Gaia

XSLaren edukia

Zenbakizko Metodoen bidezko Kalkulua eta Diseinu Termikoa

Gaiari buruzko datu orokorrak

Modalitatea
Ikasgelakoa
Hizkuntza
Gaztelania

Irakasgaiaren azalpena eta testuingurua

"Kalkulu eta diseinu termikoa zenbakizko metodoen bidez" irakasgaia, Energia Eraginkortasun eta Jasangarritasunaren Ikerketa Industrian, Garraioan, Eraikuntzan eta Hirigintzan Masterrean ematen dena, 3 kredituko hautazko irakasgaia da, Industria eta Garraioko Eraginkortasun Energetikoaren espezialitatean sartzen dena."Kalkulu eta diseinu termikoa zenbakizko metodoen bidez" irakasgaia Energia Eraginkortasun eta Jasangarritasunaren Ikerketa Industrian, Garraioan, Eraikuntzan eta Hirigintzan Masterrean ematen da, eta tenperatura-eremuaren ekuazio diferentziala agertzen den problemak ebazteko bi aukera aurkezten dira. Lehenik, diferentzia finituen metodoa azaltzen da, programazioaren bidez arazo bakoitzari dagokion formulazioa eta erabilitako ebazpen-metodoa (esplizitua edo inplizitua) planteatuz. Arazoak erregimen egonkor eta dinamikoan sartzen dira, bai eta dimentsio bakarrekoak edo bidimentsionalak ere.Jarraian, fluido konputazionalen dinamikaren (CFD) aplikazio-eremuak definitzen dira, software komertzial bat tresna fluidomekaniko gisa erabiliz. CFD eredu baten planteamenduan kontuan hartu beharreko hainbat gogoeta aztertzen dira, hala nola, ereduaren eraikuntza geometrikoa, sarea, inplementatu beharreko ekuazio diferentzialak edo postprozesatua bera.CFD-n oinarritutako kalkulu-tresnak prozesu industrialen hainbat ataletan erabiltzen dira, hala nola, produktu berrien diseinuan edo hobekuntza energetikoko planteamenduetan, prozesu-arazoen ebazpenean, azterketa parametrikoetan, etab.

Irakasleak

IzenaErakundeaKategoriaDoktoreaIrakaskuntza-profilaArloaHelbide elektronikoa
AZKORRA LARRINAGA, ZALOAEuskal Herriko UnibertsitateaLan Kontratudun Bitarteko IrakasleaDoktoreaElebidunaMakina eta Motor Termikoakzaloa.azkorra@ehu.eus
MARTIN ESCUDERO, KOLDOBIKAEuskal Herriko UnibertsitateaIrakaslego AgregatuaDoktoreaElebidunaMakina eta Motor Termikoakkoldobika.martin@ehu.eus

Gaitasunak

IzenaPisua
Adquirir nociones básicas para el uso de programas informáticos de Dinámica de Fluidos Computacional, conociendo sus ventajas y limitaciones en el uso como herramienta para el diseño en procesos energéticos40.0 %
Adquirir la capacitación para desarrollar y programar el Método de las Diferencias Finitas aplicado a la ecuación diferencial de la transmión de calor40.0 %
Poseer conocimientos sobre las ecuaciones diferenciales que gobiernan la transmisión de calor y los métodos existentes para su resolución20.0 %

Irakaskuntza motak

MotaIkasgelako orduakIkasgelaz kanpoko orduakOrduak guztira
Magistrala142135
Gelako p.6915
Ordenagailuko p.101525

Irakaskuntza motak

IzenaOrduakIkasgelako orduen ehunekoa
Ariketak2.0100 %
Azalpenezko eskolak10.0100 %
Ikaslearen lan pertsonala15.00 %
Laborategia/Landa2.050 %
Lanak aztertzea eta horiei buruz eztabaidatzea10.050 %
Lanak ekipo informatikoekin20.050 %
Proiektuen aurkezpena eta defentsa4.050 %
Testuen analisia12.00 %

Ebaluazio-sistemak

IzenaGutxieneko ponderazioaGehieneko ponderazioa
Bertaratzea eta Parte-hartzea0.0 % 30.0 %
Kasu praktikoen ebazpena20.0 % 50.0 %
Praktiken Memoria/Txostenak20.0 % 50.0 %

Irakasgaia ikastean lortuko diren emaitzak

IE1: Planteatutako arazo termiko bakoitzerako ebazpen-metodo egokiena aukeratzen jakin, inposatu beharreko hipotesiak edo mugak identifikatuz.

IE2: Diferentzia finituen programazioa ulertzeko gai izan eta arazoaren aldagai adierazgarrienak aldatzen jakin, irtenbide zehatz bat lortzeko.

IE3: Oinarrizko bero-transmisioko problemak ebazteko CFD softwarea erabili.Ohiko deialdia: orientazioak eta uko egitea

EBALUAZIO-IRIZPIDEAK:DIFERENTZIA FINITUEN ARAZOAK

- Programazio-lengoaia ulertzea.

- Emaitzak interpretatzea.

- Programan ager daitezkeen akatsak detektatzen eta konpontzen jakitea.CFD TXOSTENA

- Formatu eta ondorio egokiak txostenean.

- Geometria (sinplifikazioak eta simetria-planoak) eta modeloaren sarea (sare-mota eta -tamaina).

- Zenbakizko emaitzak eta emaitza esperimentalak alderatzea.

