Maiz egiten diren galderak. Erregistro Elektronikoa.

1. Zer da administrazio elektronikoa?

Administrazio elektronikoa informazioaren eta telekomunikazioen teknologiak erabiliz, herritarren (irakasle eta ikertzaileak, administrazio eta zerbitzuetako langileak eta ikasleak) eta Administrazio Publikoen (UPV/EHU) eta azken hauen artean harremanak izateko modu berria da.

2. Zer da UPV/EHUko egoitza elektronikoa?

UPV/EHUko egoitza elektronikoa unibertsitateko webgunea da. Egoitza hori herritarrak unibertsitatearekin harremanetan jartzeko plataforma da eta bertan unibertsitateak gestionatutako eta administratutako zerbitzuak eta izapideak biltzen dira. UPV/EHUk edukien osotasuna eta egiazkotasuna bermatuko du, eta eguneratuta mantenduko du.

3. Zer egin daiteke egoitza elektronikoaren bidez?

Egoitza elektronikoan zerbitzuak erabili eta izapide elektronikoak egiteko aukera dago. Modu elektronikoan gauzatu daitezkeen izapide zein prozedimenduak egoitza elektronikoan bilduko dira gutxinaka-gutxinaka, eta horietara Prozedura Katalogoaren bidez sartu ahal izango da.

4. Unibertsitateko "webgunea" eta "egoitza elektronikoa" berdinak dira?

Ez, webguneak informazioa ere batzen du baina ez da beharrezkoa identifikatzea. Egoitza elektronikoa, aldiz, gune segurua da eta bertan izapide elektronikoak egiten dira dagokion moduan identifikatuz. Hala ere, egoitzako hasierako orrialdera edo bere eduki orokorretarako sartzeko ez da identifikatu behar, baina identifikazioa nahitaezkoa izango da izapide elektronikoak egiterakoan, hala eskatzen denean.

5. Nola identifikatzen naiz egoitza elektronikoan?


Egoitza elektronikoan eskaintzen diren zerbitzuetara sarbidea izateko eta bertan identifikatzeko UPV/EHUk onartzen dituen sinadura elektronikoko sistemak erabili ahal izango dituzte. Sinadura elektroniko aurreratuko sistemak erabili beharko dira agiri elektronikoak osorik daudela eta benetakoak direla egiaztatzea eskatzen duten jardueretan.
Jarduerak edo izapideak interesduna identifikatzea baino eskatzen ez den kasuetan, nahikoa izango da adostatutako gakoak erabiltzea edo sistema ez kriptografikoak baliatzea.
 

6. Zer ziurtagiri onartzen ditu UPV/EHUren Egoitza Elektronikoak?

Ziurtagiri digital batek bere titularra identifikatzea ahalbidetzen du. Ziurtatzen du komunikazio elektronikoa erabili duen pertsonaren identitatea, eta, datuak edo dokumentuak sinatzeko erabiliz gero, bermatzen du horietan ez dela aldaketarik izan.
Ziurtapenerako Agintaritza batek igortzen ditu ziurtagiri digitalak. Honako hauek erabil daitezke: UPV/EHUren txartel korporatiboa, eta herritarren txartelak (www.izenpe.com), Diruaren eta Zerga Zigiluaren Fabrika Nazionalak igorritako ziurtagiriak (www.cert.fnmt.es), eta, nolanahi ere, NAN elektronikoa (www.dnielectronico.es) eta UPV/EHUren egoitza elektronikoan jasotako beste ziurtagiri guztiak.

7. Zer da Prozedura Katalogoa?

Prozedura elektronikoen katalogoa unibertsitatean dauden prozedura eta zerbitzu elektroniko guztiak eta bitarteko elektronikoak era¬biliz egin daitezkeen izapide guztiak bildu, deskribatu eta sailkatzen dituen tresna da. Katalogo hori egoitza elektronikoan egongo da ikusgai, ondo ikusteko lekuan. Prozedurak, izapideak eta zerbitzuak aipatutako katalogoan agertuko dira unibertsitateko sektoreen arabera sailkatuta (irakasle eta ikertzaileak, administrazio eta zerbitzuetako langileak, ikasleak eta beste batzuk).

8. Nork dauka administrazio elektronikoa ezartzeko ardura?

Administrazio Elektronikoko Batzordea da UPV/EHUn administrazio elektronikoa ezartzeko plana eta egutegia zehazteko ardura duena. Batzorde hau, jakintza-alor anitzeko kideez osatua, unibertsitateko organoei administrazio elektronikoaren arloko aholkuak emateko organoa da.

9. Zer da Erregistro Elektronikoa?

Erregistro Elektronikoa Erregistro Nagusiaren osagarria da, baina soilik dago prestatuta bitarteko elektronikoen bidez igorritako izapide eta prozedura jakin batzuei lotutako komunikazioak, idatziak eta eskaerak aurkezteko. Prozedura horiek argitaratuta daude Erregistro Elektronikoaren Prozeduren Katalogoan.
Aurrez aurreko erregistroa eta Erregistro Elektronikoa elkartuta egongo dira; beraz, UPV/EHUko Erregistro Nagusiaren bulego/lehiatila guztiak erabili ahal izango dira.

