Graduaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren arloko errektoreordea

Graduaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren arloko errektoreordea

Laura Vozmediano Sanz (Curriculum vitae)

Harremanetarako

Idazkaria: Sorkunde Sánchez

Kokapena: II Ikasgelategiaren eraikina

Posta helbidea:
Sarriena, z/g
48940 Leioa (Bizkaia)

Eskunduntzak

Gradua

 • UPV/EHU unibertsitate-aurreko ikasketekin harremana.
 • Unibertsitatera sartzeko probak.
 • Graduko ikasketa ofizialen informazio akademikoa eta gestioa, beste arlo batzuei espresuki esleitutakoak izan ezik.
 • Graduko ikasketa ofizialen tituluak, egiaztagiri akademikoak eta Tituluaren Europar Gehigarria (TEG) ematea.
 • Beste errektoreordetza batzuei esleitutako akademi gestioaren funtzioak koordinatzea.
 • Graduko ikasketa ofizialetako beken deialdi ofizialen gestioa.
 • Gradu titulazioak ezartzea eta kentzea baimentzeko eta egiaztatzeko eskaria, eta tituluak unibertsitate, ikastegi eta tituluen erregistroan (RUTC) inskribatzea.
 • Graduko titulazio ofizialen jarraipen eta egiaztatzea, enplegagarritasunaren, nazioartekotzearen eta irakaskuntza-berrikuntzaren bektoreetan hobetzekuntza bultzatuz, errektoreordetza eskudunekin koordinatuta.
 • Gradu ikasketak emateko UPV/EHUri zentroak atxikitzea, eta horiek koordinatzeko eta kontrolatzeko funtzioak hartzea ere.
 • Graduko ikasketa ofizialekin lotutako esku-hartze guztiak edo ikasketa horien ondorioz eragindakoak, erakunde edo administrazioaren aurrean egin beharrekoak edo interesatuek eskatutakoak, betiere, arautegietan jasota badaude.

Hezkuntza berrikuntza

 • Zentroen edo antolaketa-unitateen prozesuen kalitatea ebaluatzen laguntzea, baita UPV/EHUk titulazioen irakasketa-ikasketarako prozesuetan ere.
 • Irakasle eta ikertzaileen prestakuntza, Unibertsitatearen helburu estrategikoekin bat etorriz, eta irakasle eta ikertzaileen arloko eskumena duen errektoreordetzarekin koordinatuta.
 • Berrikuntzarako programak ezarri eta hedatzea, irakaskuntza-berrikuntzaren, nazioartekotzearen eta enplegagarritasunaren arloetan titulazioak hobetzeko, veste errektoreordetzarekin koordinatuta
 • Irakasleen irakaskuntza-jardueraren ebaluazioa diseinatzea.
 • Kalitatearen kudeaketa eta emaitzen eta praktika egokien difusiorako prestakuntza.
 • Kalitate-agentziekiko harremana.