Milagros Ronco López

Aurkezpena

Unibertsitateko irakasle titularra da Dokumentazioa espezialitatean. Aurretik, unibertsitate eskolako irakasle titularra izan zen diziplina berean. Informazioaren Zientzietako lizentziaduna Nafarroako Unibertsitatean, Bibliotekonomia eta Dokumentazioko doktorea da eta unibertsitate espezialista Dokumentazio Aurreratuan, Madrilgo Unibertsitate Konplutentsean. Irakaslea da "Dokumentazio Iturrien Kudeaketa" irakasgaian Kazetaritzako, Ikus-entzunezko Komunikazioko eta Publizitateko eta Harreman Publikoetako Graduetan. Halaber, Gizarte Komunikazioko Masterrean "Iturri Dokumentalak eta Erreferentzia Teknikak Ikerketa egiteko: Memoria egiteko Tailerra" irakasgaiaren irakasle eta koordinatzailea da.

Ikerketa lerroak azken urteetan

 • Informazio Dokumentazioa
 • IKTen erabilera informazio dokumentazioan

Argitalpen garrantzitsuenak

 • • Ronco, M.; Peñafiel, C.; Pastor, J.M. (2015): "Calidad y Acreditación de las webs de salud consultadas por jóvenes y adolescentes". Cuadernos Artesanos de Comunicación CAC 84, 103-130. La Laguna. Ed. Latina de C. S. Edizio ez salgarria. ISBN 13: 978-84-16458-16-5
 • • Peñafiel Sáiz, C; Ronco López, M.; Echegaray, L. (2015): "La información de salud dirigida a jóvenes en el universo web: acreditación y funcionalidad de los recursos digitales". Cuadernos Artesanos de Comunicación CAC 84. La Laguna. Ed. Latina de Comunicación Social. Edizio ez salgarria. 55 – 84 or. ISBN: 13: 978-84-16458-16-5
 • • Peñafiel Sáiz, C; Ronco, M.; Echegaray, L. (2015): "Estudio de la comunicación científica en salud para jóvenes y valoración de la calidad de los recursos digitales". Revista Latina de Comunicación Social. La Laguna. Ed. Latina de Comunicación Social. 70 zk.- 300-321 or.
 • • Ronco, M.; Peñafiel Sáiz, C; Echegaray, L. (2014): "El Periodismo de Salud en España. La información de salud en la prensa española (2000-2010): aproximación a los estudios documentales existentes". Informazio Zientzien dokumentazioa. Madril. Bibliotekonomia eta Dokumentazio saila. UCM. 37 zk. 267-304 or. ISSN: 0210-4210-2014
 • • Ronco, M.; Peñafiel, C.; Pastor, J.M. (2014): "Análisis de calidad y adecuación de las webs relacionadas con la salud dirigidas a jóvenes y adolescentes en el País Vasco y Navarra". In. Actas del VI Congreso Internacional Latina de Comunicación. Ed. Latina de C. S. 032 zk. ISBN: 978-84-15698-74-6
 • • Peñafiel Sáiz, C; Ronco, M.; Echegaray, L. (2014): "Encuestación a las webs con información de salud dirigidas a jóvenes y adolescentes". In. Actas del VI Congreso Internacional Latina de Comunicación. La Laguna. Latina de Comunicación Social. 033 zk. ISBN: 978-84-15698-74-6
 • • Ronco López, M. (2014): "Digitalización y Preservación Documental en el ámbito educativo europeo". In. IKASNABAR biltzarreko aktak 2014. Bilbao. UPV-EHU Arg. ISBN: 978-84-9860-999-8
 • • Echegaray, L; Ronco, M; Camacho, I. (2014): "Metodología para el análisis de webs de salud dirigidas a jóvenes". Cuadernos Artesanos de Comunicación CAC 63. La Laguna. Ed. Latina de Comunicación Social. Edizio ez salgarria. Pgs. 147-168. ISBN: 978-84-15698-65-4
 • • Aiestaran, A; Camacho, I; Ronco, M. (2014): "La información sobre Salud y Medicina en los diarios de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra". Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación. Sevilla. Ed. Dpto. Kazetaritza II saila. 26 zk.- 3. hiruhilekoa (udazkena). ISSN: 1139-1979
 • • Peñafiel, C; Camacho, I; Ronco M; Aiestaran, A; Echegaray, L. (2014): "La divulgación de la información de salud: un reto de confianza entre sectores implicados". Revista Latina de Comunicación Social. La Laguna. Ed. Latina de Comunicación Social. 69 zk. 135-151 or.
 • • Ronco, M. (2013): "Alfabetización informacional: competencia transversal para la Sociedad del Conocimiento". In. IKASNABAR biltzarreko aktak 2013. Bilbo. UPV-EHU. 334-352. ISBN: 978-84-9860-842-7
 • • Ronco López, M. (2013): "Los Repositorios Digitales Abiertos: algunos modelos españoles". In. IKASNABAR biltzarreko aktak 2013. Bilbao. UPV-EHUko Arg. Zerbitzua. 399-417 or. ISBN: 978-84-9860-842-7
 • • Echegaray, L; Ronco, M.; Camacho, I. (2013): "Metodología para el análisis de webs de salud dirigidas a jóvenes". In. Actas del V Congreso Internacional Latina de Comunicación Social. La Laguna. Ed. Latina de Comunicación Social. 147-168 or. ISBN 978-84-15698-65-4.
 • • Echegaray, L ; Ronco, M.; Camacho, I. (2013): "Desarrollo y explicación de la base metodológica para el análisis de webs de salud dirigidas a jóvenes y adolescentes de la C.A. del País Vasco y de la C. Foral de Navarra". Cuadernos Artesanos de Comunicación CAC 63. La Laguna. Ed. Latina de Com. Social. Edizio ez salgarria. 147-168. ISBN 978-84-15698-65-4

Ikerketa proiektuak (azken 5 urteak)

 • "Ikerketa sistema Espainian komunikazioko praktika sozialen inguruan. Proiektuen mapa, taldea, lerroak, aztergaiak, eta metodoak (MapCom)". Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioa (2015-2016). IN: José Luis Piñuel Raigada.
 • "Espainieraz eta euskaraz dauden gazteei eta nerabeei zuzendutako osasun arloko informazio web orrien azterketa". Euskal Herriko Unibertsitatea (2012- 2014). IN: Carmen Peñafiel Saiz.
 • "Osasun arloko informazioa eguneroko euskal prentsan (2000-2010)". Euskal Herriko Unibertsitatea (2010-2012). IN: Idoia Camacho Markina.

Zuzendutako doktorego tesiak (azken 5 urteak)

 • Tesi honen zuzendaria: Aplicaciones tecnológicas para la publicación en línea de repertorios tipobibliográficos: la imprenta bilbaína del siglo XVI (1578-1587), 2012an J. Vázquez Zabalak zuzendua, Madrilgo Unibertsitate Koplutentseko Bibliotekonomia eta Dokumentazio Sailean.
 • UNESCOren Espainiar Batzordeko kidea, Komunikazio Lan Taldeko Kide gisa.
 • Liburuzain, Artxibategizain eta Dokumentalisten Euskal Elkartearen sortzailea (ALDEE), FESABIDen integratua.
 • "Documentación de las Ciencias de la Información" aldizkariko batzorde zientifikoko kidea. Madrilgo Unibertsitate Konplutentseak argitaratua.