Irakesleak

UPV/EHUkoak ez diren irakasleak

Batzorde akademikoa

Masterraren batzorde akademikoa (EHU)


Batzordeburua:
BLANCO MENDIALDUA, ANA
Bokala:
BARRUTIA GUENAGA, JON
Bokala:
MASEDA GARCIA, AMAIA
Iradokizunak eta eskaerak