Gradu amaierako lana

Gradu Amaierako Lana (GRAL) ikasleak nahitaez egin beharrekoa da eta 18 kreditu ditu.

GRAL gauzatzeko, ikasleek, banaka, proiektu bat egin behar dute, zuzendari baten edo gehiagoren gidaritzapean, eta bertan graduko ikasketa aldian jasotako prestakuntza gaiak eta lortu dituzten ahalmen, gaitasun eta trebetasunak bildu eta garatuko dira.

Kimika Graduko (UPV/EHU) Gradu Amaierako Lana egin eta defendatzeari buruzko arautegian jasota daude lan hori egin egin, defendatu eta ebaluatzeari buruzko irizpideak, baldintzak eta jarraitu beharreko prozedurak.

 

GRADU AMAIERAKO LANEN DEFENTSA EGITEKO DATAK 2018/19:

(Fakultateko Batzarrean onartuak 2018ko azaroaren 23an)

Deialdia

GAUR-en defentsa eskaera eta Memoria ADDI-ra igotzea (1. oharra)

Zuzendarien txostenak GAUR-era igotzea eta Memoriak ADDI-n balioztatzea

Defentsa egiteko epea

Martxoa Otsailaren 20ra arte Otsailaren 22ra arte Martxoaren 11tik 15era
Uztaila Ekainaren 28ra arte Uztailaren 2ra arte Uztailaren 11tik 17ra
Abuztua (defentsak irailan) Irailaren 4ra arte Irailaren 6ra arte Irailaren 16tik 20ra
Iraila (defentsak urrian) Urriaren 2ra arte Urriaren 4ra arte Urriaren 10etik 11ra (2. oharra)

1. OHARRA: Ikasleak defentsa eskatu behar du GAURen, Fakultateko web gunean eskura dagoen "GAUR Gidaliburua Gradu Amaierako Lanetako ikasleentzat" deritzan dokumentuan azaltzen den moduan. Defentsa eskaera egiteko epea amaitu baino lehen, Memoriaren kopia bat (pdf formatuan) igo behar da ADDIra.

2. OHARRA: Defentsarako epe hau soilik aplikagarria da, azken irakasgaia uztailean gainditu izanik, GRALa abuztuan gainditu ez dutenentzat, edota, beharko balitz, mugikortasun programetako ikasleentzat.

 

ARAUDIAK:


GIDALIBURUAK:

 

GRAL IMPRIMAKIAK: