Helburu Orokorrak

 1. Egitekoa
  • EHUko Kirol Zerbitzuaren Egitekoa unibertsitateko kirolaren egitura eta antolakuntza sustatzea da, unibertsitate-komunitateari jarduera fisikoak eta trebakuntza eta kirol-jarduerak eskaintzeko helburuarekin. Izan ere, kirolak bizi-kalitatea, osasuna, pertsonen trebakuntzarako eta garapenerako harremanak eta bizipenak hobetzen ditu. Horretarako, kalitatean oinarritutako zerbitzua eskaintzen dugu.
 2. Balioak
  • Ekimen ugari bultzatzen ditu
  • Zerbitzua eskaintzeko borondatea dauka
  • Dinamikoa da / aldaketarako prest dago
  • Harremanetarako gaitasuna dauka
  • Eraginkortasuna da lanerako funtsezko oinarria
 3. Ikuspegia: Zer irudi eman nahi du zerbitzu honek?
  • Kalitatezko kirolaren kudeaketan, eraginkortasunean oinarritutako kudeaketa egin nahi duen erakundea da
  • Trebakuntza osotua bultzatzen du
  • Giza balioak hedatzeko zereginean, erreferentea da
  • Taldeko lana sustatu nahi du
  • Kudeaketa-lanetan eraginkorra da
  • Malgua eta parte-hartzailea da
  • Bertan diharduten profesionalek bat egiten dute egitasmoarekin
 4. Helburu nagusiak: Nora nahi du iritsi?
  • Kalitatezko zerbitzua eman nahi du: eskaintza zabala eta erakargarria, edonorentzako modukoa eta pertsonen trebakuntzan eta garapenean lagunduko duena.
  • Zerbitzuko programetan jendeak parte hartzeko duen joera areagotu eta parte-hartzaile leialak eskuratu nahi ditu.
  • Kudeaketaren eraginkortasuna eta eragingarritasuna hobetu nahi ditu, zerbitzu hobea eskaintze aldera.
 5. Bigarren mailako helburuak
  • Zerbitzuko pertsona guztien konpromisoa areagotzea, egitasmo bateratua aurrera ateratzeko.
  • Urte anitzeko aurrekontu-plana osatzea, hurrengo hiru urteetako premiak aurreikusteko eta horien finantzaketa antolatzeko.
  • Egun ditugun babesleei eustea eta gehiago lortzea, zerbitzuaren programen finantzaketan lagun dezaten.
  • Gure eskaintza unibertsitate-komunitateak egindako eskaerara egokitzea.
  • Erabakiak hartzen lagunduko duen informazio-sistema bat finkatzea.
  • Prozesuak hobetzea, zerbitzu arin eta kalitatezkoa eskaintze aldera.
  • Zerbitzuaren hartzaile mota jakin bakoitzarentzako komunikazio-plan egoki bat ezartzea.
  • Finkatutako gidalerroen arabera, urteko jardunbide-planak garatzea.
  • Erabiltzaileen gogobetetasuna ezagutzea eta zerbitzuari buruz duten iritzia hobetzea.
  • EHUko Kirol Zerbitzuak gizartean eta politika- eta administrazio-erakundeetan duen esku-hartzea areagotzea.