Ikuspegia orokorra

 

Gure jarduera modelatze matematikoan oinarritutako I+G+b proiektuen estatistika eta garapenaren gaineko oinarrizko ikerketa eta ikerketa aplikatuan, aholkularitzan eta prestakuntzan, eta optimizazio eta ikerketa operatiboan datza; betiere, enpresekin elkarlanean.

Ikerketa-ildoetako batzuk honako hauek dira:

  •     Kontrol linealeko analisi matriziala eta teoria matematikoa.
  •     Estatistika aplikazioak Zientzia Biosanitario eta Esperimentaletan.
  •     Probabilitatearen teoriaren eta hurbiltzearen teoria, desberdintza analitikoak, zenbakien teoria eta konbinatoria bezalako beste matematika eremu batzuen arteko erlazioak.
  •     Modelizazioa eta Zenbakizko Simulazioa.
  •     Optimizazioa eta IkerketaOperatiboa.
  •     Optimizazio lineala eta osoa. Programazio Estokastiko mistoa. Aplikazioak.
  •     Probabilitatearen teoria eta bere aplikazioak.
  •     Teknologia matematikoko transferentzia.
  •     Datuen tratamendua eta Estatistika.