UPV/EHUren datu orokorrak

Antolakuntza egitura

Fakultate eta eskolen kopurua  19
Ikastegi atxikien kopurua     3
Master eta Doktorego Eskolak     1
Sailen kopurua 111

 

Eskaintza akademikoa (2015-16 ikasturtea)

 

Graduko titulazioak

70

Masterrak

111

Doktoregoa

65

Berezko titulazioak

35


Titulazioak

Ikasleak

%

Ikasle berriak

%

Gradua eta 1. eta 2. zikloak

37.199

83,57

       8.066

18,12

Graduondokoak

7.312

                      16,42

 

 

Masterrak

3.099

                         6,96

 

 

Doktoregoa

3.641

                        8,18

 

 

Berezko tituluak

572

                         1,28

 

 

Doktoregoa

44.511

 

 

 


Atzerriko ikasleak

kopurua

%

Gradua eta 1. eta 2. zikloak

1.602

64,20

Masterrak

516

20,68

Doktoregoa

377

15,11

Doktoregoa

2.495

              
Arteak eta Giza Zientziak

1.252

   3,45

2.176

 6

3.428

   9,45

Zientziak

1.287

   3,55

1.494

 4,12

2.781

   7,67

Osasun Zientziak

1.413

   3,89

4.176

11,52

5.589

15,41

Gizarte eta Lege Zientziak

6.630

18,29

9.050

24,96

15.680

43,25

Ingeiaritza eta Arkitektura

6.442

17,77

2.329

  6,42

8.771

24,19

Guztira

17.024

46,96

19.225

53,03

36.249

 


  Jasotakoak Bidalitakoak Guztira

Graduko ikasleak Erasmus programan

486

971

1457

Egresatuak

Graduko titulazioak 6.747
Masterrak 1.757

 

Irakasle-ikertzaileak 2016ko abenduaren 31n

 

  Doktoreak % Ez-doktoreak % Guztira %
Irakasle eta ikertzaileak 3.238 57,84 1.135 20,27 4.373 78,11

Gizonezkoak

1.796 32,08      584 10,43 2.320 42,51

Emakumezkoak

1.442 25,75      551    9,84 1.993 35,60
Ikertzaileak    421    7,52     159    2,84     580 10,36
Gizonezkoak    208    3,71        71    1,26     279    4,98
Emakumezkoak    213    3,80        88    1,57     301    5,37
Prestakuntza bidean diren ikertzaileak         9    0,16     636 11,36     645 11,52
Gizonezkoak          3    0,05     277    4,94      280    5
Emakumezkoak          6    0,10     359    6,41      365   6,52
Guztira 3.668 65,52 1.930 34,48 5.598  
  Doktoreak % Ez-doktoreak % Guztira %
Plantillako pertsonala  2.524 45,08   820 14,64  3.344 59,73
Gizonezkoak   1.488 26,58    451    8,05  1.939 34,63
Emakumezkoak   1.036 18,50    369    6,59  1.405 25,09
Aldi baterako pertsonala      419    7,48      22    3,96     641 11,45
Gizonezkoak      181    3,23    102    1,82      283    5,05
Emakumezkoak      238    4,25    120    2,14      358    6,39
Bitarteko pertsonala      370    6,60    274    4,89     644 11,50
Gizonezkoak      168     3    117    2,09     285    5,09
Emakumezkoak      202    3,60    157    2,80     359    6,41
I. kapitulutik kanpoko finantzaketa      355    6,34    614 10,96     969 17,30
Gizonezkoak      170    3,03     262    4,68     432    7,71
Emakumezkoak      185    3,30     352    6,28     537    9,59
Guztira 3.668 65,52 1.930 34,47 5.598  

 

Administrazio eta zerbitzuetako pertsonala 2016ko abenduaren 31n

 

  Gizonezkoak % Emakumezkoak % Guztira %
Karrerako funtzionariak 183    9,67   480 25,38    663 35,06
Bitarteko funtzionarioak 148    7,82   556 29,40    704 37,22
Lan kontratudun pertsonal finkoa    84    4,44      37    1,95    121   6,39
Aldi baterako lan kontratudun pertsonala 256  13,53    128    6,76    384 20,30
Behin-behineko pertsonala      9    0,47       10    0,52       19    1
Guztira 680 35,95 1.211 64,04 1.891  

 

Ikerkuntza

2015ean zehar eman zein kontratatutako I+G+B ekintza motak

Ekintza motak kopurua Zenbatekoa (eurotan)
Ikerketa proiektuak    406 26.987.400
I+G kontratuak, LOUko 83. artikuluaren arabera    899    7.411.502
Ikertaldeak    178 24.011.497
Ikerlarien/teknikarien kontratazioa    201     4.872.250
Prestakuntza bidean ari den pertsonala    616  11.377.329
Zientzi azpiegitura        29     1.688.461
Ikertzaileen mugikortasuna    219       488.388
Ekintza bereziak         4          13.800
SGIKER-ek emaniko zerbitzuak 2.613     1.283.998
Guztira 5.165 78.134.624

 

Aurrekontua

2015eko diru-sarrerak : 505.035.420 €