XSLaren edukia

Gaitasunak

  • Enpresaren arloan ikerketa oinarrizkoa eta aplikatua egitea, oinarri zientifiko eta metodologiko sendoa izanik.
  • Hainbat iturritatik jasotako informazioa ikuspegi kritikoz aztertzea eta laburtzea, arrazoitutako iritziak adierazteko gai ekonomiko, sozial edo zientifiko garrantzitsuei buruz.
  • Ikasketa arloari buruzko edozein txosten (idatzizkoa edo ahozkoa) prestatzea eta aurkeztea, bai publiko espezializatuari, bai espezializatu gabeari, betiere argitasunez eta koherentziaz.
  • Ikasleek eskura dituzten datu-baseak trebetasunez erabiltzea, ikerketarako baliagarria den informazioa bereizteko.
  • Ikerketa lanak modu autonomo eta diziplinatuan egiten ikastea, gaitasun hori etorkizunean erabiltzeko, baita beste gai batzuk ikasteko ahalmena edukitzeko ere.
  • Kalitatea eta hobekuntza bilatzea une oro, lanarekiko, gizartearekiko eta ingurumenarekiko konpromiso etikoa onartuta.

XSLaren edukia

Iradokizunak eta eskaerak