BEHIN BETIKO ERABAKIA

BEHIN BEHINEKO ERABAKIA

BEHIN BEHINEKO ERABAKIA, 2021ko uztailaren 14koa,  Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko Ikasleen eta Enplegagarritasunaren arloko Errektoreordearena. Honen bidez argitara ematen dira onartutako eta baztertutako eskarien zerrendak,  bat-batean sortutako edo denboran zehar dirauten arazoen ondorioz, zailtasun ekonomikoak dituzten UPV/EHUko ikasleentzako jarraitutasun akademikorako laguntza bueltatu-beharrekoak emateko deialdikoak.

                          

BEHIN BETIKO ERABAKIA

BEHIN BETIKO ERABAKIA, 2021ko urriaren 11koa,  Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko Ikasleen eta Enplegagarritasunaren arloko Errektoreordearena. Honen bidez argitara ematen dira onartutako eta baztertutako eskarien zerrendak,  bat-batean sortutako edo denboran zehar dirauten arazoen ondorioz, zailtasun ekonomikoak dituzten UPV/EHUko ikasleentzako jarraitutasun akademikorako laguntza bueltatu-beharrekoak emateko deialdikoak.