Programa

1. EGOERA EKONOMIKOA

 • Ziklo ekonomikoak eta faseak
 • Adierazle makroekonomikoak
 • Adierazle ekonomikoen interpretazioa finantza-merkatuetan

2. KONTZEPTU FINANTZARIOAK ETA ESTATISTIKOAK

 • Oinarrizko finantza-kontzeptuak
 • Kapitalizazioa
 • Deskontua
 • Finantza-baliokidetasuna
 • Deskontu-tasak
 • Errentagarritasun-neurriak
 • Errenta finantzarioak
 • Kalkulu estatistikoa

3. FINANTZA SISTEMA

 • Finantza-sistema baten osagaiak
 • Finantza-bitartekariak
 • Finantza-aktiboak
 • Finantza-merkatuak
 • Banku arteko merkatuak
 • EBZ eta moneta-politika

4. ERRENTA FINKOKO MERKATUA

 • Errenta finkoaren ezaugarriak
 • Zor Publikoaren merkatua
 • Errenta Finko Pribatuaren merkatua
 • Errenta finkoko aktiboen balorazioa
 • Interes-tasaren arriskua neurtzea eta kudeatzea
 • Rating-a: kontzeptua eta kalifikazioak

5. ERRENTA ALDAKORREKO MERKATUA

 • Errenta aldakorraren oinarriak
 • Burtsa-merkatuaren egitura
 • Burtsa-eragiketak
 • Burtsa-indizeak
 • Oinarrizko azterketa
 • Azterketa teknikoa

6. ZORROEN KUDEAKETA

 • Errentagarritasuna eta arriskua
 • Zorroen teoria
 • Zorroak termino erlatiboetan hautatzea
 • Zorroak kudeatzeko prozesua: inbertsio-politika eta aktiboak esleitzea
 • Emaitzak neurtzea eta esleitzea

7. PRODUKTU ERATORRIEN MERKATUA

 • Eratorrietarako hastapena
 • Etorkizun finantzarioak
 • Etorkizunen eragiketa eta estaldura
 • Aukera finantzarioak
 • Eragiketak eta estaldura aukerekin
 • Lehengaien eratorriak eta beste tresna eratorri batzuk
 • Produktu egituratuak

8. DIBISEN MERKATUA

 • Dibisen merkatuaren ezaugarriak
 • Kanbio-tasa
 • Nazioarteko paritatearen oinarrizko baldintzak
 • Kanbioaren arriskua kudeatzea

9. BANKUKO PRODUKTUAK ETA ZERBITZUAK

 • Aktiboen produktuak
 • Pasiboen produktuak
 • Banku-zerbitzuak
 • Ordainketa-bideak eta banka elektronikoa

10. BALORE HIGIGARRIETAKO INBERTSIO FUNTSAK ETA SOZIETATEAK

 • Inbertsio kolektiboko erakundeen oinarriak
 • Balore higigarrietako inbertsio-funtsak
 • Inbertsio libreko funtsak (Hedge Funds)

11. ARRISKU KAPITALEKO FUNTSAK ETA SOZIETATEAK

 • Arrisku-kapitalaren kontzepturako hastapenak
 • Merkatuaren eta merkatuan parte hartzen duten agenteen deskribapena
 • Inbertsio-, jarraipen- eta desinbertsio-prozesua
 • Arrisku-kapitaleko funtsen zorroa kudeatzea

12. PENTSIOAK ETA ERRETIROAREN PLANGINTZA

 • Gizarte-beharrak babestea
 • Pentsio-planak
 • Pentsio-funtsak
 • Erretiroa planifikatzea

13. ASEGURUAK

 • Aseguruaren instituzioa
 • Arriskuaren kudeaketa. Oinarrizko alderdiak
 • Aseguru-kontratuaren marko legala.
 • Teknika aseguratzaileak
 • Estaldura pertsonaletarako hastapenak eta alderdi orokorrak
 • Bizitza-asegurua
 • Istripu-asegurua
 • Gaixotasun-asegurua (osasun-asegurua)
 • Enpresentzako aseguru-planak
 • Estaldura pertsonalen plangintza
 • Ondare-aseguruak eta kalteen kontrako aseguruak

14. BALORE HIGIEZINETAN ETA BESTE AKTIBO ERREALETAN INBERTITZEA

 • Higiezinen merkatua
 • Higiezinen inbertsioari eta plangintzari lotutako produktu finantzarioak
 • Higiezinen inbertsioak planifikatzea
 • Beste aktibo errealetan inbertitzea

15. INBERTSIOEN ZERGA SISTEMA

 • Marko teorikoa: PFEZ, SZ
 • Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga (PFEZ)
 • Sozietateen gaineko zerga (SZ)
 • Finantza-eragiketen zerga-sistema
 • Oinordekotzen eta dohaintzen gaineko zerga (ODZ)
 • Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga (EEEZ)
 • Plangintza finantzarioa eta fiskala

16. AHOLKULARITZA ETA PLANGINTZA FINANTZARIOA

 • Aholkularitzaren/Planifikatzailearen profila: Ezaugarriak eta funtzioak
 • Bezeroa eta aholkularitza finantzarioa
 • Aholkularitza-prozesua eta plangintza finantzarioa
 • Plangintza finantzarioaren softwarea eta zerbitzu elektronikoak

17. ARAUDI LEGALA ETA OINARRI ETIKOAK

 • Araudia eta erregulazioa
 • Inbertitzailea babestea
 • Datuen babesa
 • Deontologia profesionala

18. HITZALDIAK
Finantzen arloan nazioan eta nazioartean ospea daukaten profesionalek emango dituzte hitzaldiak.

Caja Rural de Navarra      Laboral Kutxa      BBVA      Renta 4 Banco      Banco Santander      Bankinter       Bankinter       Bankinter