Programa analitikoak

Minaren ikerketa klinikoaren oinarri metodologikoak

Minaren ikerketa klinikoaren oinarri metodologikoak
Zientzia eta Teknologia Fakultatea, Euskal Herriko Unibertsitatea

Inmaculada Arostegui Madariaga, Matematika Aplikatua, Estatistika eta Ikerkuntza Operatiboko Saila, Zientzia eta Teknologia Fakultatea, Euskal Herriko Unibertsitatea.

ederico Oloriz Institutua, Granadako Unibertsitatea

Fernando Rico Villademoros , Federico Oloriz Institutua, Granadako Unibertsitatea.

 

PROGRAMA ANALITIKOA

  1.  Datu motak eta beren deskribapena. Datu-baseen diseinua eta programazioa.

  2.  Aldagai jarraituak:

 1.  Joera zentraleko eta dispertsioko neurriak
 2.  Banaketa normala
 3.  Neurri baten konfiantza-tartea
 4.  Bi neurriren alderaketa, IC, hipotesien kontrastea eta p-balioak
 5.  ANOVA
 6.  Atzeratze lineala eta korrelazioa

 

  3.  Aldagai binarioak

 1.  Probabilitatea, arriskua eta odds
 2.  Bi proportzioren alderaketa eta kontingentzia-taulak
 3.  Hirugarren aldagaien kontrola
 4.  Geruzatzea eta parekatzea
 5.  Atzeratze logistikoaren analisia

 

  4.  Tasak eta  biziraupena:

 1.  Estandarizatzea eta tasak alderatzea
 2.  Biziraupen-datuak deskribatzea eta alderatzea
 3.  Cox-eko atzeratzea

 

  5.  Neurtzeko tresnak eta diagnostiko-probak:

 1.  Ezaugarri psikometrikoak
 2.  Espezifikotasuna, sentikortasuna eta ROC kurbak.

 

  6.  Oinarrizko analisi estatistikoa R erabilita

  7.  Ikerketa klinikorako sarrera:

 1.  Kausalitatea, kasualitatea, zehartasuna edo nahasmena.
 2.  Interakzioa
 3.  Diseinu motak
 4.  Ebidentzian Oinarritutako Medikuntza.

 

  8.  Behaketa bidezko ikerketak

 1.  Ikerketa deskriptiboak
 2.  Zeharkako ikerketak
 3.  Komunikazioa eta kasuen segida
 4.  Kohortearen ikerketa
 5.  Kasu-kontrolaren ikerketa

 

  9.  Saiakuntza klinikoa

 1.  Izateko arrazoia
 2.  Hipotesia
 3.  Hautaketa
 4.  Ausazko egitea
 5.  Maskaratzea
 6.  Aldagai nagusia
 7.  Tratatzeko asmoa
 8.  Saiakuntza kliniko gurutzatuak
 9.  Diseinu faktoriala
 10.  Konglomeratu bidezko saiakuntza klinikoa
 11.  Laginaren tamaina kalkulatzeko elementuak
 12.  Saiakuntza klinikoaren mugak
 13.  Saiakuntza kliniko pragmatikoa
 14.  Behaketa bidezko azterketa, interbentzioekin

 

 10.  Ikerketen emaitzerako eta farmakoekonomiarako sarrera

 11.  Metaanalisia

 12.  Saiakuntza klinikoa, minean

 1.  Migraia
 2.  Min neuropatikoa
 3.  Min nozizeptorea

 13.  Jarduera kliniko egokiaren arauak

 14.  Ikerketa Klinikoen lege-araudia, Espainian

 15.  Ikerketa Klinikorako protokoloa prestatzeko modua

 16.  Biomedikuntzako aldizkari baterako eskuizkribu bat prestatzeko modua