Karguak

Zuzendaria:

Idazkaria:

Lurralde-atalaren koordinatzailea: Bilboko IITUE

Lurralde-atalaren koordinatzailea: Eibarko IITUE

Lurralde-atalaren koordinatzailea: Donostiako UEP

Lurralde-atalaren koordinatzailea: Gasteizko IUE