Ikerketa: Ikuspegi orokorra

Saileko ikerkuntza arlo nagusiak hauek dira:

1. Zientzia Kognitiboa

 • Ezagutzaren  errepresentazioa: modelo klasikoak, sare semantikoak eta modelo konexionistak. Gizarte-ezagutza. Ezagutzaren banaketa
 • Usteak, intentzioak eta ekintzak. Ekintzaren filosofia
 • Zientzia kognitiboaren oinarri biologikoak. Ezagutzaren sorrera: gutxieneko sistema moldagarriak eta kognitiboak
 • Bizitza artifiziala

2.   Logika, Hizkuntza eta Argumentazioa

 • Hizkuntza naturalari eta adimen artifizialari aplikaturiko logika
 • Argumentazioaren Teoria. Argumentazioa hizkuntza naturalean. Logika informala. Pragma-Dialectika
 • Logikaren filosofia: paradoxak, identitatea, existentzia, egia, modalitateak
 • Gramatika, semantika, pragmatika, erretorika eta hizkuntzaren filosofia
 • Erreferentziaren teoria berria, bi-dimentsionalismoa eta deskriptibismoa

3.   Zientziaren Filosofia

 • Zientziaren azterketa errepresentazionala
 • Teoria zientifiko eta matematikoen historia
 • Ontologia formala
 • Enpirismo Logikoa, Pragmatismoa, Neokantismoa
 • Fisikaren Filosofia (<em>supertasks</em>, determinismo/indeterminismoa,...)

4. Zientziaren eta Teknologiaren gaineko azterketa

 • Arriskua eta ziurgabetasuna ezagutzan
 • Aldaketa teknologikoa eta berrikuntza
 • Zientzia, teknologia eta berrikuntzarekiko jarrerak eta gatazka

5. Biologiaren Filosofia

 • Informazioa eta autonomia: antolaketa, garapena eta eboluzioa
 • Konplexutasuna: organizismoa, sistemen biologia eta sistema konplexuen teoriak
 • Biologiaren  harrera soziala: zientzia ulertzeko modu soziala eta bioetika