Gradu amaierako lana

Gradu Amaierako Lana (GRAL) ikasleak nahitaez egin beharrekoa da eta 18 kreditu ditu.

GRAL gauzatzeko, ikasleek, banaka, proiektu bat egin behar dute, zuzendari baten edo gehiagoren gidaritzapean, eta bertan graduko ikasketa aldian jasotako prestakuntza gaiak eta lortu dituzten ahalmen, gaitasun eta trebetasunak bildu eta garatuko dira.

Kimika Graduko (UPV/EHU) Gradu Amaierako Lana egin eta defendatzeari buruzko arautegian jasota daude lan hori egin egin, defendatu eta ebaluatzeari buruzko irizpideak, baldintzak eta jarraitu beharreko prozedurak.

 

GRADU AMAIERAKO LANEN DEFENTSA EGITEKO DATAK 2019/20:

(Fakultateko Batzarrean onartuak 2019ko irailaren 30an)

Deialdia

Matrikula egiteko epeak, GAUR-en defentsa eskaera eta Memoria ADDI-ra igotzea (1. oharra)

Zuzendarien txostenak GAUR-era igotzea eta Memoriak ADDI-n balioztatzea

Defentsa egiteko epea

Urria

(3. oharra)

Idazkaritzan galdetu   Urriak 2
Martxoa Otsailaren 17tik 19ra arte Otsailaren 21ra arte Martxoaren 9tik 12era
Uztaila Ekainaren 25tik 29ra arte Ekainaren 30ra arte Uztailaren 13tik 17ra
Abuztua (defentsak irailan) Irailaren 1tik 3ra arte Irailaren 4ra arte Irailaren 17tik 23ra
Iraila (defentsak urrian) Defentsa eskaera Urriaren 1 arte Urriaren 2ra arte Urriaren 7etik 9ra (2. oharra)

 

1. OHARRA: GRALaren matrikula graduko titulua lortzera bideratutako gainontzeko kreditu guztiak gainditu eta gero egingo ahal da. Ikasleak defentsa eskatu behar du GAURen, Fakultateko web gunean eskura dagoen "GAUR Gidaliburua Gradu Amaierako Lanetako ikasleentzat" deritzan dokumentuan azaltzen den moduan. Defentsa eskaera egiteko epea amaitu baino lehen, Memoriaren kopia bat (pdf formatuan) igo behar da ADDIra.

2. OHARRA: Defentsarako epe hau soilik aplikagarria da, azken irakasgaia uztailean gainditu izanik, GRALa abuztuan gainditu ez dutenentzat, edota, beharko balitz, mugikortasun programetako ikasleentzat.

3. OHARRA: Defentsarako epe hau soilik aplikagarria da Ebaluazio Bereziaren Eskaera bidez azken ikasgaia irailean gainditu dutenentzat.

 

ARAUDIAK:


GIDALIBURUAK:

 

GRAL IMPRIMAKIAK: