Matrikula prezioa

4.900 € bi epetan ordain daitezkeenak (%50 masterraren hasieran eta %50 urtarrilean). Zenbateko hori FUNDAEren bidez hobaria izan daiteke. Familia ugarientzat, %33 baino gehiagoko ezintasuna daukatenentzat, genero indarkeria biktimentzat eta Gizarte Kontseiluak zehaztutako veste egoerentzat matrikula hobariak eta salbuespenak ere badaude.