Aurrekontuak

UPV/EHUren urteko aurrekontua unibertsitateko Gobernu Kontseiluak onartzen du eta, ondoren, Gizarte Kontseiluak.
Aurrekontuak honakoak biltzen ditu:

2017ko ekitaldiari buruz, diru sail handienen taulak eta grafikoak erakusten dira ondoren.

Diru-sarrerak 2017

Diru-sarrerak aztertzea

DIRU-SARRERAK AURREKONTUA 2017
III Kapitulua: Tasak eta bestelako diru-sarrerak 50.540.000 €
IV Kapitulua: Transferentzi arruntak 353.179.938 €
V Kapitulua: Ondare-sarrerak 480.000 €
VII Kapitulua: Kapital transferentziak 1.000.000 €
Gizarte Kontseilua: Gizarte Kontseiluaren aurrekontua 336.000 €
DIRU-SARRERAK GUZTIRA 405.535.938 €

Gastuak 2017

Diru-sarrerak aztertzea

GASTUAK AURREKONTUA 2017
I Kapitulua: Langileak 312.467.965 €
II Kapitulua: Gastu arrunta 71.041.051 €
III Kapitulua: Finantza-gastuak 183.213 €
IV Kapitulua: Transferentziak eta diru laguntzak gastu arrunterako 2.110.006 €
VI Kapitulua: Inbertsioak 16.781.150 €
VIII Kapitulua: Finantza aktiboen aldakortasuna 100.000 €
IX Kapitulua: Finantza pasiboak 2.516.552 €
Gizarte Kontseilua: Gizarte Kontseiluaren aurrekontua 336.000 €
GASTUAK GUZTIRA 405.535.938 €

Aurrekontuen bilakaera urtez urte

EKITALDIA ZENBATEKOA
2012 432.960.982 €
2013 392.960.784 €
2014 395.537.569 €
2015 396.557.681 €
2016 402.757.095 €
2017 405.535.938 €

2017. urtea

2016. urtea

2015. urtea

2014. urtea

2013. urtea