- Ereduaren datuak eta emaitzak baloratzea.BERTARATZEA ETA PARTE-HARTZEA:

- Parte-hartze aktiboa eta positiboa gelan

- Bertaratzea eta puntualtasuna.UKO EGITEA: Uko egiteko aukera gauzatzeko, ikasleek ikasgaiaren koordinatzaileari jakinarazi beharko diote posta elektroniko bidez, eskola magistralak amaitu baino lehen.

Ezohiko deialdia: orientazioak eta uko egitea

Ebaluazio-irizpideak ohiko deialdikoen berdinak dira. Klasera joateari eta parte hartzeari dagokion nota ohiko deialdian lortutakoa izango da. Ohiko deialdian diferentzia finituen problemak edo CFD programarekin egindako lana gainditu bada, kalifikazioa ez ohiko deialdiaren notarako gordeko da.UKO EGITEA: Uko egiteko aukera gauzatzeko, ikasleek ikasgaiaren koordinatzaileari jakinarazi beharko diote posta elektronikoz, lanak/txostenak entregatzeko aurreikusitako data baino lehen.

Irakasgai-zerrenda

Ikasleei tresnak emango zaizkie, teorikoak zein praktikoak, beroaren transferentziarekin lotutako ekuazio diferentzialak ebazteko. Zenbaki-metodoek problemak analitikoki ebaztearen aldean dituzten abantailak eta mugak aztertuko dira.GAI-ZERRENDA:1. GAIA: BERO-TRANSMISIOAREN EKUAZIO DIFERENTZIALAREN SOLUZIOA

· Sarrera

· Metodo analitikoak

· Zenbakizko metodoak2. GAIA: DIFERENTZIA FINITUEN METODOA

· Sarrera

· Deribatu partzialen hurbilketa, diferentzia finituen metodoaren bidez

· Metodo esplizitua dimentsio bakarreko fluxuetarako

· Metodo inplizitua dimentsio bakarreko fluxu-kasuetarako

· Arazo bidimentsionalak3. GAIA: BERO TRANSMISIO PROBLEMAK DIFERENTZIA FINITUETAN

· Programaren sarrera

· Metodo esplizitua

· Metodo inplizitua

· Txandakako direkzio-metodoa

· Beste mugalde baldintza batzuk4. GAIA: FLUIDO KONPUTAZIONALEN DINAMIKA

· Sarrera

· Suntsiarazteko prozedura CFD-n

· Programaren egitura eta edukia

· Programa saretzea5. GAIA: DFZKO ARAZOAK

· Konbekzio naturala

· Egonkorra vs iragankorra

· Bero-trukagailuak

Bibliografia

Nahitaez erabili beharreko materiala

Ikasturtean zehar eGELA plataforma birtualean argitaratuko diren materialak (Power pointak, ariketak, enuntziatuak, txostenak, etab.)

Oinarrizko bibliografia

1. D.A. Anderson, J.C. Tannehill y R.H. Pletcher, Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer, Nueva York, Hemisphere, 19842. G.E. Forsythe y W.R. Wasow, Finite Difference Methods for Partial Differential Equations, Nueva York, Halsted Press, 19783. Y. Jaluria y K.E. Torrance, Computational Heat Transfer, Nueva Yorrk, Hemisphere, 19864. W.J. Minkowycs, E.M. Sparrow, G.E. Schneider y R.H. Pletcher, Handbook of Numerical Heat Transfer, Nueva York, John Willey & Sons, 19885. M.N. Özisik, Finite Difference Methods in Heat Transfer and Fluid Flow, Nueva York, Hemisphere, 19806. S.V. Patankhar, Numerical Heat Transfer and Fluid Flow, Nueva York, Hemisphere, 19807. J. Tu, G.H. Yeoh, C. Liu, Computational Fluid Dynamics. A Practical Approach, Elsevier, 20088. B. Carnahan, H.A. Luther y J.O. Wilkes, Cálculo Numérico, Métodos, Aplicaciones, ed. Rueda, Valencia, 1979

Gehiago sakontzeko bibliografia

1. K.H. Huebner y E.A. Thornton, The Finite Element Method for Engineers, 2a ed., Nueva York, John Willey & Sons, 19822. G.E. Myers, Analytical Methods in Conduction Heat Transfer, Nueva York, McGraw-Hill, 19713. T.M. Shih, Numerical Heat Transfer, Nueva York, Hemisphere, 19844. A.S. Arcilla, J. Haüser, P.R. Eiseman y J.F. Thompson, Numerical Grid Generation in Computational Fluid Dynamics and related Fields, Amsterdan, 19915. B. Gebhart, Heat Conduction and Mass Diffusion, Nueva York, McGraw-Hill, 1993MÉTODOS NUMÉRICOS1. K.H. Huebner y E.A. Thornton, The Finite Element Method for Engineers, 2a ed., Nueva York, John Willey & Sons, 19822. G.E. Myers, Analytical Methods in Conduction Heat Transfer, Nueva York, McGraw-Hill, 19713. T.M. Shih, Numerical Heat Transfer, Nueva York, Hemisphere, 19844. A.S. Arcilla, J. Haüser, P.R. Eiseman y J.F. Thompson, Numerical Grid Generation in Computational Fluid Dynamics and related Fields, Amsterdan, 19915. B. Gebhart, Heat Conduction and Mass Diffusion, Nueva York, McGraw-Hill, 1993Aldizkariak

1. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering2. Journal of Computational Physics3. Computer & Fluids4. Mathematical and Computer Modelling,Estekak

https://www.cfd-online.com/

XSLaren edukia

Iradokizunak eta eskaerak