizko materialekin bateragarriak diren material/formulazio berriak garatzea, lehengoratze prozesuetan erabiltzeko.