10. UPV/EHUko Erregistro Elektronikoa erabil dezaket beste administrazio publiko edo erakunde bati bideratutako dokumentuak aurkezteko?

Ez, aurkez daitezkeen eskaerek, idatziek eta komunikazioek Prozeduren Katalogoan argitaratutako prozedurei eta izapideei lotuta egon behar dute, eta UPV/EHUren eskumenekoak behar dute izan, beste administrazio batekin horri buruzko lankidetza-hitzarmen bat sinatu den kasuetan izan ezik.

11. Noiz erabil dezaket Erregistro Elektronikoa?

Eguneko 24 orduan eta urte osoan.

12. Zer data eta ordu hartu behar ditut kontuan epeak zenbatzeko?

Epeak zenbatzeko, egoitza elektronikoaren data eta ordu ofizialek izango dute legezko balioa. Horrez gain, kontuan hartu behar da data eta ordu horiek Erregistro Elektronikoan erregistroko idazpena egiteko uneari dagozkiola eta ez aurkezpen-prozesua hasteko uneari.

13. Eskaera bat aurkez dezaket egun baliogabe batean?

Bai. Eskaerak eguneko 24 orduan aurkeztu ahal izango dira urte osoan, baina lege-ondorioetarako hurrengo lanegunaren lehen ordua hartuko da kontuan (berariaz harrera egun baliogabe batean onartzen den kasuetan izan ezik).

14. Nola jakin dezaket UPV/EHUk nire eskaera edo idatzia jaso duela Erregistro Elektronikoan?

Erregistro Elektronikoak eskaera edo idatzia aurkeztu izanaren egiaztagiria igorriko du automatikoki. Horretan, jasota geratuko dira pertsona interesdunaren datuak, harrera-data eta -orduaren egiaztapena, eta esleitutako sarrera-zenbakia. Ziurtagiri hori UPV/EHUk sinatutako fitxategi elektroniko bat da, eta legezko balioa dauka. Eskuratzeko, "jaitsi" botoia sakatu behar da, eta ziurtagiri gisa gorde.

15. Zer gertatzen da Erregistro Elektronikoan aurkeztu izanaren egiaztagiria eskuratzen ez badut?

Erabiltzaileak ohartarazpen bat jaso beharko du, eta, bertan adieraziko denez, eskaeraren sarrera egin gabe geratuko da, baldin eta egiaztagiria igortzen ez bada edo, hala badagokio, transmisioa gaizki egin dela adierazteko mezu bat jasotzen bada. Hortaz, eskaera beste uneren batean edo beste bitarteko batzuen bidez egin beharko da.

16. Zer baldintza tekniko eduki behar ditut Erregistro Elektronikoa erabili ahal izateko?

  • Sinadura digitaleko ziurtagiri baliodun bat, UPV/EHUk onartutakoa (dagozkion kode pribatuekin)..
  • Java-ren bertsio bateragarria (www.java.com).
  • Web nabigatzaile egoki bat:
    • Microsoft Internet Explorer-en 6. bertsioa edo hortik gorakoa.
    • Mozilla Firefox-en 2.x eta 3.x bertsioak

17. Nabigatzailearen zer bertsio erabil dezaket?

  • Internet Explorer-en bertsioak: 6. bertsiotik gorakoak.
  • Mozilla Firefox-en bertsioak: 2.x eta 3.x.

18. Erabil dezaket Erregistro Elektronikoa euskaraz?

Bai. UPV/EHUren Erregistro Elektronikoaren aplikazioak euskaraz erabiltzeko aukera ematen du. Horretarako, "euskara" aukera hautatu behar da, aplikazioaren goiko barran. Horrez gain, inprimakia betetzean, eskatzaileari galdetzen zaio ea Euskal Autonomia Erkidegoaren zer hizkuntza ofizialetan (euskara/gaztelania) jaso nahi duen eskaeraren edo idatziaren gaineko erabakia.

19. Eskaera edo idatzia Erregistro Elektronikoaren bidez aurkeztu ondoren, nola jasoko dut horri dagokion erabakia?

Eskatzaileak ohar bat jasoko du posta elektronikoz, non adieraziko zaion erabakia eskura dezakeela jakinarazpen elektronikoen postontzian. Horretarako, "nire eskaerak" aukera sakatu beharko du, Erregistro Elektronikoaren aplikazioan. Era berean, zerbitzu honen bidez ("nire eskaerak"), interesdunak bide hori erabilita egindako eskaera guztien izapide-egoera kontsulta dezake.

20. Behin Erregistro Elektronikoaren aplikazioan sartuta, zenbat denbora daukat eskaera edo idatzia aurkezteko?

Ez dago denbora-mugarik eskaera edo idatzia betetzeak eta bidaltzeak eskatutako jarduerak egiteko. Nolanahi ere, 30 minutu geldirik igaroz gero, saioa iraungiko da.