Gradu amaierako lana

Gradu Amaierako Lana (GRAL) ikasleak nahitaez egin beharrekoa da eta 18 kreditu ditu.

GRAL gauzatzeko, ikasleek, banaka, proiektu bat egin behar dute, zuzendari baten edo gehiagoren gidaritzapean, eta bertan graduko ikasketa aldian jasotako prestakuntza gaiak eta lortu dituzten ahalmen, gaitasun eta trebetasunak bildu eta garatuko dira.

Kimika Graduko (UPV/EHU) Gradu Amaierako Lana egin eta defendatzeari buruzko arautegian jasota daude lan hori egin egin, defendatu eta ebaluatzeari buruzko irizpideak, baldintzak eta jarraitu beharreko prozedurak.

 

GRADU AMAIERAKO LANEN DEFENTSA EGITEKO DATAK 2019/20 ( COVID-19 salbuespen-egoera)

 

Deialdia

Matrikula egiteko epeak, GAUR-en defentsa eskaera eta Memoria ADDI-ra igotzea (1. oharra)

Zuzendarien txostenak GAUR-era igotzea eta Memoriak ADDI-n balioztatzea

Defentsa egiteko epea

Uztaila Ekainaren 25tik 29ra arte Ekainaren 30ra arte Uztailaren 13tik 17ra
Abuztua (defentsak irailan) Irailaren 1tik 3ra arte Irailaren 4ra arte Irailaren 17tik 23ra
Iraila (defentsak urrian) Irailaren 28tik 30ra arte Urriaren 2ra arte Urriaren 7etik 16ra arte (2. oharra)

 

1. OHARRA: GRALaren matrikula graduko titulua lortzera bideratutako gainontzeko kreditu guztiak gainditu eta gero egingo ahal da. Ikasleak defentsa eskatu behar du GAURen, Fakultateko web gunean eskura dagoen "GAUR Gidaliburua Gradu Amaierako Lanetako ikasleentzat" deritzan dokumentuan azaltzen den moduan. Defentsa eskaera egiteko epea amaitu baino lehen, Memoriaren kopia bat (pdf formatuan) igo behar da ADDIra.

2. OHARRA: 2019/20 ikasturteko azken deialdi hau nahi duen ikasle ororentzat irekita dago, baldin eta gradu-titulua lortzeko kreditu guztiak gainditu baditu (GRALkoak izan ezik). Hala ere, ohartarazten da epe horretan ohiko deialdian defendatu eta gainditu ez duten ikasleek ez dutela aukerarik 2019/20 ikasturtean bigarren deialdi bat egiteko, eta berriro matrikulatu beharko dutela 2020/21 ikasturtearen barruan defendatzeko.

 

ARAUDIAK:


GIDALIBURUAK:

 

GRAL IMPRIMAKIAK: