UPV/EHUko ikasleen arautegia

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Indargabetuta gelditzen da 2012ko ekainaren 21eko bileran Gobernu Kontseiluak onartutako UPV/EHUko Ikasleen Kontseiluaren Arautegia (EHAA, 2012ko uztailaren 31, 148. zk.a). Era berean, indargabetuta gelditzen dira Arautegi honi aurka egiten dioten maila bereko edo maila apaleko arautegi guztiak.