UPV/EHUko ikasleen arautegia

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa.– Ikasketen antolamendurako arautegiek irakaskuntza-plangintzari eta ebaluazioari buruzko aurreikuspenak garatu ahal izango dituzte; betiere, arautegi honetan xedatutakoa errespetatuz.

Bigarrena.– Indarrean sartzea.

Arautegi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean sartuko da indarrean.