Helburuak

Helburu Orokorrak

1. Egitekoa

EHUkirolaren Egitekoa unibertsitateko kirolaren egitura eta antolakuntza sustatzea da, unibertsitate-komunitateari jarduera fisikoak eta trebakuntza eta kirol-jarduerak eskaintzeko helburuarekin. Izan ere, kirolak bizi-kalitatea, osasuna, pertsonen trebakuntzarako eta garapenerako harremanak eta bizipenak hobetzen ditu. Horretarako, kalitatean oinarritutako zerbitzua eskaintzen dugu.

2. Balioak

 • Ekimen ugari bultzatzen ditu
 • Zerbitzua eskaintzeko borondatea dauka
 • Dinamikoa da / aldaketarako prest dago
 • Harremanetarako gaitasuna dauka
 • Eraginkortasuna da lanerako funtsezko oinarria

3. Ikuspegia: Zer irudi eman nahi du zerbitzu honek?

 • Kalitatezko kirolaren kudeaketan, eraginkortasunean oinarritutako kudeaketa egin nahi duen erakundea da
 • Trebakuntza osotua bultzatzen du
 • Giza balioak hedatzeko zereginean, erreferentea da
 • Taldeko lana sustatu nahi du
 • Kudeaketa-lanetan eraginkorra da
 • Malgua eta parte-hartzailea da
 • Bertan diharduten profesionalek bat egiten dute egitasmoarekin

4. Helburu nagusiak: Nora nahi du iritsi?

 • Kalitatezko zerbitzua eman nahi du: eskaintza zabala eta erakargarria, edonorentzako modukoa eta pertsonen trebakuntzan eta garapenean lagunduko duena.
 • EHUkirolaren programetan jendeak parte hartzeko duen joera areagotu eta parte-hartzaile leialak eskuratu nahi ditu.
 • Kudeaketaren eraginkortasuna eta eragingarritasuna hobetu nahi ditu, zerbitzu hobea eskaintze aldera.

5. Bigarren mailako helburuak

 • Zerbitzuko pertsona guztien konpromisoa areagotzea, egitasmo bateratua aurrera ateratzeko.
 • Urte anitzeko aurrekontu-plana osatzea, hurrengo hiru urteetako premiak aurreikusteko eta horien finantzaketa antolatzeko.
 • Egun ditugun babesleei eustea eta gehiago lortzea, zerbitzuaren programen finantzaketan lagun dezaten.
 • Gure eskaintza unibertsitate-komunitateak egindako eskaerara egokitzea.
 • Erabakiak hartzen lagunduko duen informazio-sistema bat finkatzea.
 • Prozesuak hobetzea, zerbitzu arin eta kalitatezkoa eskaintze aldera.
 • Zerbitzuaren hartzaile mota jakin bakoitzarentzako komunikazio-plan egoki bat ezartzea.
 • Finkatutako gidalerroen arabera, urteko jardunbide-planak garatzea.
 • Erabiltzaileen gogobetetasuna ezagutzea eta zerbitzuari buruz duten iritzia hobetzea.
 • EHUkirolak gizartean eta politika- eta administrazio-erakundeetan duen esku-hartzea areagotzea.