Programa analitikoak

Min kronikoaren psikologia klinikoa

Min kronikoaren psikologia klinikoa
Psikologia Fakultatea, Malagako Unibertsitatea

Nortasuna, Ebaluazioa eta Psikologia Tratamendua, Psikologia Fakultatea, Malagako Unibertsitatea

- María Rosa Esteve Zarazaga
                  - Carmen Ramírez Maestre
 

 

PROGRAMA ANALITIKOA

  1.  Min kronikoaren kontzeptualizazio psikologikoa: eredu teorikoak.

 1.  Eredu eragilea
 2.  Diatesi-estreseko eredua
 3.  Beldurra saihesteko eredua
 4.  Gaiaren egungo egoera eta ikerketarako etorkizuneko perspektibak

 

  2.  Norbanakoen arteko aldeak, minaren esperientzian:

 1.  Zaurgarritasun-kontzeptua eta baliabideak
 2.  Neurotizismoa eta kanporakoitasuna
 3.  Herstura-ezaugarria eta hersturarekiko sentikortasuna
 4.  A mota
 5.  C mota
 6.  Kontrol-lekua
 7.  Auto-estimua
 8.  Auto-eraginkortasuna
 9.  Erresilientzia eta hardiness-a
 10.  Optimismorako jarrera
 11.  Adina
 12.  Sexua

 

  3.  Min kronikoaren ebaluazio psikologikoa:

 1.  Minaren intentsitate subjektiboa
 2.  Mineko portaerak
 3.  Minari aurre egiteko estrategien ebaluazioa
 4.  Sinismenak
 5.  Katastrofismoaren ebaluazioa, minari beldurra izatea eta mina onartzea
 6.  Funtzionamendu maila
 7.  Herstura eta depresioa

 

  4.  Min kronikoaren tratamendu psikologikoa:

            1.  Tratamendu eragilea

            2.  Jokabide-kognizioko tratamendua

            3.  Onarpenaren eta konpromisoaren terapia (ACT)

                 1.  Esparru orokorra: etsipen sortzailea, balioen papera, kontrola arazo gisa, ekintza

                 2.  Interbentzio klasikoa, ACTren esparruan

            4.  Taldeko interbentzio-eredu baten proposamena.

            5.  Kasu praktikoen analisia.