Langileak

Atal honetan UPV/EHUko langileei buruzko informazioa bildu da: kategoria bakoitzeko plaza kopurua, ordainsariak eta IRIen banaketa bai titulazioka, bai sailka. Onartutako bateragarritasun eskaerak ere agertzen dira (langile guztienak).