PREZIOA

Matrikula

Matrikulen prezioak Eusko Jaurlaritzak 2019/20 ikasturterako onartutakoak dira, hain zuen ere, 2019ko ekainaren 11ko Aginduan zehaztutakoak.

Masterraren prezioa esperimentaltasun mailaren arabera ezartzen da. Masterraren jakintza arloa  Ingeniaritza eta Arkitektura da. Esperimentaltasun maila edo gradua: 3.

Master baten prezioa kalkulatzeko, matrikulatutako kredituak eta kredituaren prezioa biderkatu behar dira. Emaitza horri espediente irekierari dagozkion tasak gehituko zaizkio, nortasun txartela eta baita 28 urtetik beherakoentzako eskola asegurua ere.

  • Prezioa kredituko. Lehen aldiz matrikulatu: 32,45 €.  Bigarren aldiz: 47,91 €. Hirugarren aldiz:  63,68 €. Beraz, 60 kredituko matrikula lehen aldiz: 60x32,45 = 1947€
  • Espedientea irekitzea: 27,96 € (masterrean lehenengo aldiz matrikulatzean baino ez)
  • Matrikula-gastu finkoak, oinarrizko istripu-asegurua barne: 30,68 €
  • Eskola asegurua: 1,12 €

Tasa horiek ordaindu daitezke aldi batean edo bi alditan: parte bat matrikula formalizatzerakoan, bestea abenduko lehen hamabostaldian.

Beste prezio batzuk

  • Ziurtagiri akademikoa: 27,96 €
  • Ikasketa espedientea lekuz aldatzea: 27,69 €
  • Titulua: 190,17 €

Matrikula ordaintzetik salbuetsita egoteko edo prezioak murriztuta izateko eskubidea (famili ugaria, ezgaitasunen bat duen pertsona eta bestelako egoerengatiko murrizpenei buruzko xehetasunak).

Bekak eta laguntzak

Badaude hainbat beka eta laguntzak eskatu daitezkeenak EHUn masterrak egiteko. Deialdiak ekainan izaten dira. Informazio gehiago EHUko webgunean.