UPV/EHUko ikasleen arautegia

IV. TITULUA. IKASLEEN ELKARTEAK

I. KAPITULUA. XEDAPEN OROKORRAK

49. artikulua.– UPV/EHU-ko ikasleen elkartearen kontzeptua.

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearen ikasleen elkarteak izango dira Titulu honen arabera eratutako guztiak, eta, partaidetza eta ordezkaritza demokratikoko printzipioen arabera, honako helburu hauek dituztenak: goi mailako hezkuntza, kulturaren sustapena, unibertsitateko eta kulturako ondasunen defentsa, garapen zientifikoa, kulturala eta artistikoa, jarduera profesionaletan aritzeko prestakuntza eta horren antzekoak, UPV/EHUko Estatutuen eta indarrean dagoen gainerako ordenamendu juridikoaren arabera.

UPV/EHUko ikasleen elkarteek unibertsitateko organoekin lankidetzan jardun ahal izango dute, zehazten den moduan.

Elkarteen erregistroaz arduratzen den Errektoreordetzak horien barne-sailkapena egin ahal izango du.

50. artikulua.– Araubide juridikoa.

Ikasleen elkarteak beren estatutuen, Arautegi honen eta aplikagarri zaizkion gainerako araudien bidez arautuko dira.

Arautegi honetatik kanpo geratzen dira elkarte alderdikoiak, erlijiosoak eta irabaziak lortzeko asmoak dituztenak, baita UPV/EHUren helburuen kontra daudenak edo unibertsitateko kideen eskubideren bat urratzen dituztenak ere.