null

INGURUMEN TEKNIKEN LABORATEGIA

PRAKTIKAK

  • Prozesu kimikoen kontrolarekin lotutako praktikak.

 

EKIPAMENDUA

  • Lokatz gerizek eragindako sedimentazioaren planta pilotua.
  •  Hondakin uren trazabilitatea aztertzeko ekipoa.
  •  Mugimendu kopuruaren transferentziarekin lotutako praktikak: jariakinen fluxua, gasak garraiatzea, likidoak garraiatzea

EKIPAMENDUA

  • - Lokatzen azterketa errespirometrikoa egiteko ekipoak.

  •  Kromatografo ionikoa.

  •  VIS-UV espektrofotometroa.